שבתי וינטראוב | יום ט' שבט ה׳תש״פ 04.02.2020

"עניין של פיקוח נפשות ממש": הסכם המאה? זו 'הונאת המאה'

הוא היה תלמיד ישיבה ב'קבוצה' בשנת תשנ"ב, וצפה במחזה המצמרר כשהרבי שוחח לאחר יום עמוס עם משה קצב בנסיון לעצור את המהלך המסוכן של ה'אוטונומיה' • דברי הרבי, נבואה לדורות: "דיבורים רחמנא ליצלן  אודות מסירת חלקים מארץ ישראל, הרי זה חילול ה', נגד ה' ותורתו" • המרצה והסופר הרב שבתי וינטראוב לא שותק לנוכח 'עיסקת המאה'
חוגגים מוקדם מידי? טראמפ ונתניהו בעת הצגת התכנית בבית הלבן (צילום: קובי גדעון, לע"מ)

שבתי וינטראוב

28 שנה בדיוק עברו מאז הדברים הנוקבים שאמר הרבי  למר משה קצב במוצאי  היום הקדוש י' שבט תשנ"ב (1992) בפני אלפי חסידים שעמדו בבית המדרש והיו עדים לשיחה הנוקבת  שהתקיימה לאחר תפילת ערבית.

זכיתי אז לעמוד ולצפות כתלמיד ב'קבוצה' במחזה המצמרר, כאשר הרבי  עומד לאחר יום עמוס ביותר, לאחר הנסיעה ל'אוהל' הק',   חלוקת הקונטרסים ערב קודם שעות על גבי שעות, וביום שהרבי אף לא אמר שיחה לחסידים, אך נעצר למשך עשרים דקות! כדי לנסות לעצור את המהלך המסוכן שהחל מר יצחק שמיר להוביל במה שנקרא אז "ועידת מדריד".  

במבט לאחור, היום אנו יודעים  לאן זה הוביל. החל מכך שאדריכלי אוסלו אמרו תמיד "אנחנו בסך הכל ממשיכים את יצחק שמיר ב"ועידת מדריד",  ולאחר מכן הסכמי  חברון, וואי פלנטיישן של מסירת 13 אחוזים נוספים מאדמת הקודש שביצע מר נתניהו, הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון של שרון ושות', וכעת הסכם המאה שאינה אלא הונאת המאה על כל המשתמע.  

לא אשכח, כאשר הרבי אמר  למר משה קצב שועידת מדריד תביא למסירת חברון וירושלים ועזה, מי האמין אז? מי פילל? יצחק שמיר יצא מישיבת הממשלה ואמר "אני רוצה להרגיע את הרבי מליובאוויטש..." כפי שסיפרו כותרות העיתונים, אבל 'מרדכי ידע את אשר נעשה בשער המלך'. כאשר שמיר נסע למדריד ולמעשה נכנע ללחץ האמריקאי, הרבי ראה את הסוף המר והנמהר.

מר משה קצב אצל הרבי


גם חסידים גדולים לא קלטו אז את דברי הקודש של הרבי. הרי שמיר היה נחשב לאדם הכי חזק שאך שנתיים קודם לכן, בעת 'התרגיל המריח' בשנת תש"נ, הרבי הקים את ממשלתו שהקימה עשרות יישובים ביו"ש. מר שמיר היה  בעל זכויות גדולות גם בהתנגדותו לקעמפ דייויד וכפי שהרבי כתב עליו "זכור יהיה לדורות". וקשה להם היה לקבל את השינוי ביחסו של הרבי.

בפרספקטיבה של עשרים ושמונה שנים, כאשר שוב ראש ממשלה מהימין עומד בוואשינגטון ומכריז ר"ל על מדינה פלשתינאית תוך הונאת הציבור  וזריית חול בעיניו. שוב רואים אשר ימינם ימין שקר, ובסופו של דבר מוכנים למכור את הכל, כמובן תוך מילים מצועצעות ובלתי מחייבות, כדי להמתיק את סם המוות אותו הם מנסים שוב להביא על העם היושב בציון.


מפת "המדינה הפלסטינית", כפי שהוצגה בתכנית המאה של טראמפ


לפני 23 שנים בדיוק בערב יו"ד שבט תשנ"ז, היה זה מר נתניהו שמסר 85 אחוז מעיר הקודש חברון לערפאת ימ"ש. גם אז זה הוצג כהישג "ימני", וכעת שוב אותה  גברת אפילו לא בשינוי אדרת, מגיעים לעשות מה שלא העזו השמאל הראדיקלי לעשות, ועומד נציג ימני שמייצג ציבור ענק של שומרי תורה נאמני ארץ ישראל ומכריז מלחמה על ה' ומשיחו.

אצטט קטעים משיחתו הנוקבת של הרבי עם מר קצב במוצאי יו"ד שבט תשנ"ב. שיחה שהוגהה על ידי הרבי לאחר אמירתה, וכל מילה ממנה היא בבחינת נבואה לדורות:

 "שמעתי לאחרונה שמועה מוזרה ומבהילה בנוגע לדיבורים והחלטה של הממשלה בארץ ישראל, אודות מסירת חלקים מארץ ישראל. לפועל מדברים כעת אודות תכנית לתקופה של 5 שנים שקוראים לזה אוטונומיה, אבל לא משנה באיזה אופן מדברים על זה ומסבירים את זה שהרי בפועל דיבורים אלו ועניינים אלו הם בגדר האיסור המפורש ד"לא תחנם" שאסור למסור שום חלק מארץ-ישראל לאומות העולם! ודיבורים אלו יביאו סוף כל סוף למסירת חלקים מארץ ישראל בפועל, וממילא נמצא שזה שמדברים אודות זה הרי זה כפירה בה' ובתורתו ובארץ-ישראל ובקדושת ארץ-ישראל.

תוכנית שסופה הקמת מדינה פלסטינאית... מלחמה גלויה נגד ה' ותורתו

"דיבורים אלו אודות תוכנית האוטונומיה הינם צעד ראשון למסירת חלקים מארץ ישראל ולא רק חלקים קטנים אלא חלקים גדולים כמו יהודה, שומרון, עזה, חברון וירושלים וכו', והרי זה עניין של פקוח נפשות ממש! וכאמור שלא משנה מה שהיהודים חושבים ואומרים ומסבירים את זה אלא איך שאומות העולם מפרשים זאת, והם מפרשים זאת שמדובר אודות תכנית שסופה מסירת חלקים מארץ-ישראל בפועל והקמת מדינה פלסטינאית.

"רק עצם הדיבור בנוגע לתוכנית האוטונומיה הוא חילול ה' וחילול הקודש. זה שיש בארץ ישראל יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות הרי זה בנוגע להם בפרטיות, אבל כאן המדובר שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלויה נגד ה' ותורתו... דיבורים רחמנא ליצלן  אודות מסירת חלקים מארץ ישראל, ועצם השקלא וטריא אודות עניינים אלו הרי זה חילול ה', נגד ה' ותורתו וכו'.

יהודי לא יכול להיות שותף לעניינים כאלו

"לא יתכן שיהודי המאמין בה' ובתורתו יהיה חס ושלום שותף לענינים כאלו ולתת חתימה לענין כזה. ולפי זה עדיף שהממשלה תתבטל ולא תהיה ממשלה יהודית שהרי לא מדברים אודות תוכניות אלו אלא אך ורק בגלל לחץ אומות העולם (כפי שהם בעצמם אומרים), אז באם כך הוא המצב הרי לפי זה עדיף שיקימו – רחמנא ליצלן  ממשלה של אומות העולם בארץ ישראל והם יחליטו לכתחילה מה לעשות עם ארץ-ישראל, ולכל הפחות  לא יהיו יהודים שיחתמו על עניינים כאלו!

שיכריז שאינו יכול להיות יותר ראש הממשלה!

"אני כל הזמן לחמתי שתהיה ממשלה של שמיר, וכשם שעשיתי הכל שהיה ביכולתי שתקום דוקא ממשלה שראש הממשלה יהיה שמיר הרי באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלו אזי אני מנחם מענדל יהיה הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכוחות שלי נגד שמיר שתתפרק הממשלה!

"באם שמיר אינו יכול לעמוד מול הלחץ של אומות העולם, שיכריז זאת בגלוי שאינו יכול לעמוד מול הלחץ ואינו יכול להיות יותר ראש הממשלה!

"בטח תמסור זאת למר שמיר ובטח לא תקפיד על שהנני מטיל עליך שליחות בלתי נעימה, אבל תמסור זאת בכל התוקף כפי שאני אמרתי את זה... וסליחה על זה שדיברתי כל כך קשה כי באמת היו צריכים לדבר על זה באריכות יותר גדולה וכהנה וכהנה, אלא שאין הזמן כעת להאריך בזה. (ע"כ קטעים משיחת הקודש מוצאי י' שבט).

לאחר מה שעובר עם ישראל מאז הסכמי קעמפ דייויד שהיה הפתח לכל האסונות, ולאחר מכן הסכמי אוסלו, שהביאו את המשך החורבן, שוב מנסים להחיות את הנושא המדיני,  והפעם כביכול עם תבלינים ימניים.

ראינו באיזה פארסה זה הסתיים. אותם אלו שהחלו לרקוד 'הורה' ברחובות וואשינגטון ולברך בשם ומלכות שהחיינו על עסקת המאה, הבינו בתוך יממה לאיזה בור תחתיות הפיל אותם מר נתניהו, כשבפעם הראשונה בועידה עולמית נתן הצהרה מפורשת והסכמה לחלוקת ארץ ישראל ר"ל עם כל המשתמע מכך. כן, גם בגירוש מגוש קטיף הסביר לנו מר אולמרט שאין מה לדאוג, ובירי הראשון  נכבוש בחזרה את עזה...  

אילו נמכרנו לעבדים ולשפחות החרשתי... כי נמכרנו להשמיד להרוג ולאבד... כולם סומכים על טראמפ ונתניהו, ראינו כבר  עד כמה אפשר לסמוך על מנהיגים שבין יום קמים ונופלים, ואת ההסכם הנורא והתבשיל המקדיח שבישלו לנו הם ישאירו לנו  לדורות. לא לחינם מפלגת הכלאיים כחול לבן כבר אימצה בחום את התוכנית של עסקת המאה.

זה הזמן להכריז מלחמת חורמה על התוכנית המסוכנת והנוראה,  שחס ושלום לא ניתן את ידינו לצעד נורא שכזה, גם לא באופן הצהרתי. זה הזמן להתריע ולזעוק ולבקש שהקב"ה שיחוס וירחם על עמו ישראל בחסד וברחמים וח"ו לא יישאר שום רושם מאותה הצהרה מסוכנת ביותר בוואשינגטון.

הוסף תגובה
5 תגובות
1.
כל הכבוד
ט' שבט ה׳תש״פ
הרב ווינטרוייב שיחיה מסביר בטוב טעם את המצב לאשורו
2.
הגיע הזמן
ט' שבט ה׳תש״פ
אכן. חב''ד צריכה לקום ולזעוק את דעת תורה. ואת הדעה של הרבי וללא לשתוק כמו דג
3.
נורא ואיום. מרגישים אוירת אוסלו
ט' שבט ה׳תש״פ
נתניהו שופך את התינוק עם המיים. עבד עלינו עם סיפוח וקבלנו מדינת פלשתין חדשה.
4.
רבותי כל מילה כאן נוקבת עד התהום.
ט' שבט ה׳תש״פ
אוי לו למי שיתמוך בתונית כזאת. זה הולך למקום רע מאד!!!!
5.
מרתק
י' שבט ה׳תש״פ
דברים כדורבנות...כמה שנכון
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.