יומן חב״ד ד' תמוז ה׳תשפ״ד

תמוז ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
ימי חב"ד
יארצייט הרבנית אסתר מרים, בתו של אדמו"ר האמצעי
הרבנית אסתר מרים נפטרה בד' תמוז תקע"ט, ומנוחתה כבוד בליובאוויטש באהל הרבניות.
אהל הרבניות בליובאוויטש אהל הרבניות בליובאוויטש
מצבת הרבנית אסתר מרים מצבת הרבנית אסתר מרים
זכרון להולכים
המשפיע הרה'ח התמים ר' מנחם מנדל פוטרפאס ע״ה תשנ"ה, לונדון
x
המשפיע הרה'ח התמים ר' מנחם מנדל פוטרפאס ע״ה תשנ"ה, לונדון
ל בן הרב מנחם מנדל פוטרפאס. ר' מענדל שהיה ידוע בלהט התקשרותו ל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ושימש כמשפיע בישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד. מסר נפשו להצלת יהודים מרוסיה הקומוניסטית, וזכה לשבת על כך שנים רבות בכלא הסובייטי. העמיד דורות של שלוחים וחסידים מקושרים בלב ונפש לנשיא דורנו.
נולד ביום כ תשרי תרס"ח בעיר פלעשצעניץ ונפטר בשנת התשנ"ה מנ"כ לונדון
מרת אסתר שיינדל פרוש ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
x
מרת אסתר שיינדל פרוש ע״ה תשס"ז, הר הזיתים
אלמנתו של הרב אלעזר פרוש ע"ה שנפטר לפני כשנה, וביתו של הרב שמואל שניאורסון
הרה"ח אהרון נחמן פרידמן ע״ה תשס"ג, עמק לוד
x
הרה"ח אהרון נחמן פרידמן ע״ה תשס"ג, עמק לוד
בן הרב יעקב פרידמן. מגזע תרשישים הרה"ק אברהם המלאך הרב המגיד ממעזריטש והרה"ק פנחס מקוריץ זי"ע. מוותיקי וחשובי תושבי כפר חב"ד במשך עשרות שנים עבד כמזכיר המועצה האיזורית ועשה רבות למען פיתוח וביסוס כפר חב"ד. הקשר שלו עם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה מיוחד. למעשה אפשר להגדיר אותו כאיש סתר בשירות הרבי.
נפטר בשנת התשס"ג מנ"כ עמק לוד
הרה"ח צבי הירש חן ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח צבי הירש חן ע״ה תשנ"ד, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב פרץ חן.
נפטר בשנת התשנ"ד מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מכלוף עידן ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח מכלוף עידן ע״ה תשנ"ז, הר הזיתים
בן הרב אליהו עידן. מחשובי חסידי חב"ד פאריז
נפטר בשנת התשנ"ז הר הזיתים
הרה"ח אליעזר אלימלך מאנגעל ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח אליעזר אלימלך מאנגעל ע״ה תשמ"ח, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב ניסן מאנגעל. זכה להיות שליח כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו במוירסער קאונטי ניו דזשוירסי והי מסור ונתון לעבודתו הקדושה בלב ונפש
נולד בהושענא רבה התשכג ונספה בתאונת דרכים בשנת התשמ"ח מונטיפיורי, ניו יורק
מרת חוה עלקא ראסקין ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת חוה עלקא ראסקין ע״ה תשמ"ז, מונטיפיורי, ניו יורק
בת הרב אברהם אשר אנשיל ראסקין
נפטרה בשנת התשמ"ז מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח יצחק דוד גרונר ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק דוד גרונר ע״ה תשס"ח, הר הזיתים
שליח הרבי לאוסטרליה, הותיר אחריו, ייבדלו לחיים טובים, את רעייתו דבורה ובניהם הרבנים שלום-בער מדרום-אפריקה, יוסי, חיים צבי ומנחם-מענדל מאוסטרליה, ובנותיהם מרים טלזנר ממלבורן, שטרנא צירקינד מניו-יורק, חיה טאלר ורבקה יורקוביץ מאוסטרליה. גם הותיר אחריו אח ואחות - נחמה בוימגארטן והרב לייבל גרונר מניו-יורק.
הרה"ח יהודה אריה הלוי הבר ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
x
הרה"ח יהודה אריה הלוי הבר ע״ה תשמ"ז, הר הזיתים
בן הרב יעקב טובי הלוי הבר
נפטר בשנת תשמ"ז הר הזיתים
מרת נוגה בכר ע״ה תשפ"ב,
x
מרת נוגה בכר ע״ה תשפ"ב,
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה בשיבה טובה של מרת נוגה בכר ע"ה. הותירה אחריה את ילדיה יבדלח"ט: שליח הרבי בגבעת זאב הרב חיים בכר, בתה מרת סופי קרבסקי, ניו יורק, נכדים ונינים. הותירה גם את אחיה ואחיותיה, (אחת מהן היא הגב' פנינה אליהו מכפר חב"ד). הלווייתה תצא הערב, ראשון ד' תמוז בשעה 19:15 מבית העלמין הירקון, שער החסד. המשפחה תשב 'שבעה' בבית השליח הרב חיים בכר, ברחוב האתרוג 35, גבעת זאב.
הרה"ח ר' מנחם מענדל הלוי ברגמן ע"ה ברגמן ע״ה תשל"ח, קרית מלאכי
x
הרה"ח ר' מנחם מענדל הלוי ברגמן ע"ה ברגמן ע״ה תשל"ח, קרית מלאכי
מרת צפורה שמערלינג ע״ה תרנ"ג, הר הזיתים
x
מרת צפורה שמערלינג ע״ה תרנ"ג, הר הזיתים
אשת הרב יוסף יהודה בכור ז"ל
נפטרה בשנת תרנ"ג הר הזיתים
מרת רבקה מושקא סלונים ע״ה תש"ב, הר הזיתים
x
מרת רבקה מושקא סלונים ע״ה תש"ב, הר הזיתים
בת הרב מרדכי דובער סלונים
נפטרה בשנת תש"ב הר הזיתים
מרת אסתר אראנאוו ע״ה תרע"ח, הר הזיתים
x
מרת אסתר אראנאוו ע״ה תרע"ח, הר הזיתים
בת הרב משה אליעזר אראנאוו
נפטרה בשנת תרע"ח הר הזיתים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: ד' תמוז ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא בתרא
פרק: השותפין
דף טו
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: ד' תמוז ה׳תשפ״ד
הפלאה
שבועות

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.