הרה"ג מרדכי ריפקיינד | יום כ"ד כסלו ה׳תש״פ 22.12.2019

האם מותר לנכות מעשר כספים משכר העובד? / טור הלכתי

האם מותר לנכות מעשר כספים משכר העובד? האם ניתן לחייב עובד או אברך להחזיר את המעשר? האם הכספים שנותן העובד אכן נחשבים לו למעשר כספים? • טור הלכתי בדיני ממונות על-פי פסקי רבותינו נשיאנו מאת הרה"ג מרדכי ריפקיינד דיין ומו"צ ב'בית מדרש להוראה ומשפט רחובות' ורב קהילת חב"ד פרדס כץ-בני ברק •  מוגש לגולשי COL ע"י 'בית המדרש להוראה ומשפט' בראשות הרה"ג מאיר אהרון שליט"א
האם מותר לנכות מעשר כספים משכר העובד? / טור הלכתי
הרה"ג מרדכי ריפקיינד; צילום: COL

במוסדות שונים כבתי חב"ד, מוסדות לימוד, כוללים ועוד משלמים שכר או קצבה חודשית לעובדים או לאברכים. ישנם מוסדות שכדי לעזור לעצמם לעמוד בנטל הכלכלי מבקשים בין היתר מהעובדים או מהלומדים לתת להם את כספי המעשרות בחזרה – שכן הם מוסדות שניתן לתת להם כספי מעשר על פי הלכה.

יש והדבר נעשה בהסכמה (כזו או אחרת) ויש והדבר נעשה ללא הסכמה, בטור זה נדון בהשלכות ההלכתיות של הדבר, ונציע פתרונות מעשיים כיצד ניתן ונכון לעשות זאת.

חובת הפרשת 'מעשר כספים'

הדין של מעשר כספים הוא דין בצדקה, עין בינונית נותנים 10 מהכספים, יש מחלוקת האם החיוב הוא מדרבנן או מדאורייתא , להלכה הרבי לומד מדברי אדמו"ר הזקן שהחיוב הוא מדרבנן ולכן מותר לתת מעשר לכל דבר מצווה ובכלל זה המוסדות הנ"ל (1).

האם מותר לנכות את המעשר מהשכר או מהקצבה? אסור לקחת מאדם צדקה שלא ברצונו (2), דהוי גזל. ולכן, אסור לקחת מעשר משכרו של אדם, ללא ידיעתו וללא שסוכם איתו מראש על כך, ואם נטלו חייבים להחזיר. 

האם ניתן לחייב עובד או אברך להחזיר את המעשר?

מכיון שכל תנאי שבממון קיים, הרי שניתן להתנות עם אברך כולל שמתקבל לכולל ויקבל מלגה בתנאי שיתן את מעשרותיו לכולל בחזרה, גם עם עובד, שמקבל שכר ניתן להתנות עמו מראש שמתקבל לעבודה בתנאי שמחזיר עשרה אחוזים מהשכר למוסד. ואף אם העובד מקבל שכר לפי הסכמים קיבוציים, או שכר מינימום, אם התנו אתו תנאי כזה, התנאי תופס על פי הלכה (3).

כל זה בתנאי שהעובד אכן הסכים לתנאי זה, אך אם הוא מסרב, אפשר לא לקבלו לעבודה, אבל אי אפשר לקחת ממנו את הכסף (4). אם כן, תנאי מוסכם זה תופס ומותר לנכות את המעשר מהשכר או מהקצבה, אך עדיין יש לברר האם הכסף אכן נחשב עבור העובד כ'מעשר כספים'.

האם הכספים שנותן העובד אכן נחשבים לו למעשר כספים?

על פי ההלכה אסור לאדם לשלם חובו ממעשר כספים (5), ולכן אם התנאי היה שהעובד חייב להפריש את מעשר הכספים, כתנאי להעסקתו, הרי חל עליו חוב של 10% מהשכר למעביד, ואסור לו לשלם את הכספים הללו ממעשר. במילים אחרות, זה נחשב ששכרו הוא 90% ממה שסוכם, וצריך להפריש עוד מעשר מה 90% הללו (6).

כיצד אם כן ניתן לעשות זאת בצורה נכונה?

אם רוצים שהמעשרות שהעובד נותן למוסד יחשבו לעובד כהפרשת 'מעשר כספים' חובה לתת לעובד את האפשרות להחליט אם הוא מעוניין לתת את הכסף למוסד או לא. ברגע שהייתה לו האפשרות להתנגד, והוא הסכים, הרי הכספים נחשבים ל'מעשר כספים' עבור העובד (7).

להערות: rifkindm@gmail.com

_____________________________________________

1. הדיון בזה בתורת מנחם חלק לד עמוד 272 ואילך.

2. ואף שכופין על הצדקה כמבואר בשו"ע יו"ד סימן רמ"ח סעיף א, מ"מ הרי זה רק בבית דין ובפניו, עיין שם בש"ך שם ס"ק ד.

3. ואף שהתנאי אינו תופס מדין המדינה, מכל מקום מדין תורה הוא תופס. ראה מאמרו של מורי ורבי הגרמ"מ שפרן בקובץ הישר והטוב א' עמוד לד.

4. ובמקרה שיש ויכוח על הדבר בין הצדדים לבין העובד, ולא הגיעו להסכמה ולאחר מכן החל העובד לעבוד, יש לחלק: אם המעסיק פנה לעובד וביקש ממנו שיחל בעבודה, נחשב שהסכים להעסיקו מבלי לנכות את המעשר משכרו, אך אם העובד פנה למעסיק וביקש להתחיל בעבודה, נחשב שהסכים העובד שינוכה המעשר משכרו – כמבואר בשו"ע חו"מ סימן רכ"א סעיף א.

5. ט"ז יו"ד סימן רמט ס"ק א.

6. עיין גם ב'באורח צדקה' פרק י"א הערה קט"ו בשם הגרש"ז אויערבאך ועוד.

7. עיין גם בספר 'אבני דרך' חלק ב' עמוד 111 ואליך מה שדן בזה, ומסקנתו כנ"ל שכשיש לעובד האפשרות להסכים או להתנגד והסכים – נחשב כמעשר כספים.

הוסף תגובה
2 תגובות
1.
בבקשה גם זאת להעביר לרב אהרון
כ"ה כסלו
נוסף על התגובה לע"יל שגם לפי הדעות שחשבו לומר שזה חובה היינו במצב שיש לו כדי פרנסתו ויוכל לתרום מבלי לגרוע מפרנסת בני ביתו,ואם לא הם פטורים לכולי עלמא כמו שכתוב בש"ע שפרנסת עצמו קודמת לפרסנת כל אדם ואנו חייב אם אין לו כדי פרנסתו, אם כן בידוע שרוב אברכי הכולל אין להם כדי פרנסתם אז איך אפשר לחייב אותם במעשרות
2.
בבקשה להעביר לרב אהרון
כ"ה כסלו
הכלל הוא שההלכה כמו הפוסקים האחרונים שפסקו שזה אפילו לא מדרבנן אלא מנהג טוב עיין בספר נטעי גבריאל הלכות צדקה ועיין גם בספר משנת המשפט על הלכות צדקה, הרבי אם פעם לא התערב בדבר ששיך להלכה למעשה ותמיד ששאלו אתו שאלות הלכתיות שלח לשאול רב מורה הוראה לכן אי אפשר ללמוד מהשיחה הזו להלכה למעשה
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.