צבי סופר | יום ה' חשוון ה׳תש״פ 03.11.2019

הגה"ח הרב טוביה בלוי: "פשטה התופעה של "התקשרות כוזבת"

תגיות: טוביה בלוי
הגה"ח הרב טוביה בלוי, מזקני רבני חב"ד בארץ הקודש ורב קהילת חב"ד בשכונת נווה יעקב בירושלים, פרסם מכתב מעורר ל'התקשרות אמיתית' לרבי, ולא 'התקשרות כוזבת' • מה דעתו  על בחורים שנוסעים בכל 'תשרי' לרבי, במימון ההורים,  וה'מנהג החדש' של כוהנים שלא עולים לדוכן 
הגה
הרב טוביה בלוי (ארכיון COL)

הגה"ח הרב טוביה בלוי, מזקני רבני חב"ד בארץ הקודש ורב קהילת חב"ד בשכונת נווה יעקב בירושלים, מפרסם מכתב המעורר ל'התקשרות אמיתית' לרבי, ולא 'התקשרות כוזבת'.

הרב בלוי כותב, בין היתר, במכתבו:

"היו, ודאי, רבים מאוד בין החסידים שנאלצו להפעיל כוח נפשי עצום של "מוח שליט על הלב", להתאפק ולרסן את עצמם ולהימנע מלפרוק את הזעם העצום העצור בקרבם בתגובה הולמת כלפי מי שכמעט גרמו לתוצאות הרות אסון. סיבת ההתאפקות, חדה וחלקה: הרבי הורה.

"לא אחת, כי אם פעמים רבות, נוצרת התלבטות בין ההכרח לצאת להגנה על כבוד הרבי או על דעותיו הקדושות לבין ציות כנוע להוראת הרבי.

"זכיתי ליצוק מים, בין השאר, על ידי גדולי המקושרים לכ"ק אדמו"ר זי"ע, וביניהם אלה שההתקשרות היתה כל מעיינם, כמו הרה"ח ר' אברהם פריז ז"ל, הרה"ח ר' בן ציון שם טוב ז"ל.

"ברור היה, למעלה מכל ספק, שהתקשרות פירושה: ציות. ברור שהנפת דגל ההתקשרות להצדקת מעשים המנוגדים להוראה הברורה אך נובעים מתוך נאמנות לדעותיו הקדושות של הרבי או לכבודו הקדוש, היא צעד של היפך מוחלט ומנוגד בתכלית ניגוד להתקשרות אמיתית, ומקורה בשקר וצביעות.

"לצערנו התפשטה בשנים האחרונות בינינו התופעה השלילית של "התקשרות" כוזבת, תוך מרידה בהוראותיו הקדושות של הרבי."

הרב בלוי, מציין גם דוגמאות:

"תקצר היריעה מהכיל את פירוט הפעולות הנעשות בדרך השלילית האמורה, החל מנסיעה לרבי באופן המנוגד להוראותיו הקדושות, ויצירת "מנהגים" חדישים, שונים ומשונים, בניגוד לדעתו הקדושה, וכלה בהצבעות לבחירות בניגוד ברור להוראתו הקדושה האמורה בנידון, רק מתוך "נאמנות", או לכבודו של הרבי או לדעותיו הקדושות בנושא זה או אחר.

דבריו הקדושים של כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, ובהמשך לזה דבריו הקדושים של כ"ק אדמו"ר זי"ע שחזר ואמר לא אחת כי "שמוע מזבח טוב" הם הם שיובילו אותנו להפצת המעיינות ולקירוב הגאולה השלמה בביאת משיח צדקינו", מסכם הרב בלוי.

 


 

בשיחה שערכנו עם הרב טוביה בלוי לאחר קבלת המכתב, ציין הרב בלוי כי הרבי הסביר לא אחת, בשיחותיו הקדושות ובמכתבים על ההכנה הדרושה לנסיעה לרבי, ועל התנאים הכרוכים בזה.

"לשבת וללמוד בהתמדה ושקידה, ומי שאין באפשרותו לנסוע ונכנס עקב כך לחובות שלא ייסע כלל", מדגיש הרב בלוי - ומוסיף: "בוודאי ובוודאי שבחור שלוחץ על הוריו שיממנו עבורו כרטיס טיסה לרבי, זה היפך הגמור ממה שהורה הרבי!"

הוא מציין פסק דין של אחד מגדולי הפוסקים בדורנו, שחתן הלוחץ על הוריו להוצאות חתונה מעבר ליכולתם – עובר לאו מפורש בתורה של 'לא תחמוד'!

כששאלנו את הרב בלוי על כוונתו במכתב ל"מנהגים חדישים", ציין בין היתר את ה'מנהג החדש' שכוהנים לא עולים לדוכן, אלא במוסף של מועדים, בטענה ש'כך היה נהוג אצל הרבי'.  

"הנפת דגל ההתקשרות להצדקת מעשים המנוגדים להוראה הברורה אך נובעים מתוך נאמנות לדעותיו הקדושות של הרבי או לכבודו הקדוש, היא צעד של היפך מוחלט ומנוגד בתכלית ניגוד להתקשרות אמיתית, ומקורה בשקר וצביעות", כותב הרב בלוי במכתבו.

אתר  COL מגיש את מכתבו המלא של הרב  בלוי: 

 

הוסף תגובה
39 תגובות
1.
דעת זקנים
ה' חשוון ה׳תש״פ
דעת זקני הרבנים שאין להם מוסד או לחץ חברותי שצריך להגיד דעת בעלי בתים עם אינטרסים או כדי לשמור על התפקיד שלהם .
2.
כל מילה נכונה
ה' חשוון ה׳תש״פ
אינני אוהב את המילה זי"ע כל שלש מילים שהוא כותב. אבל כל התוכן נכון. ככה למשל יוצאים נגד דף היומי ויש ערך שלם באתר של חבד אין פו איך הרבי נגד דף היומי ר"ל. שופכים את דמו של הרבי בראש כל חוצות. אוי לנו. שקר ופייק ושימוש ציני בשמו הקדוש של נשיא הדור. הגיע הזמן לקעקע את כל השקר הזה שזה תחליף לדברים האמיתיים לצאת לשליחות ללמוד ולהפיץ יהדות וחסידות ולהכן את העולם לקבלת פני משיח, אז מחפשים גימיקים חולפים שלא מחייבים כלום מלבד כמה סיסמאות ריקות מותכן. רבותי תתעוררו לפני שיהיה מאוחר גודל דור שלם על שקר ובונים לעצם דמות של רבי שלא קיים. אשריך ר' טוביה שהנך אומר את האמת.
זי"ע
ו' חשוון ה׳תש״פ
מה מפריע לך שזכרון הרבי זי"ע מונח אצל הרב בלוי בלי הפסק?
3.
לא עם הארץ חסיד
ה' חשוון ה׳תש״פ
אם מישהו רוצה אי פעם לסיים את הש"ס או אפילו חצי ש"ס אין אפשרות לעשות זאת חוץ מלהצטרף למסלול הדף היומי.
ממש לא נכון..
ה' חשוון ה׳תש״פ
יש הרבה בחורים חסידיים וכן אברכים צעירים שסיימו את הש"ס ע"י לימוד יומי שבועי של מסכתות ללא כל קשר לדף היומי.
4.
דף היומי
ה' חשוון ה׳תש״פ
מכיר אחד ת״ח גדול מאנ״ש ששאל אם להגיד שיעור דף היומי בבית כנסת של ליטאים בשנת תשמ״ג וקיבל תשובה חיובית והתחיל להגיד השיעור
5.
"נהניתי במאד לשמוע מחיזוק לימוד דף היומי...
ה' חשוון ה׳תש״פ
https://col.org.il/news/70500
זה נכתב לשיעור תורה בבית כנסת מסויים לבע...
ה' חשוון ה׳תש״פ
לגבי תמימים (ואולי גם אברכים צעירים) ראה מילים מבהילות בשיחת שלח תשמ"ח: "בפרט שאדמו"ר הריי"צ לא ציוה להתלמידים התמימים שילמדו זה, וזה גופא שלא ציוה הרי גופא מוכיח תכלית השלילה לזה." "שהרי זה לוקח זמן משיעורים דלימוד המוסר, לימוד החסידות וכן פלפול וכו',"
הושמט
ז' חשוון ה׳תש״פ
קטע זה הושמט מהשיחה בהוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע. שראשית כל יימנעו מקריאת עיתונים ושמיעת רדיו וחדשות, אותם שלל כ"ק אדמו"ר בחריפות ובבירור פעמים רבות, ואח"כ "יחמירו" בהימנעות מ... לימוד דף גמ' - רצונו וחכמתו של הקב"ה!
6.
לתגובה מספר אחד
ה' חשוון ה׳תש״פ
ידוע החשיבות של חסיד מבוגר זקני אנ״ש והתפקיד שלהם כמבואר באריכות בהשיחות של אדמו״ר מהריי״צ ועל הצעירים להקשיב להם ובביטול
7.
הגיע הזמן להתמקד בתוכן..
ה' חשוון ה׳תש״פ
יתכן שיש ששוגים באופן היחצני של פרסום משיח ויתכן שלא. יש בזה חילוקי דעות בין החסידים ואין כאן המקום להאריך.. השאלה למה צריך לעורר את זה כל פעם. ב"ה כאחד שגדל בקהילת נחלת הר חב"ד אני רואה איך שכל אחד מהחסידים מכבד את השני (גם אם לא מסכים איתו) אבל מכבד, יש את אלו שבשוליים משתי צדי המתרס אבל ב"ה רובה דמינכר מהחסידים אולי לא מסכימים על כל דבר, אבל לומדים לכבד את השני וברוך השם עם הזמן אני רואה שיפור גדול.. ב"ה! אני חושב שכדאי להדגיש את החיוב ולא את השלילה. ב"ה חסידים נוסעים לרבי כל אחד כפי ראות עיניו והבנתו. ב"ה מתקשרים אל הרבי ע"י לימוד תורתו והוראותיו כמה נפלא ב"ה
8.
חבל מאוד
ו' חשוון ה׳תש״פ
9.
התקשרות מזויפת
ו' חשוון ה׳תש״פ
אני מכיר לערך חמש עשרה איש מאנ״ש בירושלים שלומדים דף היומי אצל בתי כנסת שלא מאנ״ש מפחדים או לא נעים להם מהקיצונים שמתלבשים בהתקשרות
10.
דף היומי דעת הרבי עצמו
ו' חשוון ה׳תש״פ
בשנת תשמ"ח דיבר הרבי על ענין תקנת דף היומי שאין נהוג בחב"ד, והסביר כי שונה התקנה מאשר האסיפה הקדושה של הנשיאים, עליה מובא כי חלשה דעתו של אהרן על כך שלא השתתף באסיפה לדבר שבקדושה שהיה על ידי הכלל. שני חילוקים ישנם: א. כאן לא היתה הסכמה על ידי כל גדולי ישראל, אלא ישנם כאלו שהתנגדו לכך. ב. ובפרט שאדמו"ר הריי"צ לא ציוה להתלמידים התמימים שילמדו זה, וזה גופא שלא ציוה הרי גופא מוכיח תכלית השלילה לזה. הרבי הסביר את הטעם לכך שלא כולם הסכימו להצעה זו, שהרי זה לוקח זמן משיעורים דלימוד המוסר, לימוד החסידות וכן פלפול וכו', מלבד השיעורים הקבועים שנסדרו על ידי אנשי כנסת הגדולה ובתפלה בכל יום, וכן תקנות שונות של הרבנים כל אחד ואחד.
לא ייאמן..
ו' חשוון ה׳תש״פ
למישהו יש בעיה עם דעתו של הרבי עצמו?!
"הרבי עצמו"
ז' חשוון ה׳תש״פ
כ"ק אדמו"ר זי"ע *עצמו* הורה להשמיט קטע זה מה'הנחה' הנדפסת. מאין ההעזה לפרסם הדברים, ועוד לנופף בהם כ*דעתו הברורה*?!
11.
דרוש הסבר!!!
ו' חשוון ה׳תש״פ
לאיזה מנהגים בדיוק התכוון הרב בלוי לשלול כדאי שיפרט
12.
הקנאות מזויפת
ז' חשוון ה׳תש״פ
מזכיר לי אלו שמפריעים מי שלומד מאמר או משהו אחר בראש השנה בליובאוויטש אמרו תהילים עיין במאמרים ואגרות של הרבי הקודם דרך אגב הרבי הרש״ב למד כל יום 3 דף גמרא כולל ר״ה ויו״כ רואים שזה לא נורא
13.
לגבי לימוד דף היומי:
ז' חשוון ה׳תש״פ
שמעתי מאחד שהיה בקבוצה תשמ"ז: הרבי באחת ההתוועדויות הסביר שהסיבה שלא לומדים דף היומי, מכיוון שזה לימוד שדורש הספק וייתכן וזה יהיה רק בשביל לצאת יד"ח ותמיד חושב מתי כבר יסיים וכו' (אני לא זוכר בדיוק אבל זה פחות או יותר הסיבה). ואז מיד עלתה השאלה בחלל האויר: מה עם לימוד הרמב"ם?... הרבי מיד "ענה": שהסיבה שלומדים רמב"ם למרות שייתכן וזה יהיה לימוד רק לצאת יד"ח וכו', בגלל שאנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא וזה לימוד שמביא לאחדות ישראל וכו' (כמוסבר באריכות בשיחות ע"ד תקנת לימוד הרמב"ם), לכן לומדים את זה על אף החיסרון שבלימוד בסגנון כזה. אשמח אם מישהו היה / יודע ויוכל להרחיב ולהאיר את עינינו בזה.
14.
תגובה 13
ז' חשוון ה׳תש״פ
15.
הכוונה של הרב בלוי שי בדיוק לתגובה 13
ז' חשוון ה׳תש״פ
שמעתי מבחור שהיה בקבוצה תשמ״ו ומפלפלים בזה. יש תורת מנחם תציין ותעיין במקור הדברים לפני שמסיקים מסקנות.
16.
לברר אצל זקני אנ״ש
ז' חשוון ה׳תש״פ
יש זקני אנ״ש תלמידי חכמים מופלגים שהיה מקושרים להרבי וגם להרבי הקודם ,ושם לברר מנהגים, ולא אצל צעירים ,שיש ספק גדול אם בקיאים בש״ס ופוסקים ,ושהם ידרכו . שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך
17.
ברכת כוהנים?!
ז' חשוון ה׳תש״פ
אדה"ז פוסק בסידורו חד משמעית שנהגו בכל מדינות אלו שאין נושאין כפיים אלא ('אין.. אלא', לשון של שלילה מוחלטת) ביום טוב שאז שרויים בשמחת יום טוב!! חד וחלק!! כך נוהגים ההולכים בעקבותיו בכל מקום!!! וזה עוד לפני הרצון ורגש ההתקשרות (התקשרות זט לא מילה גסה. הרבי לימדנו גופי הלכות מצד התקשרות - כבשינה בסוכה, אחיזת ד מינים בהלל, מיקום הנחת נר חנוכה ועוד) לנהוג כפי המנהג אצל הרבי, ובפרט כנ"ל, שאין שום סיבה לחלק
על מנהגים ומקורותיהם
ז' חשוון ה׳תש״פ
לא חד ולא חלק, מוטב תעיין תחלה בפרק שהקדיש הרב בלוי שליט"א לנושא זה בספרו 'על מנהגים ומקורותיהם'.
18.
ברכת כהנים
ז' חשוון ה׳תש״פ
האלטער רבי בשו״ע נותן יישר כח לאילו שמברכים כל יום וצודק הרב בלוי במאה אחוז וכן נהגו אנ״ש בירושלים עוד מימי צמח צדק ומי יבוא עם שמועות מסעודת יום טוב אצל הרבי שכל אחד שמספר שישב שם סתר חבירו ומזה לעשות הלכה למעשה מה שהרבי רצה לקבוע הוראה לרבים לא עבר דרך יחידות או מכתב פרטי וכו׳ וד״ל
19.
תגובה 17
ז' חשוון ה׳תש״פ
לנהוג כפי אצל הרבי גם יו״ט שני של גליות בתור התקשרות ותן טל ומטר כמו אצל הרבי ועוד
20.
כנראה הייתה אי הבנה בדברי הרב בלוי על בר...
ז' חשוון ה׳תש״פ
בליל א' דחג הסוכות תשכ"א........ "באמת היה צריך להיות בארה"ק כמו בחו"ל – נשיאת-כפיים ביום-טוב בלבד. אולם כיוון שכבר נושאים כפיים בזמנים אחרים – יהיה על-כל-פנים בשבת, ראש-חודש וחול-המועד, אך לא בכל יום. האומנם שמחים בארה"ק יותר מבחו"ל? (התקשרות)
21.
לתגובה 20
ז' חשוון ה׳תש״פ
המדפיס או העורך בהתקשרות לא נולד תשכ״א הכל שמועות שאין מקור מוסמך לפסוק משם ולשנות מנהגים. וכזכור לכולם כשהרבי פלפל איך לנהוג באוסטרליא בברכת גשמים ורצו לשנות שם הרבי צעק לא באתי לנהוג מחלוקת רק להגדיל תורה לא כל שקו״ט של הרבי התכוון להלכה למעשה כ״ש משולחן יו״ט אצל הרבי לא מוסמך בכלל השמועות
22.
ברכת כוהנים?!
ט' חשוון ה׳תש״פ
מנהג אנ"ש הוא מה שפוסק אדמור הזקן בסידורו, ושם שולל נשיאת כפיים לחלוטין חוץ מיום טוב, אפילו ללא דברי השבח 'ויישר כוחם של בני ארץ ישראל וסביבותיהם שנושאין כפיהם' כפי שמוסיף בשולחן ערוך שלו (וזהו לשון הב"י). ובדיוק שלא יעלה על הדעת שקהילת חבד בניו גרזי או באוסטרליה תנהיג ברכת כוהנים מכיוון ש'יישר כוחם' והדבר מופרך לגמרי - כך בדיוק בארץ ישראל, אין שום סיבה לחלק (וזהו המענה למתחכם ששואל על ז מרחשוון ויום טוב שני - שם כתוב בפירוש בהלכה הבדל בין א"י לחו"ל, משא"כ כאן וכלשונו של הרבי 'האם שם שמחים יותר?!..') וודאי שנטייתנו הטבעית היא לחפש ולנסות כל מה דאפשר כמו אצל הרבי (כן - התקשרות!! 'מהדר אתרי וחד כיוון דנפיק מפומי' דרב כהנא', ובלשונו של הרבי 'שרצה להדגיש את זה שהוא תלמידו ולכן נהג דווקא במנהג המעורר תמיהה והוא בדיעבד בלבד, אפילו לרב כהנא'!!)
ברכת כהנים!!
ט' חשוון ה׳תש״פ
ברכת כהנים תלי במנהג המקומות. הסברות לא באו להוציא למעשה מהנהוג.
23.
מעשה רב
ט' חשוון ה׳תש״פ
הרב אברהם הירש כהן ע״ה פוסק גדול ומומחה בהאלטער רבי נהג לברך ברכת כהנים כל יום הוא היה גם מומחה בהאלטער רבי וגם כהן הלכות ששייכים לכהן שואלים רב שהוא כהן
24.
לכל הירושלמים למינהם.. (לאו דוקא במיקום)
ט' חשוון ה׳תש״פ
התקשרות זו לא מילה גסה נקודה. כן יש ענין לחקות ולעשות את מה שעושה הרבי לאיפה הגענו?! (כמובן בפרופורציות הנכונות) לפני ג' תמוז מישהו היה מסוגל לדבר ככה?! מישהו פה נפל על הראש? אפשר למחוק עשרת מנהגים לפי הנ"ל
25.
נוהגים ומרגישים ב770
ט' חשוון ה׳תש״פ
הרבי לא התערב בגבאות ואמר לא הכל שנעשה ב770 זה בהסכמתו אני שמעתי את זה כמה פעמים מפה קדשו לא מדובר במנהגים חדשים אחרי ג תמוז שהדור הצעיר חושב שזה מנהג חב״ד של דורות וצודק הרב בלוי בהתקשרות מזויפת רוצים להתקשר תצום כמו הרבי אל תלך ד אמות בלי תורה כמו הרבי לא רק מה שקל ועושה רושם חיצוני
26.
להערה 24
ט' חשוון ה׳תש״פ
הרב לוי ביסטריצקי ע״ה לא היה ירושלמי ולא נתן לעלות לתורה בצפת לכהן שלא מברך ברכת כהנים בשבת במוסף כמנהג בצפון וכידוע הרבי ענה לו במכתב שהוא פירסם בנושא ברכת כהנים והוא לא היה פחות מקושר...
27.
מעשה רב
ט' חשוון ה׳תש״פ
28.
ברכת כהנים
ט' חשוון ה׳תש״פ
מפרסמי מהתקשרות משמועות להלכה למעשה מי יודע אם השמועה נכונה ואם כן זה אם היה בדרך שקו״ט או להלכה למעשה ולמה לקח עשרים שנה עד שהצעירים התעוררו
המצב כיום כואב
י' חשוון ה׳תש״פ
נהיה מצב היום בחב"ד שמנסים לנרמל את החברה זה בא לידי ביטוי בכמה דברים: א מנהגים ב. בחירות ג. ועוד.. מי שחושב שצריך לעשות שיעשה אבל לא יהפוך את זה למנהג חב"ד מנהג חב"ד זה הרבי! זה שיש מענות למקומות מסויימים זה לא הופך את זה למנהג חב"ד. נקודה. מה שעשו ועושים עד היום ב770 זה מנהג חב"ד=הרבי. מקוה שהייתי מובן. תודה
770 זה רבי
י' חשוון ה׳תש״פ
רק לזקני חסידים שלא ישבו ב770 כשרבי היה בבית כנסת רק אצלם 770 זה רבי אבל לא כל התנהגות של חדשים לבקרים וכמו שהרבי הדגיש לא כל דבר שעושים פה בבית מדרש הוא מסכים הרביים לא התערבו בגבאות נקודה
29.
בושה
י"ד חשוון ה׳תש״פ
כל גדולי תלמידי רבנו הזקן ואדמור האמצעי והצמח צדק שעלו ארצה לא ידעו מכך ?! אם כבר הפוך בסידור מובא ברכת כהנים לא הרגלים אלא בשחרית דימות החול תוך ציון למנהיג הקיים בחו"ל מנהג שטף בחו"ל שאף רבנו לבטלו.
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.