שלמה מן | יום כ"ה שבט ה׳תשפ״א 07.02.2021

חשיפה: מי סייע בהתקרבות הרב אפרים וואלף ז"ל לליובאוויטש?

קורות חייו של הרב אפרים וולף ז"ל, שיום היארצייט שלו יחול מחר, פורסמו בבימות שונות • אולם לאחרונה התגלה, כי לדמות נוספת הייתה השפעה על התקרבותו לליובאוויטש ולרבותינו נשיאינו • COL מגיש את הסיפור המלא
חשיפה: מי סייע בהתקרבות הרב אפרים וואלף ז
הרב וולף עובר לפני הרבי

מחר, יום שני כ"ו בשבט, יחול יום היארצייט השמונה־עשרה של הרה"ח הרב אפרים וואלף ע"ה, מנהל ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית באה"ק, ובא־כוחו של הרבי בארץ הקודש, אשר נפטר בכ"ו שבט תשס"ג, בגיל 83.

הרב וולף הגיע לראשונה לחצר הרבי הריי"צ באטוואצק, לקראת חודש תשרי תרצ"ט. אז דבק ברבי הריי"צ, וכן אז פגש לראשונה בחתנו, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

הרב וולף הגיע לליובאוויטש, בעקבות היכרותם של אבות המשפחה, אביו הר"ר בנימין ודודו הר"ר אליקים פיליפ וואלף, עם הרבי הרש"ב, בעת ביקורו המפורסם בווירצבורג שבגרמניה בשנת תרס"ז, אז התארח בביתו של הר"ר אליקים פיליפ, ובעקבות כך נוצר קשר הדוק בין אבות משפחת וואלף ובין רבותינו נשיאינו.

אולם לאחרונה הגיע לידי המשפחה מכתב נדיר, אותו כתב הרב אפרים לפני כשבעים וחמש שנה לרב משה יוסף צעכאוואל ז"ל, וממנו עולה כי לרב צעכאוואל הייתה השפעה רבה על הגעתו של הרב וואלף אל הרבי הריי"צ.

בקשר עם יום השנה לפטירת הרב וולף, מפרסמת מערכת "ימי תמימים" את מכתבו של הרב וולף לרב צעכאוואל, עם ראשי פרקים מקורות הרב אפרים וואלף ז"ל. COL מתכבד להגיש את הדברים בפרסום ראשון.

הרה"ח וכו' הרב אפרים וואלף ע"ה, נולד בכ"א במנחם אב תר"פ בעיר נירנברג שבגרמניה, להוריו החשובים, הר"ר בנימין ומרת בריינדל וואלף ע"ה.

כבן 12 היה הנער אפרים כשהתייתם מאמו. הוא נפרד ממשפחתו ונסע לבלגיה, על מנת ללמוד בישיבה ששכנה באותם ימים בעיר היידא הסמוכה לאנטוורפן. שם, בהיידא, חגג את בר המצווה שלו, בודד ורחוק ממשפחתו.


הדוד, הרב אליקים פיליפ וואלף


בהיידא פגש לראשונה בשד"ר המפורסם החסיד הדגול רבי יצחק הורביץ 'המתמיד' הי"ד, שהגיע להיידא למסור שיעורי חסידות. דמותו, אורחותיו ושיחו של ר' יצחק עשו עליו רושם עז ושנים רבות אחר כך היה מספר עליו ועל סיפוריו ופתגמיו.

שם גם התוודע לראשונה מקרוב לחסידי חב"ד, בהם החסיד הרב אהרן מרדכי זילברשטרום ז"ל, לימים איש חינוך נודע בירושלים, ויבדלחט"א הרב החסיד ר' דוד-משה ליברמן, לימים מרבני בלגיה, ועוד אישים שבעתיד תפסו מקום נכבד בחב"ד.

השפעה חסידית זו, לצד ההיכרות הקודמת של אביו ודודו הר"ר אליקים עם רבותינו נשיאינו שראשיתה בשנת תרס"ז בווירצבורג שבגרמניה, עוררה בו רצון ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" דליובאוויטש שבאותם ימים היה מרכזה בפולין.

ואולם, חזקה עליו פקודת אביו שלא לבצע כל-כך מהר את המעבר החד מהחינוך בו הורגל עד עתה אל ישיבה חסידית. לכן, עם הגיעו לגיל המתאים, נסע לליטא, ללמוד בישיבת טעלז הגדולה. בטעלז, נימנה על התלמידים המוכשרים והמצוינים ועשה לילות כימים בתלמוד תורה בשקידה.

לקראת חודש תשרי תרצ"ט נסע הבחור אפרים לעשות את חודש החגים במחיצת כ"ק אדמו"ר הריי"צ באוטבוצק שבפולין. כעת התוודע לראשונה לכ"ק אדמו"ר הריי"צ ועשה צעד נוסף, עמוק ופנימי, אל תוך עולמה של חסידות חב"ד. כאן גם ראה לראשונה את כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, ששהה אותו תשרי במחיצת חותנו.

בחודש כסלו זכה להיכנס ליחידות אל הרבי הריי"צ, כאשר הוא מביע בפני הרבי את רצונו של אביו, הר"ר בנימין, כי בשלב זה יעשה את דרכו לארץ ישראל. ככל הנראה, לאחר שאביו החליט לעשות כן בעצמו, אם מפני שחש כי עוד מעט קט ואדמת אירופה תתחיל לבעור, ואם מסיבות אחרות.

הרבי העניק לו את ברכת הדרך לתכנית זו והוא החל בביצוע התכנית מן הכוח אל הפועל. מאוטבוצק נסע לווילנה, שם התעכב זמן מה לצורך סידור המסמכים הדרושים ליציאה מאירופה והכניסה לארץ. אביו שעדיין שהה בהולנד שלח לו את הכסף ואת המסמכים הדרושים לשם כך והתחנה הבאה בדרכו של הבחור אפרים היתה ריגה שבלטביה.

בריגה היה זמן מה תלמיד מן המניין בישיבת "תומכי תמימים" המקומית, ובה עשה את חג הפסח של אותה שנה, תרצ"ט.

כאשר היו בידו כל תעודות המסע הדרושות ו'סרטיפיקט' – אישור של שלטונות המנדט הבריטי - לעלייה לארץ ישראל, יצא לעיר הנמל אודסה, שם עלה על אונייה שעשתה דרכה לארץ ישראל.

עם הגיעו לארץ ישראל נכנס לישיבת "תורת אמת" החב"דית בירושלים, שם חזר לשקוד על התורה והעבודה.


הרב וואלף מקבל שטר של דולר מידיו הקדושות של הרבי


בראש חודש שבט תש"א הוא בא בקשרי השידוכין עם זוגתו תבדל"ח מרת פעסיא, בתו של החסיד והמקושר הנודע הרב אברהם פאריז ע"ה, שמשפחתו התגוררה באותם ימים בפתח תקווה, ושנה לאחר מכן, בראש חודש אדר תש"ב נישאו.

בשנים הראשונות לאחר חתונתו עסק הרב אפרים לפרנסתו במשלוח חבילות מארץ ישראל לרוסיה.

קורות חייו של הרב וולף מאותם ימים כבר פורסמו בבימות שונות, ובהם ב'תשורה' "לשמך תן כבוד" שי"ל בחודש ניסן תשע"ו. לאחרונה התגלה, כי דמות נוספת הייתה לה השפעה רבה על התקרבותו של הרב וולף לליובאוויטש ולרבותינו נשיאינו - הרה"ג הרב משה יוסף צעכאוואל.

הרב צעכאוואל, תלמיד חכם נכבד, היה דמות מרכזית בפעילות העזר והסיוע לפליטי המלחמה באותם ימים של שלהי מלחמת העולם השניה, ועמד בקשרי ידידות ופעילות עם רבותינו נשיאינו. הוא אף כיהן כמנהיג הרוחני של מחנה המעבר לפליטים "אסוויגו" בניו יורק.

בכ"א מנחם אב תש"ד, כותב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו (אגרת קסז, אגרות קודש כרך א עמוד שכד) אל "כבוד הרב ר' משה יהודא נ"י צעאכאוואל, מחנה הפליטים, אסוועגא, נ.י.":

"בטח קבל כת"ר המברקה של נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, והעתקתה באידית מוסג"פ.

בתור יו"ר ועד הפועל של המרכז לעניני חנוך ושל מחנה ישראל הנני בזה לכפול ברכתנו, ברכת שלום עליהם וברוכים הבאים, בשם כל חברינו.


הרב וואלף ז"ל בשנותיו האחרונות (צילום: באדיבות המשפחה)


ע"פ פקודת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, שלחנו לכת"ר ע"ש משרד המחנה חבילה של ספרי לימוד וקריאה והירחון "הקריאה והקדושה", אשר ישמשו יסוד הגון בעד ספרי' ע"י ביהכנ"ס של המחנה. גודל ערכם ותועלתם של עניני דפוס אלה הן יראה כת"ר ויווכח.

כאמור במברקה של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לכת"ר וכן במברקה לראש המחנה, וגם במברקות שיצאו ממשרדי המרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל, רוצים אנו לשגר ב"כ ממוסדות אלה לבקר את כת"ר ואחב"י הפליטים, ולהוודע על אתר כיצד נוכל להושיט יד עזר וסיוע לאחב"י הפליטים במחנה בשדה החנוך והחזקת היהדות בכלל..."

מספר ימים לאחר מכן, כותב הרבי הריי"צ באגרת מבדר"ח אלול תש"ד (אגרות קודש שלו אגרת ב'תפד), אל "כבוד ידידי הרה"ג הנכבד והנעלה הנודע לשם תהלה ותפארת בתוככי מרביצי תורה ביראת שמים, גזע היחס, וו"ח אי"א מוה"ר משה יוסף שי', ברוך בואו עם ב"ב יחיו צלחה וברוכים יהיו כל הבאים הם ובני ביתם יחיו"...

במכתב שלפנינו, מאמצע חודש תמוז תש"ה, כותב הרב וולף לרב צעכאוואל מהנעשה עמו ועם קרובי משפחתו באותם ימים, ובין הדברים הוא מציין את הוקרתו העמוקה לרב צעכאוואל על שהעניק לו את היסודות הראשונים להגיע אל הרבי הריי"צ. וכך מופיע במכתב זה:

ב"ה. [י"ד תמוז תש"ה]

כבוד ידידי אהובי מחמדי, מהור"ר משה יוסף צחובל

שלום וברכה!

מאוד שמחתי בקבלי היום מכתבך מאסרו חג שבועות. ברגע הראשון לא הכרתי הכתב שלך, אבל אחרי ידעי את הכותב, הכרתי גם הכתב של זוג' תחי', שעוד אני זוכר הכתב שלה מהחבילות ששלחה לטלז.

הידיעה הראשונה שאתה נמצא בין החיים קיבלתי לפני זמן כביר מחותני שי', אבל הוא כתב לי רק שרב אחד מבלגי' שלמד אתי שאל את האדרס שלי משכטר, אבל אני לא הבנתי מי זה הרב, וגם לא ידעתי מי זה שכטר.

לפני פסח קצת קיבלתי מכתב ממ.ז. שכטר מניו הייווען, שבו מודיע לי שאתה נמצא באמריקה. אני אז כתבתי לך מכתב ובטח קבלת אותו כבר ע"י מ.ז. שכטר שי'.

אחרי זה ראיתי לפני שבוע בקובץ ליובאוויטש מספר 4 אודותיך ועכשיו מכתבך שקיבלתי הוא כעניין "אינו דומה ראי' לשמיעה", הגם שזה ג"כ רק שמיעה, אבל בכל אופן זהו באופן ישר. יתן השי"ת שנזכה בקרוב לראות בביאת גואל צדק ונתראה כולנו יחד.


מכתבו של הרב וולף לרב צעכאוואל


מהנזכרים במכתבך אינני זוכר רק את זינגר (?) שי'. האחרים אינני זוכר אפילו השמות, רק אליעזר שומר ורוזנפלד. אבל אינני יודע מי זה בדיוק.

הידיעה האחרונה ממך היה המברק מהחתונה שלך, ועל הספק אני נותן לך כאן מזל טוב, כיוון שאינני זוכר אם מסרתי לך כבר. יתן השי"ת לכם כל טוב בגו"ר, ותזכו למלאות רצונו ית' בלי מניעות ועיכובים, ורק מתוך הרחבה.

במכתבי האחרון לא רציתי לכתוב לך מזל טוב, כיוון שלא ידעתי אפוא שאשתך תחי' נמצאת, והייתי לך אסיר תודה אם היית כותב לי אודות [?], הראש ישיבה וכו'.

...הראשון ששלחתי לך ע"י שכטר שי', ואוסיף לך 'קצת' כאן. באתי לכאן ונכנסתי לישיבת תורת אמת, למדתי שם כל הזמן, וגם עכשיו הנה בזמן החופשי אני לומד שם. אני כעת עוסק עם משלוח חבילות חבילות לרוסיה, ות"ל יש לי מזה על ההוצאה מספיק.

אחותי [=מרת מרים שיינברגר] נישאה כאן בניסן ת"ש. בעלה הוא מילידי פרנקפורט. הוא נחשב בין הנטורי קרתא, אותם הקיצונים שנמצאים כאן בין החרדים. יש להם שלושה ילדים, ות"ל בעד הכל. גם אבי שי' מרגיש טוב ת"ל.

אחותי הגדולה [מרת רחל קאופמן] שנמצאה כל הזמן עם משפחתה בברגן בלזן, הנה לפני ארבעה חודשים יצאו את גרמני', והיא נפטרה בשווייץ בדרך, ומשפחתה נמצאת כעת בפיליפוויל, באיזה מחנה של האונרא, והננו מקבלים מהם מכתבים כרגיל.

חגגנו בש"ק ואתמול חג הגאולה ברוב פאר. הייתי בש"ק בתל אביב, ואתמול כאן הי' התוועדות טובה, ויתן השי"ת שנזכה בקרוב לגאולה שלימה.

פגשתי כאן כבר לפני זמן בחור שלמד בהיידע, דזיאלובינסקי, כמדומה מוצאו מלייפציג, הוא למד בחברונער ישיבה, וכעת נתארס ועומד להינשא. הוא כעת מלמד בתל אביב.

עוד אני באמת אסיר תודה בעד זה שכב' קירב אותי ונתן לי היסודות הראשונים לבוא לכ"ק אדמו"ר שליט"א. הגם שכב' חשב לפני 6 שנים שאולי האב איך אריבער גיכאפט די מאס, אבל אני חושב שעכשיו אינו חושב כבר כך.

והנני ידידו באמת אוהבו בלב שלם, מחכה לראותו בקרוב אצל כ"ק אד"ש, או בביאת משיח צדקנו.

לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

אפרים וואלף

פ"ש מזוג' תחי', הגם שאיננה כעת בבית, שנסעה עם הילדים לחמותי תחי' על איזה שבועות לנופש, אבל בכל אופן אפשר להגיד בשמה ד"ש, והיא מאחלת לכם כל טוב.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.