קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|אל תטעו: אלה לא משיחיסטים, אלא אנרכיסטים ● טור תגובה
(יום שלישי, ו' שבט תשע''א)
גורמים אינטרסנטיים מנהלים תעמולה דמגוגית, שכל מטרתה לאפשר מצב של הפקרות ותוהו ובוהו בתוך חב"ד, בניגוד גמור להוראותיו הברורות של הרבי ● האם בעל חנות נעליים יכול לקרוא לחנות שלו "נעלי חב"ד"? ● היוזמה של אגו"ח לרישום שם חב"ד נועדה להגשים את הוראותיו הקדושות של הרבי, וזה למעשה אינטרס של כל חסיד חב"ד ● דובר חב"ד, הרב מנחם ברוד, משיב לתעמולת הכזב  למאמר המלא
הרב מנחם ברוד

מצער מאוד שדווקא בימים שבהם אנו מתבשרים על אסונות קשים באנ"ש, קמים אנשים מתוכנו ומלבים מחלוקת ופירוד לבבות. הדבר חמור שבעתיים כאשר המלחמה היא נגד הוראותיו הברורות והמפורסמות של הרבי, ואותם אנשים מכריזים למעשה מלחמה חזיתית רח"ל על דברים ברורים שהרבי קבע וייסד.

הקורא התמים, שאינו שם לב לפרטים, עלול לקבל רושם כאילו 'גזירה חדשה' נחתה עלינו – מעכשיו כל חסיד חב"ד צריך כביכול אישור להיקרא חסיד חב"ד. ממש נורא ואיום...

אבל מי שקצת נכנס לפרטים ואינו הולך שולל אחר דברי הדמגוגיה, מבין מיד כי זה קשקוש גמור, שנועד להסיט את תשומת הלב מהעניין האמיתי. אף חסיד חב"ד אינו צריך אישורים כדי להיות חסיד חב"ד וכדי לעשות 'מבצעים' וכדומה, ולא על זה מדובר.

יש כאלה שגם ניסו לכרוך זאת עם נושא המיתוג, שהושק בכינוס השלוחים האחרון, והתקבל בשמחה ובהתלהבות על ידי מאות השלוחים, שכבר התחילו לפעול בקו האחיד שעליו הוסכם. כמובן ופשוט, אין שום קשר בין נושא המיתוג לבין הרישום, כפי שיובהר להלן.

הרבי קבע סדרים

הנושא האמיתי הוא – מי מוסמך להשתמש בשם חב"ד ולהקים מוסד או גוף הנושא את שם חב"ד. האומנם כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול? האם בעל חנות נעליים יכול לקרוא לחנות שלו "נעלי חב"ד"? והאם תחנת מוניות יכולה לנצל את שם חב"ד לצרכיה ולקרוא לעצמה "מוניות חב"ד"?

השאלה נוגעת כמובן לא רק לעסקים פרטיים, שבהם ברור כי יש כאן ניצול חצוף של שם חב"ד לצורכי עסקים. גם מי שרוצה לפתוח מוסד ציבורי הנושא את שם חב"ד – האומנם זה הפקר לכול ולית דין ולית דיין?

ובכן, כל חסיד חב"ד יודע מה הם הסדרים שהרבי קבע לפתיחת מוסדות בשם חב"ד. הרבי קבע כי אגודת-חסידי-חב"ד היא המוסד העליון המתאם בין כל מוסדות חב"ד והמוסמך לייצגם. כמו-כן מינה הרבי את צעירי-אגודת-חב"ד לגוף העליון שתחתיו פועלים בתי-חב"ד.

הכול יודעים כי מי שרצה להקים מוסד חב"די הופנה על-ידי הרבי לאגודת-חסידי-חב"ד, ומי שרצה לפתוח בית-חב"ד הופנה אל צעירי-אגודת-חב"ד. אלה ההוראות הברורות של הרבי, וכך נוהג כל חסיד חב"ד שרוצה לפתוח מוסד חב"די או לצאת לשליחות ולפתוח בית חב"ד – הוא פונה אל הגופים האלה ומבקש את אישורם.

אין ספור הוראות ברורות

הרבי עצמו הקפיד על שימוש ראוי בשם חב"ד. ידוע למשל שכאשר גורם בלתי רשמי פרסם דברים בשם חב"ד באחד העיתונים בארץ, שלח הרבי איגרת בהולה לאגודת חסידי חב"ד והורה לה לשכור עורך דין מומחה כדי שידרוש פיצוי כספי מהעיתון ולהבטיח שהדבר לא יישנה.

ב'זאת חנוכה' תשנ"א כתב הרבי כי "תוקף והנהגת וענין אנ"ש שיחיו באה"ק הוא בידי אגודת חסידי חב"ד ובראשם (ועד) רבני חב"ד". בכרכי אגרות הקודש של הרבי מופיעות אין ספור איגרות בנושא זה, שבהן הרבי הטיל אחריות ברורה וחד משמעית על אגודת חסידי חב"ד לשמש מעין אפוטרופוס על השם חב"ד ועל עניינה של חב"ד כתנועה.

לדוגמה בלבד:

1) אג"ק מיום ט' אלול תיש"א:

"...ולכן לפי דעתי מתפקידי אגו"ח: (א) לייצג את אנ"ש בענינים שונים השייכים לסוג ג' הנ"ל, דהיינו ענינים שונים שאינם שייכים למוסד פרטי ולא לסוג פרטי מאנ"ש (ב) להתאים עבודת המוסדות כדי למנוע סיכסוכים ובלבולים בעבודת אחד ברעהו (ג) פיקוח כללי על המוסדות, מבלי להתערב בענינים הפנימיים שלהם (ד)..."

2) אג"ק מיום י"ג כסלו ה'תשי"ב:

"...בכמה ענינים מוכרח הדבר ובכמה ענינים על כל פנים טוב הוא, שיהי' בא כוח אחד לכל המוסדות, ותפקיד זה הוא של אגודת חב"ד, היינו שאגודת חב"ד תציג כלפי חוץ, בכל ענין הדורש זאת, את כל המוסדות באה"ק אשר חותם חב"ד עליהם".

חסידי חב"ד יודעים כי בשנים שלפני ג' תמוז תשנ"ד הורה הרבי לרשום בכל מקום ומקום את מוסדות חב"ד בדרך חוקית. הרבי גם עשה פעולות ונתן הוראות כדי להבטיח את ההתנהלות המסודרת של מוסדות חב"ד, בדרך שתמנע השגת גבול ואי סדרים.

ביחידות המיוחדת שקיים הרבי עם חברי אגו"ח בארה"ב, בט' במרחשוון ה'תשמ"ט, אמר הרבי בין השאר (הרבי הגיה את השיחה באידיש, להלן בתרגום חפשי): "ועוד וגם זה עיקר שיערכו רישום רשמי שפלוני הוא האחראי בסטייט או מדינה פלונית".

כוח חוקי למילוי רצון הרבי

אם כן, מה קרה עכשיו? ובכן, מבחינת הסדרים בתוך חב"ד עצמה לא קרה שום דבר חדש, וכאמור, מדובר בכללים ברורים, הידועים לכל חסיד חב"ד. אלא שלמרבה הצער בשנים האחרונות אירעו מקרים שבהם אנשים עשו דברים בניגוד להוראותיו של הרבי ובניגוד להוראות המוסדות המוסמכים, ואף פרקו מעליהם את סמכותו של בי"ד רבני חב"ד.

לכן קיבלה אגודת חסידי חב"ד באה"ק החלטה, לפני יותר מחצי שנה, לפנות אל המחלקה לרישום סמלים במשרד המשפטים בבקשה לרישום המילים "חב"ד" ו"ליובאוויטש", כסימן רשום, כדי שלא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול. הרישום נועד לתת כוח חוקי נגד פורצי גדרות למיניהם ובעלי עסקים, המשתמשים בשם חב"ד למטרותיהם הפרטיות.

ולמעשה, זה אינטרס מובהק של כל חסיד חב"ד ושל כל מוסד חב"די, והוא בא להגן על חסידי חב"ד ועל מוסדות חב"ד, לנוכח מצב שבו אנשים בלתי מורשים מעיזים להשתמש בשם חב"ד לצרכים שונים ומשונים, ובכך הם פוגעים בכלל חב"ד ובכל חסיד חב"ד. כמו כן, הוא נועד למנוע את הונאת הציבור הרחב מפני מתחזים.

זהירות ממהרסי חב"ד

מחרחרי הריב, שכדרכם מתעטפים בז'ופיצא של משי, ניסו להפוך זאת למלחמה כביכול באמונה בנושא המשיח. זה ניסיון דמגוגי להפיל יהודים תמימים ברשת. ידוע לכול כי אגו"ח מאשרת פתיחת מוסדות חב"ד המזוהים עם ה"משיחיסטים", וגם צאגו"ח מאשרת שלוחים חדשים בעלי דעות כאלה ואחרות, ואין בנושא הזה שום בעיה.

אדרבה, יש שלוחים ומנהלי מוסדות שהם "משיחיסטים" נלהבים, והם שומרים מכל משמר על המסגרת שהרבי בנה. דווקא מתוך אמונתם הגדולה בדברי קודשו של הרבי הם מקפידים לא לתת יד לפגיעה בהוראותיו הקדושות.

צריך לומר דברים ברורים: אלה שמעוררים את המהומה אינם "משיחיסטים" אלא אנרכיסטים. הם רוצים הפקרות. הם לא רוצים שיהיו מוסדות מסודרים בחב"ד, שידאגו לאינטרסים של כלל חב"ד. הם ממרים את החלטות בית-דין רבני חב"ד ופועלים לערעור סמכותו. כל מטרתם ליצור תוהו ובוהו ולהרוס את כל המבנה שהרבי בנה וביסס.

אבל חסידי חב"ד הוכיחו שאין הם נגררים אחר המהרסים והמחריבים מבית, שכל מטרתם לפרק את חסידות חב"ד לרסיסים. חסידי חב"ד מבינים היטב כי הרס המוסדות המרכזיים הוא הרס של תנועת חב"ד והדבר יפגע בסופו של דבר בכל חסיד חב"ד, ואילו כאשר המוסדות האלה חזקים – הדבר מעניק להם כוח לדאוג לכבודה של חב"ד ולאחדותה, ולפעול לרווחת כלל המוסדות וכלל חסידי חב"ד, ממש כפי שהרבי רצה שיהיה.

ראינו בשנים שחלפו מאז ג' תמוז תשנ"ד כי הרבי מנהיג את עדתו ביתר שאת וביתר עוז, והוא יתגבר גם על אלה שקמים לערער על הוראותיו הקדושות ומנסים ליצור אנדרלמוסיה. אגודת חסידי חב"ד היא המוסד שהרבי מינה והסמיך, והוא נותן לה את הכוחות והברכות למלא את רצונו הקדוש בהצלחה, וכך יהיה בע"ה.

ניצול שם חב"ד לעסקים פרטיים. מי אמור לעצור זאת? (צילומי אילוסטרציה: COL)
ניצול שם חב"ד לעסקים פרטיים. מי אמור לעצור זאת? (צילומי אילוסטרציה: COL)

הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
הערות למערכת
הוספת הערה למערכת
כותרת:

הערה למערכת:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן