מערכת COL | יום י"ד תשרי ה׳תשס״ד 10.10.2003

הפולמוס על ההר

בגליון יום השישי של עיתון הצופה, מתפרסם מאמר מאת דניאל שילה, רב הישוב קדומים. במסגרת פולמיוס עם הרב אבינר בנושע הר הבית מספר הכותב על ביקור שערך אצל שליחי חב"ד בחו"ל ועל טענות שיש כלפי חב"ד. לשיפוטכם. המאמר - בכתבה מלאה.
הפולמוס על ההר
הפולמוס על ההר / הרב דניאל שילה סביר להניח שלו ראה הרב צבי יהודה קוק את הנעשה כיום בהר הבית, היה רואה צורך בעליית יהודים לשם. הרב שלמה גורן וודאי לא היה מאלה שאין עליהם מורא מקדש, והוא עסק הן במדידות והן בהלכות. תשובה לרב אבינר. במסגרת מסע משפחתי נקלעתי לקהילה חב"דית באירופה. משנשמע בבית המדרש שבאתי מן השומרון, הקיפוני הנוכחים בחיבה, ושאלו לשלום ההתיישבות ולשלום העם היושב בציון. אנו זקוקים לכם עתה, אמרתי. יש מאבק הן על הארץ והן על דמותה היהודית של המדינה, ועליכם לבוא ולחזק. כאן השתררה דממה. "היינו רוצים מאוד", אמר אחד מהם, אבל הוא לא הרשה לנו, ובדבריו הצביע על תמונת הרבי האחרון, שניבטה מקיר בית המדרש. קרוב משפחה שאצלו ביקרתי, אב למשפחה מחוננת בילדים חדורי אהבת העם והארץ, הסביר לי פעם כי בזמנו פנה אל הרבי וביקש רשות לעלות. הרבי השיב לו כי תפקידו להישאר בגולה, ולהציל יהודים ליהדותם, וכי עתה אין מי שיתיר לו. ואכן, חסידי חב"ד הם אוהבי הארץ וחרדים לגבולותיה, אך הם גם מגדולי המטיפים נגד עלייה. "מי שעוזב את מקומו ועולה לארץ, הריהו כמי שעורק מחזית אחת כדי להלחם בחזית שנייה", כך אומרים הם בשם הרבי. החמרת המצב הביטחוני בארץ, הסכנה הדמוגרפית, וההתרופפות הרעיונית של רבים איננה עומדת מול העובדה שהרבי שלל, ועתה אין מי שיתיר. זו איננה ההחמצה הראשונה של חב"ד. בראשית הציונות היתה היא מן החריפים שבמתנגדיה, והעמידה חמישה דורות של אדמורי"ם אשר שללו את העלייה. הראשון שבהם, האדמו"ר רבי שמואל, אמר: "אם היו שומעים לי, היו חוסכים הרבה דם יהודי. רציתי לומר לבוא כוח הממשלה, שאם לא ייטיבו את היחס ליהודים, אני נוסע לארץ ישראל, ולוקח אתי מאה אלף יהודים... אבל אז היה עניין ביל"ו, ולא רציתי להוסיף להם תוקף... אם היה אצל אנשי ביל"ו... הייתי נוסע איתם" (ד"ר יצחק אלפסי, "החסידות ושיבת ציון". עמוד 22). הבילוייים מנו עשרות אנשים בלבד, ולו באו לכאן מאה אלף חסידי חב"ד בשעתם, היו "מנפנפים" אותם ברוח שבלולביהם, וכל הארץ היתה נראית אחרת. רבים מאלה שהיו יכולים לעלות עם האדמו"ר ולא עלו, הושמדו על ידי הנאצים והשתמדו על ידי הקומוניסטים. עתה סובבת חב"ד בכל העולם, ומנסה במסירות נפש מופלאה, לאסוף בכפיות את אשר שפכה בכדים. ואף עתה, כיוון שאין חסיד חב"ד אשר אינו "שליח" לא יעלו לא הם ולא המושפעים על ידם, למרות שהארץ צריכה להם עתה יותר מבשנים עברו. בדומה להם, שתלו מעשיהם בחכם גדול אחד, ושאפילו אחר הסתלקותו לא ניתן לחשוב שמא היו דבריו טובים לשעתם ולא לעת הזאת, מבקש מורנו ורבנו, הרב שלמה אבינר שליט"א, להיתלות בדברי מורנו ורבנו, רבי צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, ולשלול באופן גורף את העלייה להר הבית. כמו כן, נתלה באיסור שהוציאה הרבנות משכבר הימים, על אף שבוודאי נשתנו דברים. יש בהחלט מקום לסברא, שלו ראה הרצ"י זצ"ל את הנעשה כיום בהר הבית, היה בוודאי רואה אף הוא צורך בעליית יהודים לשם. אך זאת ועוד, לא ניתן לתלות דברים בחכם גדול אחד, כאשר אנשים שאינם קטנים בהלכה, מביעים סברות אחרות, ובוודאי לא כאשר יתכן שגם הוא היה רואה זאת היום אחרת. ניתן להצביע על דברים נוספים שהורה הרצ"י זצ"ל, ושמרבית תלמידיו לא קבלו, ואלה שהם ראשי ישיבות עתה לא הנהיגו כך בישיבותיהם. וכבר שמעתי שאמר רבי מנדלי מקאצק זצ"ל, שאין הצדיק רואה אלא את אשר יקרה בחייו, ולא לאחריהם. הגר"ש גורן זצ"ל, וודאי לא היה מאלה שאין עליהם מורא מקדש, והוא עסק הן במדידות והן בהלכות. הוא כותב ב"ספר הר הבית" כי לא רק שעתה ניתן לעלות על פי כללים הלכתיים, אלא שמצווה לעלות להר, מדין כיבוש וחזקה. הוא משבח בספרו את עליית חברי ועדת הפנים של הכנסת אל הר הבית, בטבת תשמ"ו, ורואה בכך חשיבות גדולה. עדות נוספת לגישתו זו של הרב גורן, הובאה במאמרו של חגי הוברמן ("הרב שהתפלל על הר הבית", כ"ב אלול). אף דברי הרב אבינר שליט"א, בעניין תוקפה של הרבנות הראשית בעניין, אינם חד וחלק. קיומה של רבנות ראשית איננו אומר שאין יחידים היכולים לנהוג אחרת מפסקיה, כשנימוקיהם בידם. הרב צבי יהודה עצמו לא שלל את זכותן של קהילות מסוימות לומר הלל בברכה ביום העצמאות, על אף שהרבנות דאז עדיין לא הורתה כן ("לנתיבות ישראל", ח"ג, עמוד פ'). כמו כן, אנו יודעים כי בדברים שהם מכבשונו של עולם, לא נוכל לציית לרבנות בכל מקרה. ניתן למנות בין הרבנים הראשיים בעבר ובהווה כאלה המצדדים בנטישת ישובים תמורת הסכם שלום. האם יסכים הרב אבינר לנטוש את ישובו באם הרבנות הראשית תפסוק שיש לעשות כך? הרב אבינר כותב בזלזול אודות המדידות שנעשו בהר הבית, "שזה טיבם של מחקרים מסוג זה, שחותם הספק עליהם". כלום לא נעשו מדידות על מנת להוכיח שיעורי מצוות? האם לא הלכו אנשי הלכה שבירושלים למדוד מקוואות במצדה? כלום לא התירו לאחרונה להוציא אברים מנפטרים ששעת מותם נקבעה בהסתמך על מחקרים חדשים? זו דרכו של מחקר הילכתי, שהוא הולך וחוזר מן הספר אל המציאות שבשטח. ואכן המתירים היום לעלות, הולכים בהר בשיטה המחמירה ביותר, במקומות שהם בוודאי לא מקום המקדש. האיסור הגורף לא יביא לתיקון, כי אם לתקלה. כששלטון היהודים בהר כה רופף, לא ניתן לסמוך רק על העובדה שהמשטרה נכנסת לשם במקרה של התפרעות. האם מול נוכחות מתמדת של ערבים בהר, ללא מדרך כף רגל של יהודי, ניתן לומר "הר הבית בידינו"?
הוסף תגובה
22 תגובות
1.
העבדים הכנענים
י"ד תשרי ה׳תשס״ד
המפדלניקים האלו, חוץ מחב"ד אף אחד לא משת.. לכיוון שלהם. במקום לומר תודה, הם תוקפים את חב"ד. מה הפלא שכולם שונאים אותם?
2.
חבל!
י"ד תשרי ה׳תשס״ד
"מאמר שכולו התקפה נגד חב"ד"... למה אתם יוצרים לעצמכם שונאים סתם?! זהו מאמר שיש בו ביקורת (אמנם לא מוצדקת) לצד הערכה המזדקרת בין השורות. תחשבו קצת: יש מישהו שקורא לשנואיו לעלות בהמוניהם לארץ "כי צריך אותם יותר מתמיד"?! מה שברור הוא, שמהיום והלאה יהפוך מר שילה לשונא אמיתי, בעקבות הדיווחים הללו... חבל!
3.
שכחתי משהו!
י"ד תשרי ה׳תשס״ד
עדיין לא מאוחר. אפשר עדיין להוריד את זה מהאתר. אנא...
5.
לא מבין מה הוא הרוויח בזה
י"ד תשרי ה׳תשס״ד
מה הרוויח שילה בפרסום מאמר תוקפני נגד חב"ד? שלא לדבר על כך שהעובדות פשוט לא מכונות ואני מקוה שהוא מדייק יותר בשאר מאמריו. דווקא הוא ושאר המתנחלים צריכים להקפיד שלא להשליך אבן לבאר ממנה הם שותים. החב"דניקים הם היחידים שמוותרים על החגים בבבית, בשביל לשמח את המתיישבים ולוחמים עבורם בימים שזה לא הכי פופלרי להיות לצידם. אני לא שונא אותם, אני פשוט מרחם עליהם. בכל אופן אני בטח שאמשיך לעודד את המתיישבים, כי זה הרצון האמיתי של הרבי זי"ע.
6.
ייאמר ברורות!
י"ד תשרי ה׳תשס״ד
כאן המקום להציג את השקפתינו הנכונה: חב"ד תומכת במתיישבים לא בגלל הציונות, חב"ד תומכת במתיישבים כיון שהם מונעים שפיכות דמים ממש (ואכ"מ להרחיב בזה), מי שלא חפץ בתמיכה זו, יכול לקפוץ!
7.
עיתון הצפה
ט"ו תשרי ה׳תשס״ד
הגיע הזמן להעמיד דברים על דיוקם הצפה מפעם לפעם משחרר מאמרי שנאה ושיטנה כנגד חב"ד שליחה רבניה ואדמורי"ה לפני כמעט שנה מאמר של ד"ר נריה גוטל הרצוף שקרים וכאשר הרבי הפך שם למטרה בעניין שינה בסוכה אח"כ קם לו 'חכם' בשם דאום ומתקיף את חב"ד על מבצע תפילין לאחר בחירת הרה"ר שוב חב"ד מוקד להתקפה. אבל אנחנו כמו תמיד טיפשים בכפר- חב"ד נתנו למפד"ל 78 אנשים את קולם למפלגה שהצפה הוא הדגל שלה דא"ג דני שילה הוא מכהן כרב הישוב קדומים ותמיד שנא את חב"ד. כאשר המודיע רק שתק ולא מחה על המאמרים של יתד החרימו את אגודה בכפר אולי היגע הזמן שנבין כבר סוף סוף שאנחנו חרדים ואין לנו שום חלק עם המזרחסיטים המשיחים הציונים וד"ל
8.
איזה צרות מוחין
ט"ו תשרי ה׳תשס״ד
לדעתי מי שכתב על המאמר הזה ש"כל כולו התקפה על חב"ד" סובל מצרות מוחין. המאמר לא עוסק בחב"ד אלא בפולמוס עם הרב אבינר וכהמחשה הוא מביא ויכוח שיש לו עם חב"ד (וזכותו לא להסכים עם חב"ד בנקודה כלשהי). מה אתם החלטתם לפתוח מזה חזית נגד הצופה והמפד"ל, עיתון ותנועה שאוהדים את חב"ד? אתם כאלה צרי מוחין ואטומים לכל אפשרות של ביקורת? הכל חייב להיות שירי הלל? נמאס מהקטנוניות הזאת.
9.
חב''ד
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
כשחב''ד מוציאה קונטרס נגד עצמה ראה ערך הנקודה החבד''ית אז כלמיני אוהבים שלנו תופשים טרמפ ויורדים עלינו
10.
זה לא מהיום
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
זה כבר דבר ישן שהרב דני שילה ורעייתו (המנוחה ע"ה) מטילים בוץ על חב"ד במסגרת מאמרים ב"הצופה ". הכותב הנ"ל היה אצל חסידי חב"ד בחו"ל ולא מצא ולו במילה אחת לשבח את מסירות נפשם של השלוחים למען כלל ישראל ("כלל ישראל" מושג כה מקודש בתורת הרב קוק זצ"ל), האם זה מוכיח על ידידות כפי שהגיבו כאן? גם לגופן של "טענות" אפשר להתווכח ולהוכיח את שילה על פניו, אבל אין טעם להתווכח עם מי שההתקפות של על חב"ד ורבותינו הק' זי"ע הפכו אצלו לאובססיה. (גם על מלחמתו של הרבי למען שלימות הארץ מצא בשעתו שילה טעם לפגם, ואכמ"ל. אובססיה כבר כתבנו?) דבר אחד מוזר: מהכן לקח שילה את הסגנון הסטמארי הזה? בוודאי לא מרבותיו הרב נריה והרב גולדוויכט.
11.
שמתם לב ל"היתר" של שילה לא לציית לרבנות?
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
נגולה לבן מעל ליבי: דני שילה התיר לא להישמע לעתים לפסקי הרבנות הראשית. ולי תמיד היו נקיפות מצפון על כזה, שיצרי אנסני ולא תמיד צייתתי להוראות המדוייקות של הרבנות הראשית. הבנתם? שילה וחבורתו תמיד דורשים מכולם להישמע לרבנות הממלכתית, אבל מסתבר של"שוטר" מותר לנהוג נגד כיוון התנועה (ולכן מותר לשיטת שילה לצפצף על הוראות הרה"ר ולשלוח את הבנות ל"שרות לאומי או לצבא. רק אנו החרדים קיבלנו את ה"עונש" ואל לנו לערער או להרהר אחרי פסקי הרה"ר, ולא נואשם באנטי ציוניות..). הוא אפילו מציין שמותר לקהילות וליחידים לומר הלל ביום העצמאות עם ברכה (למרות שהרבנות הראשית פסקה לומר בלי ברכה). ברם, הוא לא ביאר, האם מותר לי עד"ז בכלל לא לומר הלל ביום העצמאות או שמא אני עובר בכך על פס"ד הרה"ר?
12.
אילו היו מגיעים לארץ לא היו מתפקרים?
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
שילה עוסק בספקולציות ואומר שאילו לא היו נשמעים (ח"ו) לדברי אדמו"ר מהר"ש זי"ע, וכן היו עולים לארץ לא היו מתפקרים. אני מוכן לעבור עם הר' שילה על שמותיהם של רבבות משפחות שנמנו על זרם המזרחי, ועלו לארץ מטעמים ציוניים, ולהראות לו שאך מתי מספר מצאצאיהם של משפחות אלה נשארו בכלל דתיים (בורג ותירוש הן כבר הדוגמאות הטובות יותר) , וכמו שכתבו כאן, שיגיד תודה לחב"ד שמקרבים כיום את פליטי המשפחות האלה. ה"מזרחי" התהדרה בימים ההם בזה שהיא משמשת "גשר" בין הצבור הדתי והחילוני, וכבר ענו להם; אמנם "גשר", אבל גשר חד סיטרי מדתיות לחילוניות (ואין טעם כעת לעסוק בתופעת הנשירה ההמונית לחיים חילוניים במחנהו של שילה).
13.
אף אחד מצאצאי הבילויי"ם לא נשאר שומר תומ...
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
הבילויי"ם שחרתו על דגלם ב'ית י'עקב ל1כו ו' נלכה והשמיטו את את המשך הפסוק "באור ה' " למורת רוחו של הרבי המהר"ש, למרות שבד"כ הם אישית היו שומרי מצוות, ילדיהם התפקרו לגמרי (כאן בארץ! אדון שילה, ללא עזרת הקומוניסטים ברוסיה). אגב, מדוע שילה איננו מזכיר שגם הנצי"ב מוולוזין זצוק"ל (שבהתחלה תמך בתמימותו ב"חובבי ציון") לאחר שראה לאן מנשבת הרוח הציונית התנגד לתנועה הציונית? למה הוא לא מזכיר שבעל "המשנה ברורה" ה"חפץ חיים" זצוק"ל התנגד למזרחי? מדוע רק ליובאוויטש מפריע לשילה? אבל כבר כתבו כאן שעם אובססיה קשה להתווכח...
14.
ההתקפה כאן על
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
המאמר האומלל של הר שילה איננו קו מאפיין ב"הצופה". באותו גליון של חג של הצופה יש כתבה גדולה ואוהדת על פעילות חב"ד בקזחסטאן, שלא לדבר על מאמריו של שאול שיף. יש שניים שכותבים לעתים בהצופה (דניאל שילה ואמנון שפירא) שכנראה בשורש נשמתם ובתת הכרתם הם שייכים איכשהו לחב"ד, כי, עובדה, דווקא חב"ד משום מה תמיד מדקדקת להם.
15.
שילה השמיט את המלים בשם ה'
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
כדי שהציטוט מאדמו"ר המהר"ש יהיה עמום ככל האפשר, הוא פשוט מוחק את המילים שכל אחד מאיתנו מכיר על פה. וכך הוא מעתיק: "אם היה אצל אנשי ביל"ו ... הייתי נוסע איתם."
16.
הערה ל-8
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
הסתתרה בינתך? בן אדם מאשים את רבותינו הק' נשיאי חב"ד שבגישתם גרמו להמוני יהודים להתבולל אצל הקומוניסטים ולהרצח אצל הנאצים (עפרא לפומי'ה!) ואתה עדיין אינך רואה כאן התקפה על חב"ד??? משליכים עליך בליסטראות ואתה בעיני רוחך רואה גשם נדבות? דחילק, קצת הבנת הנקרא.
17.
מליון יהודים דתיים פרקו עומ"ש כאן במדינה
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
בן גוריון התרברב פעם שמליון דתיים עלו לארץ וכולם הפסיקו לשמור מצוות. שמעתם פעם הרב שילה על ילדי תימן? ילדי טהרן? שמעת פעם על השר המפדל"י שהסכים לסחור בנשמות ולחלק את ילדי טהרן, כולם מבתים דתיים שהוריהם נרצחו בשואה, ולשולחם למוסדות חינוך לפי מפתח מפלגתי? שמעת פעם על תנועה בשם המפד"ל שסירבה לצאת מהקואליציה לפני 34 שנה , וזאת עפ"י הוראת אחד מרבותיך (שהיה יהודי דגול אך נאיבי) הרב שילו, שנימק את זה ש"אסור לפגוע באחדות העם", ואתה הרה"ג שילה היית פעיל אז בצעירי המפד"ל - ועפ"י הוראת רבך הנ"ל הפסקת את הלחץ על שרי המפד"ל לפרוש מהממשלה, ולא הועילו השתדלויות של עסקני חב"ד (ר' אלעזר גורליק אשר שירת עמך בצבא, , והרב דוד דרוקמן) שפקדו את ביתך בגבעת וושינגטון באותה תקופה,ובכך גרמת להנצחת פרצת "מיהו יהודי" ואחד משריך במפד"ל אף הגדיל לטעון שחוק "מיהו יהודי" הוא לא פחות מאשר "הישג דתי"!!), ןהתוצאה - ההתבוללות היום כאן ב"מדינת ישראל" "ראשית צמיחת גאולתך", בדמות מליון גויים המתגוררים כאן והמתחתנים ר"ל עם אחינו ואחיותנו.
18.
המצב החנוכי במוסדות המפד"ל קטסטרופה
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
תשאלו כל ר"מ בישיבה תיכונית, הירידה הרוחנית היא שם בגדר אסון. אפילו בישיבות ההסדר בגדול רמת היראת שמים שואפת לאפס. ייטיב הרב הנכבד של קדומים אם יכבוש קודם את הפלטרין שלו לפני שהוא מתיימר להתעסק בכבוש פלטרין של אחרים.
19.
ראשית
ט"ז תשרי ה׳תשס״ד
ראשית צניחת... גאולתנו
20.
מאמר סהרורי עם טענות מגוכחות
י"ז תשרי ה׳תשס״ד
שילה חוזר על הטענה הישנה והנדושה, לפיה אילו החסידים היו עולים ארצה, הם לא היו נספים בשואה. ראשית כל, ההיסטוריה לא סובלת השערות "מה היה, אילו...". שנית כל, יש להזכיר לכותב המלומד, שארץ ישראל לא נמצאת על הירח, ובאמצע מלחמת העולם השנייה הגדודים הנאציים בפיקודו של רומל היו בדרך לפלשניתה, דבר שגרם להרבה יהודים להצטייד ברעל כדי להמית את עצמם ולא ליפול לידי הצוררים ימ"ש. ואילו היום בשל למחדליה של ממשלת ישראל, ראשית צמיחת גאולתו של דניאל שילה הפכה למקום יחדי בעולם, שבו דם יהודי נשפך באופן סיטונאי.
22.
סליחה אבל שילה פשוט לא מדבר לענין
י"ז תשרי ה׳תשס״ד
אפילו אם מצות ישוב הארץ הוא מצוה חשובה האם קירוב רחוקים לתורה הוא לא ראשון במעלה? הוא רוצה לוותר על שארית הפליטה בכל רחבי העולם למען ישוב השטחים שנחזיר בקוב לערבים?
23.
הרב דניאל שילה
י"ח תשרי ה׳תשס״ד
כנראה הינך תלמיד של ישיבת "מרכז הרב" אחד מן העקרונות שלימדו אתכם שחב"ד זה טוב ויפה עד שאיש מרכז הרב מגיע לשטח, או אז צריך ללחום בהם עד חורמה ולהוציא את דיבתם רעה, אבל ה...נובחים והשיירה עוברת לולי הרבי מליובאוויטש ותנועת חב"ד גם דניאל שילה לא היה קיים ובטח לא כיהודי שומר מצוות ובטח לא כרב. הקינאה מדברת מתוך גרונו של שילה שגם ידוע שכשהיה הרב של קצרין נלחם נגד שליח חב"ד במקום. אבל כבר התבטא הרבי הריי"צ על אחד ממנהיגיהם שאהבת ארץ ישראל העבירה אותו על דעתו.
24.
אנחנו לא ציוניים,אבל בטח גם לא "חרדים" כ...
כ' תשרי ה׳תשס״ד
אחד הכותבים מגיב,וטוען שהגיע הזמן להבין שאנחנו לא מזרחיסטים אלא חרדים. אם כוונתו לומר שאנו מבחינת דקדוק ושמירת מצוות כאלו,ניחא. אולם יש לי חדשות בשבילו: "החרדים" בישראל לא רואים בחב"ד "חרדים",ואני מדבר גם על הציבור החסידי! הדה לגיטימציה שבשתיקה שהללו העניקו לחב"ד מאפשרת אולי לומר שכחסידי חב"ד אנו חרדים לדבר השם בהחלט,אך לא משתייכים לחוג החברתי שמוגדר היום בישראל כ"חרדים". הטשטוש שחל בדעות של חב"ד בנוגע ליחס לציונות,נובע מדבר אחד בלבד: אנו רוצים לתרום למאבק על שלימות הארץ יחד עם כל שאר החוגים שנלחמים בכך,אך בלי להדגיש השכם והערב את נקודת המוצא שהיא שונה בהחלט: בעוד שהללו מקדשים את ישוב הארץ,והנושא של מדינת ישראל כאתחלתא דגאולה-דבר שלדברי הרבי מעכב לכאורה את שלימות הגאולה-אנו יוצאים מנקודת הנחה של פיקוח נפש בלבד!!! בפועל יתכן מאוד תאורטית,שאם יבואו כל מומחי הצבא והביטחון הבלתי תלויים ויצהירו חד משמעית שמפיקוח נפש יש צורך להחזיר שעל מסויים ( שוב-תאורטית,כי בפועל הדבר הוא להיפך),הרי שמדברי הרבי המבוססים על סימן שכ"ט הידוע,עלינו לתמוך בכך,ואף להיאבק למען הויתור. בעוד שידידינו תלמידי הר"צ וחוגי מרכז,יטענו לאור משנתם שקדושת הארץ וישובה,והמשך האתחלתא וכו,מחייבים את ההיפך!!! . ואילו בנוגע למצב הפוך: נתאר לעצמינו,שלו הגענו לדמשק באחת המלחמות וכבשנוה מידיהם. ומומחי הצבא היו טוענים שאסור להחזירה מטעמי בטחון, אנו אמורים לתמוך בכך כנ"ל ובתוקף,בעוד ששאר ידידינו הנ"ל יטענו,שדמשק היא לא ארץ ישראל לכל הדיעות,ואין אפילו קדושה שניה על המקום,ואין זה מוסיף ל"אתחלתא",ויש להחזירה!!! אלא מה? כרגע אנו לא מדגישים את האידיאולוגיה,אלא את המטרה וכרגע היא זהה. בכל אופן הדבר גרם כמובן ללאומניות מסויימת בקרב רבים מהחסידים,ושומה על הוגי הדעות והרבנים להבהיר את הענין. באשר לרב שילה,ולכתבה ב"הצופה", אגלה לכם סוד : יתד נאמן,בהרבה מקרים מבסס את טענותיו על חב"ד על מאמרים שכתובים בהצופה... בדקתי את זה כמה פעמים. וזה לא סוד,שבציבור הכיפות הסרוגות,יש רבנים ומנהיגים שעיניהם צרה בהתקרבות הרבה שיש להרבה מבני ישיבות ההסדר -שהם לדעתי קבוצה מאוד איכותית בקרב הצעירים הישראלים-לחב"ד ורעיונותיה. המתנגדים החריפים ביותר היום הם לא בבני ברק, הם במרכז הרב ,באלון שבות ותחת כל עץ רענן ומטע זיתים בחוצות השומרון. רגע,כמעט שכחתי את נקודת המוצא שלי: זה לא עושה אותנו ,ובוודאות,חלק מהחוג החברתי הקרוי היום: "החרדים". גם העיתונאי יאיר שלג שחיבר ספר עב כרס על החרדים במדינת ישראל בשם"הדתיים החדשים",מקדיש פרקים כמעט לכל חוג נשכח ועלום בספרו,מלבד לחוג אחד גדול,רחב ובעל השפעה ... מי לדעתכם? חב"ד כמובן!! הם הרי לא "חרדים"...
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.