יומן חב״ד כ"ח אלול ה׳תש״פ

אלול ה׳תש״פ
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
תשס״ח
תשס״ז
תשס״ו
תשס״ה
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
שבת מברכים תשרי - כ"ח אלול
הבעש"ט אמר שבשבת זו הקב"ה בעצמו מברך את החודש השביעי, המושבע והמשביע ברוב טוב לבית ישראל על כל השנה, ובכוח זה ישראל מברכים את החודשים י"א פעמים בשנה.

אומרים 'אב הרחמים'.

אחרי התפילה – התוועדות בבית-הכנסת, כבכל שבת מברכים.

בשבת שלפני ראש-השנה יש להתחיל בשבת עצמה בצדקה באופן המותר בשבת, על-ידי צדקה של מאכל ומשקה ['לחיים'] או על-ידי צדקה רוחנית, כמו נתינת עצה טובה ועל-אחת-כמה-וכמה לימוד תורה, ועוד וגם זה עיקר – קבלת החלטה טובה [כולל הסכום!] שתיכף ומיד לאחר השבת יקיים... [נתינת ממון בפועל, להפריש לעצמו וליתנו לעני או לגבאי.

(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
זכרון להולכים
מרת איטה לאבקאווסקי ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
x
מרת איטה לאבקאווסקי ע״ה תשנ"ב, הר הזיתים
מרת איטה בת הרב עזריאל שלום חיים ברוך לאבקאווסקי. מסרה נפשה על חינוך בניה פעלה במבצעי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נפטרה בשנת התשנ"ב הר הזיתים
הרה"ח פנחס נוישטט ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
x
הרה"ח פנחס נוישטט ע״ה תשע"ג, הר המנוחות
ר' פינחס ע"ה נולד בירושלים לאביו ר' צבי ע"ה. בהגיעו לפרק האיש מקדש נשא את זוגתו מרת לאה, בתו של הרה"ת ר' מנחם מענדל ברוק ע"ה. זכה לשמש כמגיד שיעור בישיבת "אחי תמימים" ראשון לציון במשך כמה שנים. כן הי מוסר שיעורי תורה ברבים בראשון לציון ובעיירות הסמוכות.זכה להקים דור ישרים יבורך עוסקים בתורה ובמצוה הותיר אחריו בפטירתו בנים: ר' חיים שאול כפר חב"ד, ר' שבתי ברוך חיפה, מרת נחמה יוספי בני ברק, ר' צבי ירושלים, מרת מלכה דרבקין קרית ספר, ר' ישראל חיפה, מרת רבקה ליברמן בני ברק, ר' נתן רחובות, מרת חוה יברוב קרית ספר, מרת מרים רחל ברינקמן רחובות, מרת שרה יעקובזון קרית ספר, טויבא בני ברק.
מרת רעכיל זיסל גלבשטיין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
x
מרת רעכיל זיסל גלבשטיין ע״ה תשנ"ה, הר הזיתים
מרת רעכיל זיסל בת הרב יהודה לייב גלבשטיין. אשת הרב הלל אברהם ז"ל נכדת כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא ובנו כ"ק אדמו"ר האמצעי נפטרה בשנת ה תשנ"ה הר הזיתים
הרה"ח ברוך צבי רייניץ ע״ה תש"ס, הר המנוחות
x
הרה"ח ברוך צבי רייניץ ע״ה תש"ס, הר המנוחות
הרב התמים ר' ברוך צבי בן הרב משה קלמן רייניץ חינך יו"ח במסי"נ בדרך התורה והחסידות ומקושר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נולד ביום יח אדר תרצ"ב בירושלים ונפטר בשנת תש"ס הר המנוחות
הרה"ח שמואל מיאס ע״ה תרמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח שמואל מיאס ע״ה תרמ"ב, הר הזיתים
הרב שמואל בן הרב משה אליעזר מיאס נפטר בשנת תרמ"ב הר הזיתים
הת' אברהם חיים פלדמן ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הת' אברהם חיים פלדמן ע״ה תשע"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
למד באהלי תורה, בנם של ר' מענדל וקיילא רבקה פלדמן

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.