הרב שמעון אייזנבך | יום ה' סיון ה׳תשפ״ג 25.05.2023

הבמאי מתל אביב גילה תכריך של מכתבים מסבו לרבי. הנה הצצה

הצצה אל תכריך מכתבים שגילה לאחרונה רנן שור, במאי ותסריטאי מתל אביב, שייסד את "סם שפיגל", ובהם התכתבות של זקנו עם הרבי | טורו השבועי של הרב שמעון אייזנבך, רבה של שכונת השחמון באילת, ובו זיכרונות וסיפורים מכלי ראשון
הבמאי מתל אביב גילה תכריך של מכתבים מסבו לרבי. הנה הצצה
מכתב מהרבי. בעיגול: כותב השורות

חתני הרב לוי גרליצקי שליט"א, שליח הרבי לשכונת צהלה בתל אביב, התוודע לאחרונה ליהודי העונה לשם רנן שור. האיש הוא במאי קולנוע, תסריטאי, מפיק סרטים, מורה ופעיל קולנוע ישראלי. עד לאחרונה הוא ניהל בית הספר למשחק בירושלים בשם "סם שפיגל" אותו יסד ועמד בראשו יותר משלושים שנה.

רנן רכש לאחרונה תפילין והחל להניחם. זמנו שהתפנה מאז יצא לגמלאות מנוצל לעיסוקים רוחניים ועיסוק בשורשיו. בשנים האחרונות התברר לו כי סבו הרב אברהם הלר מצפת התכתב רבות עם האדמו"ר מליובאוויטש והוא מנסה להתחקות אחר קורות חייו. כשהוא נובר במכתבי הסבא הוא מגלה קשר עמוק שלו עם הרבי ובין היתר הוא קורא במא' ממכתביו שהיה מתחנן ומבקש מהרבי שיפרוש עליו את כנפיו לחסות בצילו ושיקבל אותו לעדת חסידי חב"ד למרות שבמקורו הוא היה חסיד באיאן כנראה.

הרב אברהם הלר היה יהודי תלמיד חכם ובר אוריין והיה מנכבדי יהודי צפת ואף חיבר ספרים ביניהם ""המאבק על צפת" וכן "דברי אברהם", "חידושי תורה אשר חנני השי"ת במשא ומתן של הלכה עם גדולי הרבנים זצ"ל בארה"ק".

שמו המלא היה משה יעקב אברהם זידא בן ציפורה וכך היה חותם את שמו במכתבים שכתב לרבי. בא' המכתבים שהרבי ענה לו הוא רשום בשם 'הרב רמיא"ז'.

את מכתביו היה כותב לרבי מעיר צפת בה התגורר ומאוחר יותר עבר לבית אבות 'צימרמן' ברעננה וזכה לשיבה טובה כשהתקרב לגיל המאה וגם משם היה כותב לרבי מכתבים ומשתפך בסגנון יחודי ומבקש לעורר עליו רחמים.

מתוך תכריך מכתביו המצויים בידי נכדו בתל אביב, ישנו מכתב בו הוא כותב לרבי שהוציא לאור את הספר "שם משמואל" והוא חלק מספרי שו"ת בהלכה של אבי זקנו הרב שמואל העלר שהיה רבה של צפת ומנהיגה האשכנזי של העיר. הרב שמואל העלר שיקם את העיר צפת לאחר ההריסות והרעידות שפקדו אותה ופעל לביסוסה שנים רבות עד לפני כמאה וחמישים שנה.

הרב אברהם הלר גם עסק בתורת החסידות ובא' ממכתביו הוא כותב לרבי: "תוך שיעוריי היומיים בתניא זכיתי בעזה"י להעיר כמה הערות בדבריו הקדושים, והיות כי תורה היא וללמוד אני צריך, לכן הנני מרהיב עוז בנפשי להציען בזה לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א ולבקשו כי בטובו הרב ובענותנותו הגדולה יואיל נא לעבור עליהן ולהודיע לי חוו"ד הגדולה ולברכני כי אזכה בעזהשי"ת לערוך את חידושיי ושו"ת בהלכה ולהדפיסם".

הפתעה נעימה היתה לי כאשר בכמה ממכתביו הוא כותב לרבי על כך שהוא מתקרב לחב"ד ע"י דודי הרה"ח הרב אברהם אייזנבך שהשפיע עליו עמוקות ובין היתר הוא כותב כך:

"אמנם לא זכיתי לחזות את כ"ק וגם אבותי לא היו קשורים לנשיאי חב"ד, אך ידי"נ הרה"ח ר"א אייזנבך שליט"א רב הפעלים העושה נפשות ליהדות בכלל ולחסידות חב"ד בפרט, עורר בי רצון רב ותשוקה עזה להסתפח על נחלת חב"ד בקבלת השפעה והדרכה מכ"ק אדמו"ר שליט"א, ואם כי הרעותי את מעשי ועוונותי רבו למעלה ראש, אך הרי חסידות חב"ד ידועה בשיטתה לקרב גם רחוקים ולהכניסם תחת כנפי השכינה ולא אגרע מאחד מהם וכו'"

במכתב אחר מבית האבות מרעננה הוא כותב לרבי שיסד בעצת הרה"ח רב פעלים מוהר"א אייזנבך שליט"א קופת גמ"ח לעילוי נשמת אשתו המנוחה המתנהלת שם ע"י הנ"ל.

בנסיון לדובב את דודי הרב אייזנבך על הקשר עם איש מרתק זה לא הצלחתי לחשוף הרבה מעבר למה שנכתב במכתביו שכן דודי חותם את פיו, מגלה טפח ומכסה טפחיים. הדוד אינו חפץ לספר מאומה על כל המפעל הענק שלו ושל כמה מקבוצתו בנטיעת הזרעים הראשונים בעיר צפת בסוף שנות הכ"פים ותחילת הלמ"דים שהיו בבחינת אבן השתיה עליה הושתתה הממלכה החב"דית בעיר.

פעילותו הסמויה של דודי הרב אייזנבך שהשתיקה יפה לה הביאה לאגודת חב"ד נכסים ותקציבים שהיו בבעלותם של ההקדשות בצפת והוא בתבונתו וחכמתו הצליח לדבר על ליבם של זקני צפת שהיו ממונים עליהם ולהתחבב עליהם וכך העביר את השליטה של הנכסים עבור הרבי. אחד מהם הוא בנין ישיבת חב"ד בצפת. 

[במאמר המוסגר: בהשגח"פ בימים אלו נכתבו קוים לדמותו של השליח האגדי של הרבי לעיר צפת הרה"ח הרה"ג ר' לייב קפלן ע"ה, אותה בנה וכונן במשך שנים ארוכות ובמעשיו הגדולים הפכה חב"ד בצפת לאימפריה גדולה לשם, לתהילה ולתפארת. כאשר נכנס ליחידות בטרם נסיעתו לארה"ק אמר לו הרבי 'שבצפת יקבל אותו אברך בשם ר' אברהם אייזנבך והוא יכוון אותו בצעדיו הראשונים'].

ואף שלא שמעתי זאת בפירוש מדודי אך מבין השיטין נראה כי הרב אברהם הלר היה מאלו שחברו לסייע לאגודת חב"ד ככל יכולתו מאחר והוא היה בעל השפעה גדול בעיר צפת בשנים ההם.

הרב אברהם הלר היה כותב לרבי מכתבים מעת שהתחיל להתקרב לחב"ד בשנות הלמ"דים והמשיך בכתיבה רציפה לאורך שנים רבות.  את כל מכתביו היה מתקתק במכונת כתיבה כשהוא משתפך בשפה ברורה ועשירה וגם בגילו המופלג לא נס ליחו ולא הזדקן קולמוסו.

בכל צעדיו הפיננסיים ונתינות הצדקה שלו היה מתייעץ עם הרבי ושואל את חוות דעתו כיצד לנהוג. במכתב מיום י"ז מרחשון תשמ"א הרבי כותב לו:

"במענה למכתבו מי"ב בתשרי, שהגיעני באיחור זמן רב, בו כותב אודות רצונו הטוב לתת מהונו לצדקה באופן שיופקד באחד הבנקים והפירות ינתנו למוסד אחד או שנים.

מובן וגם פשוט אשר נכון הדבר מאוד. אלא שמחובתי להוסיף בזה מה ששמענו מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר כמה וכמה פעמים ומרומז בברכת חכמינו ז"ל הידועה - עולמך תראה בחייך, אשר עכ"פ חלק חשוב שמקדישים לצדקה - לעשות זאת בחיים חייתו בעלמא דין. והרי זה גם סגולה לאריכות ימים ושנים טובות כפשוטן, בטוב הנראה והנגלה וכל המרבה בחלק זה הרי זה משובח, ובפרט אשר ימינו אלה אפשר בקל  לסדר שמוסד מקבל הנדבה מתחייב לספק כל הצרכים וכו' של המנדב על פי התנאים שמתדברים.

בנוגע למוסדות המתאימים באה"ק ת"ו, הרי ידועים ומפורסמים הם, ובפרט בנוגע למוסדות חב"ד אשר רשימתם לפרטיהם במשרד אגודת חסידי חב"ד. אלא שעל פי מאמר חכמינו ז"ל הידוע שלא לתת מתנותיו לכהן אחד, המנהג הנכון לתת למוסדות לשון רבים.

בכבוד ובברכה לאריכות ימים ושנים טובות כולל גם כן טובות לרבים". חי"ק.

המכתב האחרון המצוי ממנו שכתב לרבי היה בשנת תש"נ כשהיה בגיל תשעים ושש שנה ובו מגולל לרבי ברהיטות על מקרה רפואי שאירע עמו והוא מבקש ברכה ותיקון לנפשו על שחילל שבת וראש השנה לצורך ענין רפואי ונאלץ לעבור ניתוח שהיה כרוך בחילול שבת וחג ואף שהיה בשגגה הרי גם שוגג צריך כפרה. 

בהמשך הוא כותב: "למחר רצו להחזירני הביתה אך כיון שסרבתי לנסוע בשבת נשארתי שם עד אחר ראש השנה. בביה"ח הנ"ל יש אמנם בית הכנסת והיו שם מחזורים וטליתים אך לא היו מתפללים ונאלצתי בעוה"ר להתפלל שם ביחידות על כל המשתמע מזה. הצטערתי מאוד על אשר לא אוכל לקיים מצוות שמיעת קול שופר אך לשמחתי הרבה באו בבקור חסידי חב"ד ותקעו בשופר בכל המחלקות... 

כמנהגם של היראים והשלמים שהיו דבוקים ברבותיהם נהג אף הוא לחשוף בפני הרבי את צפונות ליבו וסתרי הגיגיו ולבקש תיקון וכפרה לנפשו. הנה דוגמא אחת מני רבים:

"בני ישראל הולכים לאורו ונהנים ממנו עצה ותושיה ואהיה גם אני כאחד מהם, לכן הנני חוזרעל בקשתי מכ"ק אדמו"ר שליט"א: אנא יקשיב נא לקול שוועת עתירתי ותחינתי, תחנונים היוצאים מקרב לב דוי ועיניים דומעות של חוטא עלוב המבקש על נפשו להצילה מיון מצולת החטא והס"א, כי אם לא עכשיו אימתי, ואכן עזה היא תקותי כי בזכות אבותי הקדושים אזכה הפעם לקבל מכ"ק אדמו"ר שליט"א סעד רוחני עצה ותושיה והנני מצרף לזה סך ... לפדיון נפש".

היה מבקש ללא הרף מהרבי שיברך את צאצאיו שישובו לדרך התורה והמצוות לאחר שהתרחקו ממנה והנה לאחר עשרות שנים תפילתו וברכות הרבי נענית ויוצא חלציו רוכש זוג תפילין ומתחיל להניח אותם.

להערות והארות אשמח ואשיב לדורשיי במייל:  [email protected]

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.