מערכת COL | יום א' תמוז ה׳תשע״ח 14.06.2018

הפרדה בין 'המחטיא' לנגררים אחריו • הרב ישראל זלמנוביץ

'ענישה קולקטיבית' משמש כמושג ניגוח והסתה, העולה חדשים לבקרים, כקלישאה בחרצובת לשונם של אנשי תקשורת ופוליטיקאים המשתמשים בו כנגד אחיהם היושבים באותו חבל ארץ. במצב הטוב, כרגשי נחיתות והלקאה עצמית ובמקרה הרע, כשנאה בלי גבולות לכל אידאה שיש בה ריח פטריוטיות • המחנך הרב ישראל זלמנוביץ בטור אקטואלי לפרשת השבוע • ענישה קולקטיבית?
הפרדה בין 'המחטיא' לנגררים אחריו • הרב ישראל זלמנוביץ
הרב ישראל זלמנוביץ, על רקע אילוסטרציה (צילום: מנדי הכטמן, COL)


הרב ישראל זלמנוביץ

'ענישה קולקטיבית' משמש כמושג ניגוח והסתה, העולה חדשים לבקרים, כקלישאה בחרצובת לשונם של אנשי תקשורת ופוליטיקאים המשתמשים בו כנגד אחיהם היושבים באותו חבל ארץ. במצב הטוב, כרגשי נחיתות והלקאה עצמית ובמקרה הרע, כשנאה בלי גבולות לכל אידאה שיש בה ריח פטריוטיות.

נודה על האמת שגם אנו נגועים באותה היסטריה של שימוש חוזר ונשנה כאשר אנו לפעמים בין אלו 'המחטיפים' עונש קולקטיבי, בקרב ילדנו או בכיתתנו או שאנו בין אלו החוטפים עונש כזה, למשל, מהרשות המקומית בה אנו גרים וכדו'

סדרת השבוע, פרשת 'קרח' מזמנת אותנו ל'מפגש' ודוגמה נפלאה של חשש על הטלת עונש כללי מאת בורא העולם על כלל עדת ישראל ומול אותו חשש עולה צעקה פנימית של משה רבינו ואהרון כנזכר בלשון הכתוב: וַיִּפְּל֤וּ עַל־פְּנֵיהֶם֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֵ֕ל אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר הָאִ֤ישׁ אֶחָד֙ יֶחֱטָ֔א וְעַ֥ל כָּל־הָעֵדָ֖ה תִּקְצֹֽף?!
צעקה שקיבלה מענה מאוד מעניין מאתו יתברך...
הָאִ֤ישׁ אֶחָד֙ יֶחֱטָ֔א וְעַ֥ל כָּל־הָעֵדָ֖ה תִּקְצֹֽף?

בפרשתנו קוראים אנו על העוצמתיות הכריזמטית, הבלתי מובנת של קרח המצליח לרכז סביבו חלק ניכר משבטו ואחר כך את שכניו משבט ראובן. הוא הצליח להוביל בדרך מחלקתו גם מאתים וחמישים ראשי עדה ואנשי שם.

מה ראה קרח לחלוק על משה ואהרון? מביא רש"י בשם חז"ל:
'...מה ראה קרח לחלוק עם משה? נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר (שמות ו, יח) ובני קהת וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה? לא אני? שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם?!
הריני חולק עליו ומבטל את דבריו!

מה עשה? עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד... והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו לו(למשה) טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר להם: חייבת! התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה...?!'(רש"י במדבר פרק ט"ז)
והדברים הולכים ומסתבכים... קרח ועדתו דתן ואבירם יוצאים חוצץ נגד משה ואהרון וחולקים עליהם במצח נחושה לפני קהל עם ועדה: וַיַּקְהֵ֨ל עֲלֵיהֶ֥ם קֹ֙רַח֙ אֶת־כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד...'
התגובה לא איחרה לבוא!

וַיְדַבֵּ֣ר ה' אֶל־מֹשֶׁ֥ה וְאֶֽל־אַהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר: הִבָּ֣דְל֔וּ מִתּ֖וֹךְ הָעֵדָ֣ה הַזֹּ֑את וַאֲכַלֶּ֥ה אֹתָ֖ם כְּרָֽגַע!'
רגע קט וחלילה לא היה נשאר מישראל... וכותב על כך הכתר יונתן: 'הִבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כשעה קלה'
האם מסכימים לזאת משה ואהרון?! חלילה...!
וַיִּפְּל֤וּ עַל־פְּנֵיהֶם֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֵ֕ל אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר הָאִ֤ישׁ אֶחָד֙ יֶחֱטָ֔א וְעַ֥ל כָּל־הָעֵדָ֖ה תִּקְצֹֽף'?!
אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת – מביא על כך האלשיך הקדוש:
'אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר. ואין הראוי לכל אחד נעלם ממך, גם שהרוחות מלובשות בבשר...'- אתה בורא העולם יודע מי בדיוק הממריד והחוטא!

ההבדל בין אומה ש'חטאה' לאומה ש'סרחה'

ראינו שמשה ואהרון נופלים על פניהם וצועקים צעקה נוראית מקירות לבם טוענים את הטענה: 'אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר- ובגלל זאת: הָאִ֤ישׁ אֶחָד֙ יֶחֱטָ֔א וְעַ֥ל כָּל־הָעֵדָ֖ה תִּקְצֹֽף?
משתמשים הם בביטוי: 'אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר'- באיזו טענה משתמשים משה וארון לבטל את הגזרה הנוראית שעמדה להיגזר על עדת קרח כולה, גם על הנספחים והנלווים עדה שלימה?
מבאר את הדברים רש"י על ידי משל למלך...

'...יודע מחשבות. אין מדתך כמדת בשר ודם, מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה אינו יודע מי החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם, אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא'
אתה לא כמלך בשר ודם! אתה יודע להבדיל בין אלו ש'חטאו' שהם הפושעים לבין אלו שנגררים שהם ה'סורחים'.
מבאר הרבי בליקוטי שיחות בכרך ח"י: ממשל זה מובן, שעדת קרח לא היו בגדר של 'חוטאים'- בכוונה למרוד בקדוש ברוך הוא, אלא נתפתו ונגררו לכך על ידי מסיתם- קרח! לכן אל עליהם להיכלל בסיווג של – 'חוטא'! הם עשו זאת כלשון המשל ברש"י בדרגת 'סרחו' – 'שסרחה עליו מקצת מדינה'

ממשיך הרבי: וזאת היתה טענת משה ואהרון: כיוון שהקדוש ברוך הוא- 'יודע מחשבות' ודאי יודע להבדיל בין אלו שהם בדרגת 'חוטא'- קרח - : 'הָאִ֤ישׁ אֶחָד֙ יֶחֱטָ֔א' והוא גרם 'לסירחון' של שאר העדה והרי צריך ה' להפריד גם בין העונשים. יש להפריד בין העונש לחוטא ולעונש של הנגרר ולהעניש בעונש של כליה רק את קרח!
טענת משה ואהרון מתקבלת אלא... שלא רק אחד חטא...

אכן בוחן כליות ולב מקבל את טענתם של משה ואהרון שיש לערוך הבדלה בין אלו החוטאים לנגררים אך בדבריו של הקדוש ברוך הוא ישנו חידוש מפתיע...

וַיְדַבֵּ֥ר ה' אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר... דַּבֵּ֥ר אֶל־הָעֵדָ֖ה לֵאמֹ֑ר הֵֽעָלוּ֙ מִסָּבִ֔יב לְמִשְׁכַּן־קֹ֖רַח דָּתָ֥ן וַאֲבִירָֽם'
אומר להם ה': אכן משה ואהרון ערכתם חלוקה נכונה בין המסיתים והחוטאים לבין אלו שרק נגררו! אך מחדש להם ה' שיש לכלול במסיתים גם את דתן ואבירם!
כיצד נהגו דתן ואבירם כשמשה בכבודו בעצמו מחתת רגליו אליהם? - 'וַיָּ֣קָם מֹשֶׁ֔ה וַיֵּ֖לֶךְ אֶל־דָּתָ֣ן וַאֲבִירָ֑ם...' אלא שהם במצח נחושה יוצאים בהתרסה כלפי מנהיג הרבי של הדור: 'וְדָתָ֨ן וַאֲבִירָ֜ם יָצְא֣וּ נִצָּבִ֗ים פֶּ֚תַח אָֽהֳלֵיהֶ֔ם...'

וכך כותב הרבי בליקוטי שיחות כרך י"ג עמ' 54 : "ובתשובה לטענתו של משה אמר הקדוש ברוך הוא: 'יפה אמרת!' והכוונה לכללות טענתו של משה שאין להעניש אלא את 'החוטא' ולא את אלו שרק 'סרחו'.

אולם, בנוגע לפרט אין הדבר כך – שיש שרק 'חוטא' אחד, אני בתור: 'אֱלֹק֥י הָרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר', יודע ומודיע מי החוטא – שלא רק קרח בלבד חטא אלא גם דתן ואבירם חטאו ולכן ממשיך: 'דַּבֵּ֥ר אֶל־הָעֵדָ֖ה לֵאמֹ֑ר הֵֽעָלוּ֙ מִסָּבִ֔יב לְמִשְׁכַּן־קֹ֖רַח דָּתָ֥ן וַאֲבִירָֽם', גם הם מתווספים אל קרח בהגדרת- חוטאים!

מסיים הרבי את דבריו: מדרכו של משה רבינו הרבי שבדור יש ללמוד עד כמה עלינו לפעול ולהשריש בתוכנו את המידה היקרה: לדון את חברנו לכף זכות!

וודאי עלינו להשתדל להיות זהירים ב'עינינו השמאלית'- כשבאים אנו להעניש ולא רק להעניש אלא לדון ולבחון מצב נתון, עלינו להשתדל לא להכליל, אלא לערוך הבחנה ברורה בין אלו שהיו 'במעל'(אם אכן נעשה) לבין אלו שנגררו...

ונזכה כולנו שבורא עולם יקח את מבטנו החיובי כעולה וכליל ונזכה ל'עין בעין יראה לציון...' אמן!
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.