מערכת COL | יום ט"ז אב ה׳תשע״ז 08.08.2017

השביעין חביבין: מעמד כביר ב"ירחי כלה" הארצי • סיקור, תיעוד

כאלף משתתפים, חמש-עשרה דוברים, שמונה שעות תמימות, כנס שביעי, ומעמד כביר של נחת רוח רב לרבי נשיא דורנו – זהו סיכומו של מעמד "ירחי כלה" השנתי הארצי השביעי, שנערך ביום שני חמשה-עשר במנחם אב ה'תשע"ז, בהיכל ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד, שעמד בסימן "כל השביעין חביבין" • היה זה מעמד גדול של תורה חסידות והתקשרות, לכבודו של בעל ההילולא כ"ק הגה"ח המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, לכבודו של בנו הרבי נשיא דורנו • סיקור מלא, גלריית תמונות>>
השביעין חביבין: מעמד כביר ב
צילום: זאבי גרין
כאלף משתתפים, חמש-עשרה דוברים, שמונה שעות תמימות, כנס שביעי, ומעמד כביר של נחת רוח רב לרבי נשיא דורנו – זהו סיכומו של מעמד "ירחי כלה" השנתי הארצי השביעי, שנערך ביום שני חמשה-עשר במנחם אב ה'תשע"ז, בהיכל ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד, שעמד בסימן "כל השביעין חביבין".

היה זה מעמד גדול של תורה חסידות והתקשרות, לכבודו של בעל ההילולא כ"ק הגה"ח המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, לכבודו של בנו הרבי נשיא דורנו.

כאלף משתתפים מבין אנ"ש והתמימים חסידי חב"ד, תלמידי חכמים וצורבא מדרבנן, ראשי ישיבות ורבני קהילות, חסידים ואנשי מעשה, נענו לקריאת החיבה של הנהלת וראשי הישיבה לבוא ולהשתתף במעמד גדול זה. ואכן, בקהל הרב נראו רבים מקהילות אנ"ש מקרוב ומרחוק, מירושלים עיה"ק ומצפת עיה"ק, מלוד, רחובות, ראשון לציון, בני ברק, נתניה, תל אביב, ועוד מערי השדה, שבאו להשתתף במעמד הגדול.

בקהל גם נראו שלוחים רבים ממדינות אירופה ומחבר העמים, השוהים בימים אלו של תקופת בין הזמנים באה"ק, ושמחו לבוא וליטול חלק במעמד הגדול של "ירחי כלה".

מעמד זה קנה לו כבר מקום של כבוד בקרב ציבור אנ"ש בארץ הקודש, כיום שכולו תורה הלכה וחסידות, כאשר ניתן לראות בקהל ציבור קבוע של מאות אברכים כ"י שעשו להם את יום זה בחופשת הקיץ לבוא למשך כל שעות המעמד, ורואים כזכות וחובה לעצמם להשתתף במעמד זה. המעמד הגדול החל בשעה היעודה בשתים בצהריים, והסתיים כעבור שמונה שעות לקראת השעה עשר בלילה, בסיומו של רב שיח היסטורי ומרתק של רבני חב"ד עם קהל אנ"ש.

המעמד שנערך השנה זו הפעם השביעית ברציפות מאז שנת תשע"א, היה מעמד מיוחד שעמד בסימן "כל השביעין חביבין" – תורת הדור השביעי, ואתגרי הדור השביעי. לראשונה עסק המעמד כולו בחסידות חב"ד פנימה, ומושבים מיוחדים עסקו בנושא זה של הייחודיות והחידוש של תורת הדור השביעי, וכן של האתגרים המיוחדים העומדים על סדר היום של בני הדור השביעי.
את פניהם של הבאים, בהם רבים מתלמידי הישיבה בעבר ובהווה, קיבלו ראשי הישיבה שליט"א ועמם הר"מים המשפיעים והמשיבים בנגלה ובחסידות, וכן חברי הנהלת הישיבה הרב מנחם לרר והרב גרשון סודקביץ, הנושאים בעול הגשמי של ניהול המוסדות.

על השולחנות בזאל רחב הידיים, שהיה מסודר חגיגית, המתינו לציבור החוברת התורנית המיוחדת, השישית במספר, שהופיעה לקראת ה"ירחי כלה", ובה מראי המקומות עבור השיעורים התורניים, וחומר תורני נוסף רב ערך. גם "תשורה" מיוחדת רבת ערך חולקה למשתתפים – ליקוט מתורתו של רבי לוי יצחק על פרשיות השבוע לחומש בראשית, אשר הופיע בהוצאת קה"ת.
כמו כן לרשות הקהל עמד במשך כל היום מזנון עשיר ומגוון לטעימה קלה להשיב את הנפש.

את האירוע פתח כמידי שנה המנחה הוותיק של מעמדים אלו, הגה"ח הרב מנחם קעניג, משפיע ומשגיח בישיבת "תומכי תמימים" בלוד. בשפתו הרהוטה ובסגנונו החסידי, עומד הרב קעניג על מעלת המעמד הגדול ומעלת יום זה, על החשיבות הרבה שהרבי ראה למעמדים אלו, ועל סגולתו המיוחדת של המעמד השנה שנערך השנה בסימן הדור השביעי, תוך שהוא עצמו משלב ברעיונות מדברי תורתו של רבי לוי יצחק זצ"ל.

חמשה חלקים מרכזיים היו במעמד השנתי השביעי של ה"ירחי כלה". המושב הראשון יוחד לעיונים בים תורתו של נשיא הדור. במושב זה נשאו דברים הגה"ח הרב מאיר אשכנזי, מרא דאתרא דכפר חב"ד, אשר פלפל בטוב טעם ובהסברה נפלאה באחד ממבצעי הקודש של הרבי – מבצע נש"ק. הרב אשכנזי ביאר את חידושו של הרבי בכך שגם ילדות קטנות אמורות להדליק נרות שבת הגם שהאמא מדליקה נרות, אשר ההדלקה היא בגדר "כבוד שבת", תוך שהוא מעמיק ודן בדברי הרמב"ם ורבינו הזקן בכך.

עוד דיבר במושב זה הגה"ח הרב יעקב גולדשמיד, מראשי ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית בכפר חב"ד, אשר פלפל וחידש בנושא "אמונה ובטחון במשנת רבינו", תוך שהוא עומד על חידושו המיוחד של הרבי בנושא זה.

מושב עיוני זה התאפיין ב"ריתחא דאורייתא" מצד רבים מהמשתתפים, תלמידי חכמים וצורבא דרבנן, לצד אברכים ובעלי בתים, שהתפלפלו עם הרבנים הנואמים בדבריהם, והאולם הגדול הופך ללהבה תורנית.

המושב השני במעמד "ירחי כלה" יוחד לעיון בתורת בעל ההילולא כ"ק הגה"ח המקובל רבי לוי יצחק זצ"ל. במושב זה נשא דברים הגה"ח הרב שניאור זלמן גופין, משפיע ישיבת "תומכי תמימים" המרכזית, אשר מסר שיעור עיוני בעניין "הדביר כממוצע בין קודש הקודשים לקודש", תוך שהוא מעיין ולומד מהזוהר, מתורתו של בעל ההילולא, ומתורתו של בנו הרבי נשיא דורנו, ויורד לעומק הגדרות הדברים על פי תורת הקבלה ותורת החסידות.

המושב השלישי במעמד היה מושב מיוחד והיסטורי "תורת הדור השביעי". מושב זה עסק לראשונה בהרחבה בייחודיות של תורת הרבי, והוא עורר עניין יוצא דופן בקרב המשתתפים. מושב זה היה בעל ששה חלקים, ונשאו בו דברים תלמידי חכמים מופלגים, העוסקים כל ימיהם בתורת הרבי, אשר עמדו על ההיבטים הייחודיים של תורת הרבי.

אודות סדרת "תורת מנחם – התוועדויות" נשא דברים הרה"ח הרב מנחם דוב דוברוסקין, משפיע בישיבת "תומכי תמימים" מגדל העמק; אודות מאמרי הקודש של הרבי, נשא דברים הרה"ח הרב אליהו קירשנבוים, משפיע בישיבת "תומכי תמימים" המרכזית; אודות סדרת ל"ט כרכי "ליקוטי שיחות", נשא דברים הרה"ח הרב מנחם מענדל רייצעס, מחבר ספרים בתורת הרבי; אודות סדרת ל"ב כרכי אגרות הקודש של רבינו, נשא דברים הרה"ח הרב מרדכי מנשה לאופר, שליח ורב רובע י"א באשדוד, ומעורכי האגרות קודש; אודות יצירתו המחודשת של הרבי בביאורים לפירוש רש"י על התורה, נשא דברים הרה"ח הרב יחזקאל סופר, משפיע בירושלים עיה"ק ומחבר ב' הכרכים "מעייני רש"י"; ואודות רשימות הקודש של הרבי, נשא דברים הרה"ח הרב אליהו וואלף, שליח ומשפיע בכפר חב"ד.

במושב זה שארך כשעתיים וחצי, עסקו הדוברים הנכבדים, הבקיאים בתורת הרבי, בהיבטים ייחודיים ומחודשים של ים תורת הרבי, כאשר כל נואם הציג פנים חדשים וזוויות בלתי ידועות בתורת הרבי, והציבור הגדול האזין בקשב רב לדברים המרתקים ולשלל הגילויים והחשיפות. תוכן הדברים שנאמרו בנאומים אלו, על הגילויים והחשיפות המיוחדות והמרתקות, אמור להתפרסם בע"ה בקרוב.

בין המושבים נערכת אתנחתא לתפילת מנחה וטעימה קלה, ותיכף מזמין המנחה הרב קעניג את הציבור לשמוע את דבריו של הנואם המרכזי, הגה"ח הרב חיים שלמה דיסקין, שליח הרבי ורבה הראשי של קרית אתא.

הרב דיסקין, הידוע בנאומיו המרתקים ובכושר הדיבור והנאום שלו, נשא נאום תורני-השקפתי בנושא "ובשביעי רצית בו" – הזכות והיוקר של בני הדור השביעי, במיוחד לעת הזו. הוא הפליא לתאר את התמסרותו של הרבי לכלל ציבור החסידים, ואת הברכות והשפע שהרבי ממשיך להעניק לעת הזו, וממילא על הזכות והאחריות של חסיד לראות את המחויבות לנהל את ביתו ולחנך את משפחתו בדרך הישרה.

לאחר נאומו של הרב דיסקין, החל המושב המרכזי במעמד הגדול. היה זה מושב ייחודי וראשוני מסוגו, בו נערך לראשונה רב-שיח היסטורי של רבני קהילות חב"ד עם הציבור הגדול של אנ"ש שהשתתף במעמד.

הרב שיח הייחודי עסק ב"אתגרי הדור השביעי" - ההתמודדויות הייחודיות של קהילות ומשפחות ציבור החסידים בעת הזו. חמשה רבנים בולטים מקרב רבני קהילות חב"ד השתתפו ברב שיח זה, הגה"ח הרב אליהו יוחנן גורארי, רב קהילת חב"ד ורב העיר חולון, וחבר בית דין רבני חב"ד באה"ק; הגה"ח הרב חיים שלמה דיסקין, שליח הרבי ורב קהילת חב"ד, ורב העיר קרית אתא; הגה"ח הרב סעדיה מעטוף, שליח הרבי ורב קהילת חב"ד בברקת; הגה"ח הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי, רב קהילת חב"ד באלעד; והגה"ח הרב מרדכי ביסטריצקי, רב קהילת חב"ד בעיה"ק צפת.

את המושב החמישי והמרכזי ניהל וניווט הרה"ח ר' יצחק חיים מרטון, איש משרד "כולל חב"ד" בירושלים עיה"ק. ביד אמן ובתבונה רבה ניווט והנחה הרב מרטון מושב רגיש וייחודי זה, תוך שהוא מנווט את הדיונים וחילופי הדברים בין הרבנים הנכבדים לבין עצמם, ובין השאלות שהופנו מהציבור אל הרבנים ומדברי הרבנים אל הציבור.

במשך כשעה וחצי ניהלו הרבנים רב שיח מרתק וגלוי לב עם הקהל, וגם בינם לבין עצמם, בהם עמדו על שורת אתגרים המלווים את קהילות אנ"ש ומשפחות חסידי חב"ד לעת הזו. בין הנושאים שעלו ברב שיח, דרכי התמודדות עם הכלים הטכנולוגיים, כלים להתמודדות עם נשירה, החדרת התקשרות לרבי בימינו, האתגרים העומדים בפני בית חסידי, אופייה וצביונה של הקהילה החסידית כיום, ועוד.

לקראת השעה עשר בלילה, עם סיום המעמד הגדול, רבים מהמשתתפים הביעו את הוקרתם בפני ראשי הישיבה וחברי ההנהלה, על המסורת הברוכה של עריכת המעמד החשוב של ה"ירחי כלה", אשר מהווה מידי שנה בשנה זו השנה השביעית מעמד של קידוש שם ליובאוויטש.

ראשי הישיבה וחברי הנהלת הישיבה מבקשים להודות לכל אלו שטרחו ועמלו רבות בחודשים האחרונים למען הצלחת המעמד הגדול, לחברי וועדת ההיגוי של ה"ירחי כלה" הרב זושא וולף, הרב אליהו וולף, הרב לוי וילנקין, הרב משה הורביץ, הרב יוסף יצחק וויספיש על עזרתם הרבה, וכן להגב' עמית סודקביץ על התמסרותה שבועות ארוכים להצלחת המעמד בס"ד.

הנהלת הישיבה מודה גם למשפחת סודקביץ אשר תרמו את הוצאות המעמד לעילוי נשמת אבי המשפחה הרה"ח רב פעלים ר' אפרים זלמן סודקביץ, ולזכות כל בני משפחת סודקביץ, וכן לכל התומכים והמסייעים בממונם החפצים בעילום שמם, שנדבו למען המעמד הגדול שלבטח גרם נחת רוח מרובה לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
הוסף תגובה
0 תגובות
נצפה באתר
עוד באתר
 
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.