מערכת COL | יום כ' טבת ה׳תשע״ח 07.01.2018

מנהל מוסד, או אוסף כספים? זה יעניין אותך ● בעין משפט

מה מקור ההיתר של המשולח לקחת אחוזים ממה שאוסף לצדקה? ● אדם שנסע לצורך טיפול רפואי בחו"ל, וגייס כספים עבור המוסד בו עובד, ללא שביקשו ממנו וללא שסיכם איתם מראש, האם מלבד אחוזים, יכול לקבל הוצאות נסיעה? ● מוגש ע"י 'בית המדרש להוראה ומשפט' בראשות הרה"ג מאיר אהרון המגיש לגולשי COL טור שבועי הלכתי בדיני ממונות שבין אדם לחבירו על-פי פסקי רבותינו נשיאנו ● מגיש הרה"ח הרב מנחם מרדכי רייפקינד דיין ומו"צ ב'בית מדרש להוראה ומשפט' רחובות ודיין בבית דין צדק כפר חב"ד ● הסדרה התורנית-אקטואלית 'בעין משפט' מרתקת גולשים רבים בארץ ובעולם ● למאמרים נוספים ושאלות הלכתיות אתר הלכ"ה  איסוף כספים
מנהל מוסד, או אוסף כספים? זה יעניין אותך ● בעין משפט
רקע: אילוסטרציה. בעיגול: הדיין הרב מנחם מרדכי רייפקינד הרב מנחם מרדכי רייפקינד

הדרך לגיוס כספים
הלכות משולחים (מגייסי כספים – שנוררים בל"א)

מה מקור ההיתר של המשולח לקחת אחוזים ממה שאוסף לצדקה?
מקור ההיתר לנטילת אחוזים הוא מפני שזה לטובת המוסד או העניים, שכן אם לא ילך המשולח ויסתובב בקהילות ובבתי הנדיבים, לא יקבל המוסד כספים, ומותר להוציא הוצאות שהם לטובת המוסד או העניים (1).

כמה אחוזים מותר למשולח לקחת?
בשום פנים ואופן אין לקחת יותר מ 49 אחוזים (2) וכן הוא בתקנון הלכתי לבתי חב"ד (3), הטעם בזה בפשטות הוא מפני שצריך שרוב הכסף ילך לצדקה, ולכן דעת מו"ר הרה"ג ר' מ"מ שפרן שליט"א, שלפי זה יש לדאוג שה 49 אחוז יכללו את הוצאות המשולח – נסיעות ושהות.
לכתחילה יש לקחת אחוזים נמוכים יותר - במקורות הקדמונים מופיע שהיה נהוג לתת שליש או רבע מהסכום (4), ומהרבי היה משמע שרצוי לקחת פחות מ 20 אחוז (5).

האם ניתן לפטר משולח ממשרתו?
כן, למשולח אין דין 'שררה', ולכן ניתן לפטר אותו כמו שמפטרים כל עובד (6).
משולח שפוטר, והתורמים שהשיג נותנים בשנה הבאה סכומים נוספים, האם מגיע לו אחוזים מכספים אלו?
דבר זה תלוי במנהג (7), ויש אחרונים שכתבו שהמנהג הוא לתת רק ממה שהתקבל בעודו בתפקיד (8).

אדם שאסף כספים עבור מוסד, ללא שהמוסד ביקש ממנו או סיכם איתו על אחוזים, האם חייבים לתת לו אחוזים?
כן, יש לתת לו כפי המקובל לתת למגייס כספים (9), ואפילו אם למוסד יש מגייס כספים שנוטל פחות מהמקובל, יש לתת למגייס כפי המקובל (10).

אדם שנסע לצורך טיפול רפואי בחו"ל, וגייס כספים עבור המוסד בו עובד, ללא שביקשו ממנו וללא שסיכם איתם מראש, האם מלבד אחוזים, יכול לקבל הוצאות נסיעה?
לא, מכיון שנסע עבור עצמו, למרות שמקבל אחוזים ממה שגייס כמו שנתבאר בשאלה הקודמת, מכל מקום אינו מקבל הוצאות נסיעה (11).

משולח שסיכם עם גביר שבפעם הבאה שיבא יתן לו סך מסויים, וקצת לפני שהגיע הגיע משולח אחר של אותו מוסד ולקח את הכסף, למי מגיעים האחוזים?
למשולח הראשון, מכיון שהוא 'יצר' את התרומה הזאת, ואסור לשני לקחת לו את פרנסתו (12).

כיצד יש לנהוג במשולח שמגיע ומבקש תרומה?
ראשית יש לנהוג בו כבוד, עד כדי כך שיש לעמוד מפניו (13) ולא רק במשולחים בדורות הקודמים שהיו אנשי צורה, אלא אפילו הוא עם הארץ , מכיון שעוסק במצווה ומזכה אחרים בקיום המצווה (14), ויש לתת לו בעין יפה אפילו כבר נתן כמה פעמים (15).


______________

הערות ומראי מקומות:

1. שו"ת מהרש"ם חלק ה' סימן ע"ז. ועיין באגרות קודש אדמו"ר הריי"ץ חלק ו' עמוד יח, שכתב שעדיף לקחת משולח שלוקח אחוזים ממה שמגייס מאשר לקחת משולח שלוקח שכר קבוע, עיי"ש, ועיין שבט הלוי ח"ב קכב.
2. כ"כ בשו"ת משנה הלכות שבהערה 6 דהוי גזל גמור, ועיין בקובץ הישר והטוב חלק יב עמוד כג ואילך.
3. תקנון הלכתי לבתי חב"ד, פרק ז' סעיף א.
4. כנסת הגדולה חו"מ שלא ס"ק ז בשם מהר"ם גלאנטי סי' ז.
5. ר' שמואל חפר סיפר ששמע מפי ר' פיניע אלטהויז ע"ה שהרבי אמר לו "צען איז צו וייניג און צוואנציג איז צו פיל" = עשרה אחוז זה מעט מידי, ועשרים אחוז זה יותר מידי.
6. שו"ת חלקת יעקב חלק ג', סימן קסט, משנה הלכות ח"ד סי' רלז, ובמנחת יצחק חלק ג' סימן קל כתב שיש מקרים שבהם לא ניתן לסלקו, ומ"מ הקהל (בעניינינו מנהל המוסד) נקראים מוחזקים ובספק ידם על העליונה.
7. שו"ת חלקת יעקב שם סימן כח.
8. שו"ת משנה הלכות שם, שו"ת מנחת יצחק שם.
9. דין זה הוא מדין 'יורד לשדה חבירו' בחו"מ סי' שע"ה שנת' שם שנוטל כשאר שתלי העיר – היינו כשכר המקובל (ואם מקובל לתת 30 אחוז או 40 אחוז למשל, מקבל את הפחות שבהם).
10. פתחי תשובה חו"מ סי' רס"ד ס"ק ג' הביא בשם פרי תבואה שדכל מקום שנהנה ממה שעשה חבירו צריך לשלם אף שגילה דעתו שאינו מעוניין לתת סך זה, ולכן אף שזה שיש לו משולח שגובה פחות הוי כגילה דעתו, מ"מ צריך לשלם לו כמקובל.
אך יש להדגיש שאם מקובל בחלק מהמקומות (לא במיעוט מקומות), לתת אחוזים יותר נמוכים, מקבל לפי מקומות אלו, כפי שנת' בהערה 8.
11. רמ"א חו"מ סעיף ד', מכיון שהוצרך להוצאות אלו ממילא, ואף שמבואר שם שאם נסע על דעת שניהם צריכים להשתתף עמו, מ"מ כתב הנתיבות בס"ק ו', שזה רק כשהם כשותפים שאחד יכול להכריח את השני לעשות זאת עבורו ולשלם עיי"ש ואי"ז שייך בנדו"ז.
12. היכל הוראה לגר"מ (משה ב"ר מאיר) בראנסדארפר, חלק ב' הוראה ק"צ.
13. פת"ש יו"ד סי' רנו בשם יד אליהו סי' נד שיש לעמוד מפניו, ואף שכתב שאם מקבל כספים על עבודתו אי"צ לעמוד בפניו, מ"מ כתב בשו"ת מנחת יצחק חלק י' סי' פו, דאיירי במי שממונה לגבות כספים ואינו משכנע אנשים לתרום, אבל משולח שהולך ומשכנע אנשים לתרום וגורם להם לעשות את המצווה ובלעדיו לא היו תורמים, יש לעמוד מפניו אף שמקבל תשלום על עבודתו.
14. בספר חסידים אות תקפ כתב שאפילו עם הארץ העוסק במצווה יש לעמוד מפניו, כמו שהיו עומדים בפני מביאי ביכורים עיי"ש.
15. ראה תורת מנחם חלק לח עמ' 190 "... כאשר בא עני ומבקש צדקה, או משולח עבור מוסד וכיו"ב שעל זה ישנו ציווי ואזהרה כפולה ומכופלת, בעשה ולא תעשה: "נתן תתן", ו"לא תקפוץ את ידך" וח"ו לפטור את עצמו בטענה שכבר נתן צדקה אתמול ושלשום כו'.

הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.