יומן חב״ד י"ג אייר ה׳תשפ״ד

אייר ה׳תשפ״ד
תשפ״ג
תשפ״ב
תשפ״א
תש״ף
תשע״ט
תשע״ח
תשע״ז
תשע״ו
תשע״ה
תשע״ד
תשע״ג
תשע״ב
תשע״א
תש״ע
תשס״ט
היום
דברי ימי חב״ד
+
x

הוספת שורה ימי שנה » ימי חב"ד

 • שנה
  סוג: תאריך עברי - שנה
 • תאריך
  סוג: תאריך יום וחודש
 • המאורע
  סוג: שדה טקסט
 • הרחבה
  סוג: תיבת טקסט
 • קישור תמונה 1
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור תמונה 2
  סוג: תמונה
 • כיתוב תמונה 2
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 1
  סוג: שדה טקסט
 • קישור קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
 • כיתוב קובץ 2
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » זכרון להולכים

 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • משפחת הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך יום וחודש
 • שנת הפטירה
  סוג: שדה טקסט
 • עיר
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה
  סוג: תמונה
 • פרטים אודותיו
  סוג: תיבת טקסט
 • תולדות חייו
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ימי שנה » דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • מסכת
  סוג: תיבת בחירה
 • פרק
  סוג: שדה טקסט
 • דף
  סוג: שדה טקסט
 • קובץ וידאו
  סוג: קובץ וידאו
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
אירועי היום
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ברוך דיין האמת

 • תמונת הנפטר
  סוג: תמונה
 • תואר
  סוג: שדה טקסט
 • שם הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך פטירה
  סוג: תאריך עברי
 • תאריך לוויה
  סוג: תאריך עברי
 • שדה תוכן
  סוג: תיבת טקסט
 • גיל הנפטר
  סוג: שדה טקסט
 • עיר מגורים
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת ההלוויה
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה חתונות » חתונה

 • שם החתן
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת החתן
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר/מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • קישור
  סוג: תיבת בחירה
 • שם הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • משפחת הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • מ (עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • הורי החתןi
  סוג: שדה טקסט
 • הורי הכלה
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: שדה טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » אירוע

 • שם האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • פרטים נוספים
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך האירוע
  סוג: תאריך עברי
 • שעת האירוע
  סוג: שדה טקסט
 • מקום האירוע
  סוג: שדה טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » בר מצוה

 • שדה קישור שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם התמים
  סוג: שדה טקסט
 • שם משפחה
  סוג: שדה טקסט
 • שדה קישור הורים
  סוג: תיבת טקסט
 • הורי הבר מצוה
  סוג: שדה טקסט
 • מ(עיר מדינה)
  סוג: שדה טקסט
 • שם האולם
  סוג: תיבת טקסט
 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • כתובת האולם
  סוג: תיבת טקסט
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה ברוך דיין האמת » ניחום אבלים

 • פרטי הנפטר
  סוג: תיבת טקסט
 • מודעת שבעה
  סוג: תיבת טקסט
 • תמונת מודעת אבל
  סוג: תמונה
 • תאריך קימה
  סוג: תאריך עברי
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
+
x

הוספת שורה אירועים למייל האדום » התוועדות בזום

 • תאריך
  סוג: תאריך עברי
 • תיאור האירוע
  סוג: תיבת טקסט
 • שעת השידור
  סוג: שדה טקסט
 • כתובת קישור לזום
  סוג: תיבת טקסט
 • סיסמה לשידור בזום
  סוג: שדה טקסט
 • תמונה (של מודעה)
  סוג: תמונה
טקסט שיכול לעזור לגולש להבין מה הוא צריך לכתוב כאן...
לוח מנהגים
ערב פסח שני - י"ג אייר
במנחה אין אומרים תחנון.
"אין עתה היכולת והאפשרות לשנות (ולבנות) כפי הדרוש להקרבת קורבן פסח וכו' – ולכן גם אין מקום שלא להיות בערב פסח או בי"ד באייר קרוב לירושלים ת"ו".


(קובץ התקשרות, הרב יוסף שמחה גינזבורג)
ימי חב"ד
יום היארצייט של הרב ישראל אריה לייב, אחיו של הרבי
הרב ישראל אריה לייב שניאורסאהן הוא בנו הצעיר של רבי לוי יצחק, נולד בניקולייב. היה בעל כישרונות רבים וזכה לקירוב מיוחד מהרבי הריי"צ.
נפטר באנגליה בי"ג אייר תשי"ב, כשהרבי דואג להלוויתו ולקבורתו. מנוחתו כבוד בבית החיים העתיק צפת.
יום זה צויין על ידי הרבי במשך השנים כשבחלקן לימד הרבי הוראות בעבודת ה' משמו. הרבי נהג לומר קדיש ביום זה.
ציון הרב ישראל אריה לייב ציון הרב ישראל אריה לייב
זכרון להולכים
הרה"ח מנחם מענדל פודל ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח מנחם מענדל פודל ע״ה תשנ"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אהרן דוד פודל. מסר נפשו ברוסיא על לימוד התורה וקיום מצוותי
ונפטר בשנת התשנ"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח מאיר כהן ע״ה תשס"ח,
x
הרה"ח מאיר כהן ע״ה תשס"ח,
חסיד חב"ד תושב היישוב חשמונאים. יליד ירושלים שלמד בחצר הרבי 770 בבחרותו, סייע לשליח הראשי לקליפורניה הרב שלמה קונין בתוכנית הגמילה נגד סמים. מאוחר יותר עבר להתגורר במושב מבוא-מודיעין בישראל ופעל בקרב אסירים יהודים. היה תלמיד חכם ומוסמך. הרב כהן התחתן בשנית עם מרת יוכבד בייטלמאן מניו-יורק.
הרה"ח ישראל אריה לייב שניאורסאהן ע״ה תשיב, צפת
x
הרה"ח ישראל אריה לייב שניאורסאהן ע״ה תשיב, צפת
בן הרה"ג הרב המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן. מילדותו שקד על לימודיו, ולא אחת נאלצה אמו, הרבנית חנה, לנתקו בכח מלימודו כדי להאכילו. היה בעל כשרונות עצומים, חריף ועמקן בעל ראש גאוני.
נולד טז סיון בשנת התרס"ט בניקולייב ונפטר התשיב מנ"כ בעיר צפת
מרת חיה חן ע״ה תשס"ח,
x
מרת חיה חן ע״ה תשס"ח,
מכפר-חב"ד, זוגתו של הרב דוד חן. השאירה אחריה שני בנים: ר' ישראל ור' שמריהו
מרת סימא דזייקאבסאן ע״ה תש"כ, ניו גרזי
x
מרת סימא דזייקאבסאן ע״ה תש"כ, ניו גרזי
בת הרב התמים ר' נפתלי הערץ אבהרם דזייקאבסאן
נפטרה בשנת תש"כ ניו גרזי
הרה"ח אלכסנדר יששכר הכהן לוקצקי ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
x
הרה"ח אלכסנדר יששכר הכהן לוקצקי ע״ה תשע"ח, הר הזיתים
היה חסיד בלב ונפש, ובעל מסירות נפש כאשר דאג במחתרת מאחורי מסך הברזל לבניית מקוואות בברית המועצות. לפני כ-30 שנה הקים את קהילת חב"ד ביישוב נווה דניאל ובנה בית כנסת ומקווה חב"ד. בשנתיים האחרונות סבל ממחלת ריאות וקיבלם באהבה. הותיר אחריו את: רעייתו גניה, וילדיו: גב לאה דינר מבת עין, גב דינה לייבמן מדולב ור' יוסי לוקצקי מנווה דניאל.
מרת רחל ראזמאן ע״ה תש"י,
x
מרת רחל ראזמאן ע״ה תש"י,
בת הרב זלמן חיים ראזמאן אשת הרב ארי לייב ז"ל
נפטרה בשנת תש"י
הרה"ח דוד שיפרין ע״ה תש"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח דוד שיפרין ע״ה תש"ג, מונטיפיורי, ניו יורק
בן הרב אליעזר שיפרין
נפטר בשנת תש"ג מונטיפיורי, ניו יורק
הרה"ח וועלוועל מרוזוב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
x
הרה"ח וועלוועל מרוזוב ע״ה תש"פ, מונטיפיורי, ניו יורק
המנוח ע"ה נולד ברוסיא בעיר פעטערבורג בשנת תרצ"ו, ולמד בילדותו בחדר מחתרתית תחת ממשלת סטלין ימ"ש. לאחרי מוראות המלחמה, יצא ביחד עם הוריו ומשפחתו מעמק הבכה. לאחרי כמה שנות נידודים, ביניהם כמה שנות לימודים בישיבת תו"ת דצרפת, עבר משפחתו- ע"פ הצעת כ"ק אדמו"ר- למונטריאל, שם למד בישיבת תו"ת כתלמיד מן השורה, ואח"כ - בעידודו של הרבי - לימד חסידות לצעירי הצאן. בשנת תשכ"ג הקים משפחתו ביחד עם רעייתו נעמי תבלח"ט וקבע מושבו בעיר דיטרויט שם שימש כשו"ב ומלמד בחיידר ליובאוויטש המקומי בשנת תשל"א קבע מושבו בשכונת קראון הייטס , למד תשב"ר במוסד חינוך עטה"ק אהלי תורה בשכונת המלך הי מלמד אהוב על תלמידיו הרבים אשר העמיד ,והעמיד בתורה ויר"ש פנימית ,הפזורים על פני תבל . איש תם ויר"א ,הקפיד על קלה כבחמורה, התפלל תמיד במתינות, ושימש כדוגמא חי' לתלמידיו ולמכיריו. העמיד דור יישרים, בנים וב"ב עוסקים בתובמ"צ . השאיר אחריו זוגתו מרת נעמי תחי' בתו מרת חנה תחי' לאזאר ( ממאנטרעאל ) בניו, יוסף יצחק (סיאטל ) שמואל (קראון הייטס ) אלחנן דובער (פאריז)שרגא פייוויש (קראון הייטס ) וזלמן (קראון הייטס) ,ויו"ח שיחיו שנזכה לקיום הייעוד והקיצו ורננו וגו' ומחה הוי' דימעה מעל כל פנים בביאת משיח צדקנו תומ"י.
מרת צביה מרים גוראריה ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
x
מרת צביה מרים גוראריה ע״ה תשס"ו, מונטיפיורי, ניו יורק
רעייתו של הרב נתן גוראריה שלוחי חב"ד בבופולו. הגב' גוראריה ע"ה, בשנות החמישים לחייה, סבלה בתקופה האחרונה בעלמא הדין ממחלה קשה. הותירה אחריה: אב - הרב יצחק הכהן הענדל, אב"ד מונטריאול ורב קהילת חב"ד בעיר, שני אחים, חמש אחיות, בנים ובנות
הרה"ח יצחק ממיונקאוויץ ע״ה תרמ"ב, הר הזיתים
x
הרה"ח יצחק ממיונקאוויץ ע״ה תרמ"ב, הר הזיתים
בן הרב חנוך העניך ממיונקאוויץ
נפטר בשנת התרמ"ב הר הזיתים
הרה"ח צבי שפלטר ע״ה תשפ"א, ירושלים
x
הרה"ח צבי שפלטר ע״ה תשפ"א, ירושלים
בירושלים נפטר הרה"ח ר' צבי שפלטר מחסידי חב"ד בעיר, אדריכל ידוע ומומחה לתכנון מקוואות. נזדכך בייסורים לאחר מחלה קשה. הותיר אחריו יבדלח"ט את ילדיו: ר' יהודה ור' נתן משלוחי הרבי לעיר אילת, גב' שירה ברטוב, בלפוריה, גב' רחל רוזנפלד, ירושלים, גב' שלומית גול, מוסקבה. הלוויתו יצאה אמש מוצ"ש י"ג אייר מבית ההלוויות שמגר להר הזיתים. יושבים שבעה בבית משפחת רוזנפלד בירושלים, רחוב הצפירה 23. ברוך דיין האמת.
זכרון להולכים ר' רפאל נחום הכהן כהן ע״ה תשע"ה, ירושלים
x
זכרון להולכים ר' רפאל נחום הכהן כהן ע״ה תשע"ה, ירושלים
דף גמרא יומי - הרב בצלאל (צלי) מזרחי
תאריך: י"ג אייר ה׳תשפ״ד
מסכת : בבא מציעא
פרק: השוכר את הפועלים
דף פג
קובץ וידאו:
הרמב"ם היומי - הרב יוסף יצחק פריימן
תאריך: י"ג אייר ה׳תשפ״ד
זמנים
חמץ ומצה/שופר וסוכה ולולב

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

אין אירועים

העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.