מערכת COL | יום י"א כסלו ה׳תשע״ח 29.11.2017

חדש על המדף: יבול חדש לקראת 'חג הספרים' ה' טבת

יבול ספרים חדש, לקראת 'חג הספרים' ה' טבת: 'דרך אמונה' להרב מאיר גבאי. ספר זה הורה הרבי להדפיסו בתשמ"ח, מיד לאחר הגעת הספרים בחזרה ל'ספריית אגודת חסידי חב"ד' לאחר סיום 'משפט הספרים' ונדפס באותה שנה פעמיים (בפעם השנייה נוסף השיחה שהרבי אמר על הספר) • הספר החדש "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" על "אמירה לנכרי בשבת ובשאר איסורי תורה" עפ"י פסקי אדמוה"ז, מאת הרב שמואל זאיאנץ • "להתחיל מבראשית בפעם הרביעית" - שבת טיש ד' על כל פרשות השבוע, ועל כל החגים והמועדים שבמעגל השנה • לכתבה המלאה
חדש על המדף: יבול חדש לקראת 'חג הספרים' ה' טבת

בשורה טובה לרגל ה' טבת הקרב ובא:

היום (יום שלישי י' כסלו) הגיע מבית הכורך לחנות הוצאת הספרים קה"ת בניו יורק, הספר 'דרך אמונה' להרב מאיר גבאי.ספר זה הורה הרבי להדפיסו בתשמ"ח, מיד לאחר הגעת הספרים בחזרה ל'ספריית אגודת חסידי חב"ד' לאחר סיום 'משפט הספרים' ונדפס באותה שנה פעמיים (בפעם השנייה נוסף השיחה שהרבי אמר על הספר).

הספר אזל מן השוק זה הרבה שנים, וכעת הודפס מחדש על ידי הוצאת ספרים קה"ת.

*

ספר "יסודי השולחן" בענין אמירה לנכרי בשבת

בימים אלה עולה על המדפים בחנויות הספרים, הספר החדש "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" על "אמירה לנכרי בשבת ובשאר איסורי תורה", מאת הרב שמואל זאיאנץ.

יחודיות הספר היא ביגיעת המחבר להבין ולהגיש כשולחן המוכן לסעודה, לציבור לומדי התורה ומחבביה, את העומק וההיקף של דברי אדמו"ר הזקן בשולחנו בדיני אמירה לנכרי ובשאר איסורי תורה, שכל דבריו בעמקות נפלאה ובקצירת אומר, סברות מחודשות ועמוקות וחידושי הלכה רבים.

שם הספר נקרא "יסודי השולחן וזיקוקי אורותיו" משום שמבוארים שם "יסודי שולחנו" הטהור של אדמו"ר הזקן בנוגע לדיני אמירה לנכרי, וכיצד כל מילה ומשפט מלשונו הזהב מיוסדים באופן מוצק על דברי הגמרא והתוס', הרא"ש, הטור, הב"י, השו"ע והרמ"א, ו"זיקוקי אורותיו" – כיצד מוארים דבריו באור יקר ומבהיק, ומתחוורות טעמיו ושיטתו היחודית בפסיקה הלכתית, אשר תורתו היא בבחינת מים שאין להם סוף.כמו כן מובאים בלשון צחה וברורה פיענוחים להלכות וסברות רבות ודקות בדברי השולחן ערוך והקונטרס אחרון—ובמיוחד במהדורה בתרא לסימן רמ"ג, שכידוע עמקו בו דברי רבינו מאוד. כמו כן מבואר בספר פסקי אדה"ז בדיני אמירה לנכרי בשכירות וקבלנות, וכן בירור שיטתו ב"שבותים" שונים, ובפרט ברפואה בשבת.

הספר מעוטר בהסכמות רבות מגדולי הפוסקים בדורנו. בולט במיוחד הסכמתו הנלהבת של הגאון הרב מאיר הייזלר, ר"י עמק התלמוד בירושלים, בו משבח את הספר כ"חידוש נפלא בדורינו", ומעיר ומפלפל בדבריו.

הספר מתאים במיוחד לתלמידי הישיבות ואברכי כולל המבקשים ללמוד הלכות שבת בשולחן ערוך אדה"ז בעיון ובעומק, ולעמוד על דרכו ושיטתו המיוחדת של רבינו.

ניתן להשיג את הספר בחנויות הספרים או אצל המו"ל בארה"ב: [email protected]

ובארץ ישראל: [email protected]

ליצירת קשר עם המחבר: [email protected]

*

"להתחיל מבראשית בפעם הרביעית" - שבת טיש ד'

דומה כי הדבר כבר הפך למנהג של קבע. מדי תחילת שנה, וזו כבר השנה הרביעית ברציפות, מתעשר עולם הספר היהודי בכרך נוסף של היצירה הפופולארית "שבת טיש". כרך עב-כרס ומשובח, המודפס באיכות מדהימה ומיוחדת, ומלא וגדוש בתוכן מעניין ומגוון על כל פרשות השבוע, ועל כל החגים והמועדים שבמעגל השנה.

אם אומנם עולם הספר רווי כיום בספרים שונים מכל המינים והסוגים, הרי ש"שבת טיש" היא יצירת פאר ייחודית, שתפסה לה מקום של כבוד בכותל המזרח של עולם הספר היהודי. זה לא עוד ספר, אלא 'הספר' בה"א הידיעה, השוכן כבוד ברבבות בתי אב בארץ ובעולם.

"שבת טיש" הוא ספר מיוחד במינו שמתאים לכל אחד, בכל גיל, ומכל עדה וחוג בעם ישראל. יכול אדם ליטול את הספר לידיו, לשבת בניחותא בשולחן השבת עם בני משפחתו, לפתוח בפרשת השבוע או החג בו שרויים, ולהיכנס יחד אל לאווירה נעלית וקדושה באמצעות סיפורי צדיקים, פנינים ופרפראות, מעשיות מעניינות ומלאות תוכן, אוצרות ידע עצומים ורחבי היקף, מגוון עובדות על גדולי ישראל עם מסרים חינוכיים לתיקון המידות והמעשים, מדור ימי הילולא על גדולי ישראל שיום פטירתם חל בשבוע הנוכחי, פינות נפלאות לטעמי המקרא שבפרשה, קטעי אור החיים הקדוש, הארת זוויות דקדוקיות בפרשה, קטעי מידע היסטוריים על מאורעות שאירעו בימי השבוע, ולסיים בסוף באמרת כנף קלילה ומשעשעת ומחכימה הקשורה לפרשת השבוע.

הספר, שנערך במתכונת מפוארת ומהודרת, שגם כיום בעולם הספרים המושקעים, הוא מתבלט ביופיו ובהידורו, ערוך בטוב טעם, מנוקד כולו בניקוד מדוקדק ומושקע, מסודר להפליא, והוא מכיל בכרך אחד את כל חמישים וארבע פרשיות השבוע, ועשרת מועדי השנה.זו יצירה מונומנטאלית ונכס צאן ברזל בכל בית יהודי, לאבי המשפחה, למחנכים ומרביצי תורה, לדרשנים ומחברי ספרים, לגברים ונשים כאחד. ומעלה נוספת ונדירה יש לספר זה, ש'יד כל אדם ממשמשת בו'. הספר שגדולי האדמו"רים והרבנים סמכו את ידיהם על הספר, בירכו ועודדו את המחבר החשוב, התחבב במהירות מפתיעה על כל שכבות הגיל, החל מצעירי הצאן ובחורי חמד, וכלה בזקנים שדעתם יפה. רבים גילו את הסוד הזה, שאם הם רוצים לשמח נער המגיע למצוות, אין מתאים יותר מאשר להעניק לו את הספר 'שבת טיש', ומובטח להם שהנער יעשה בספר שימוש תמידי, וישמח בו את המשפחה כולה. בעידן הקומיקס והספרים המצוירים, אין זה דבר של מה-בכך, לראות ילדים צעירים השקועים שעות ארוכות בספר כה חשוב, אשר המסרים הרוחניים העוברים בספר כולו כחוט השני, חודרים עמוק אל הנפש הצעירה ומותירים בה רושם עמוק.

הכרך הרביעי בגוון הבורדו, מצטרף אל שלושת רעיו הקודמים, בגווני הכחול, האדום והירוק, וגם הוא מעוטר בצרור מפתחות נרחב, בו מפורטים בסדר מופתי כל האישים המוזכרים בכרך, מפתחות נרחבים לנושאי הספר, מפתחות מפורטים למדורים השונים, וגולת הכותרת - מפתח ימי ההילולא של האישים המוזכרים בספר עם מספרי העמודים בהם הם מוזכרים, מלאכת מחשבת המהווה חיבור בפני עצמו.

הספר המהודר מכיל כ-700 עמודי כרומו משובחים בצבע מלא, ובו כאמור כל פרשות השבוע ומועדי השנה, והוא ניתן לרכישה בכל חנויות הספרים המובחרות. והמחיר? שווה לכל נפש, והפעם לא במליצה, אלא עובדה. צאו והיווכחו.

הכרכים הקודמים אזלו ב"ה מחנויות הספרים לאחר שהודפסו שוב ושוב בעשרות מהדורות, ועתה הודפסו שלושת הכרכים שוב בכמויות גדולות כדי לספק את הביקוש האדיר להם הם זוכים ב"ה בארץ ובעולם היהודי כולו, ואף הם ניתנים לרכישה במחיר מיוחד ללא יחס להשקעה האדירה הגלומה בהם.

עשרות אלפי הבתים כבר הכניסו את הברכה לביתם, ורבים המחפשים מתנה יוקרתית ומהודרת שמי שיקבל אותה לא יפסיק להודות להם עליה, רוכשים את הספר, בייחוד כמתנה מרובעת ומפוארת של ארבעה כרכים מהודרים ומפוארים. הם מאירים את הבית באור יקרות, ומעניקים לקוראים עונג רוחני צרוף, ממש מעין עולם הבא.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.