תוצאות חיפוש עבור: קרית מלאכי
כ"ח אדר
לחתן התמים סנדר אייזנבך מקרית מלאכי עב״ג הכלה חיה מושקא קנטורוביץ מ ירושלים
ולהוריהם: ר' מרדכי ודבורה לאה אייזנבך ור' אורי ושטרני קנטורוביץ
הוספת איחול
0 איחולים
ט' אדר

מזל טוב לת' יודי הגר (קרית מלאכי) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שולי (ב"ר יוסי ע"ה) רייטשיק (כפר חב"ד). ולהוריהם: ר' מאיר וחייקה הגר, הגב' דינה רייטשיק

הוספת איחול
0 איחולים
ח' שבט

מזל טוב לחתן הת' מנחם גולדברג (אדם - גבע בנימין) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרי שייקביץ (קרית מלאכי). ולהוריהם: ר' אלחנן ושרי גולדברג, ר' אליעזר ודובה שייקביץ

1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
חברים של צמח
י"ב שבט
מזל טוב מנחם!!
ח' שבט

מזל טוב לחתן הת' מנחם גולדברג (אדם - גבע בנימין) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרי שייקביץ (קרית מלאכי). ולהוריהם: ר' אלחנן ושרי גולדברג, ר' לייזר ורעיתו שייקביץ

הוספת איחול
0 איחולים
י' כסלו

מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל מישולבין (קרית מלאכי) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא הנדל (כפר חב"ד). ולהוריהם: הרב שולם ומרים מישולובין, הרב שמואל ושושנה הנדל

הוספת איחול
0 איחולים
כ' חשוון

מזל טוב לחתן הת' שמוליק אלפרוביץ (קרית מלאכי) לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג צביה כהנא (קראון הייטס). ולהוריהם:  ר' יקותיאל ורעיתו אלפרוביץ (קרית מלאכי), ר' יוסי וביילי כהנא (קראון הייטס)

הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח תמוז ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן התמים דוד ורנאי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה מרים נוטיק. ולהוריהם: משפחת ר' ישראל ורנאי מביתר ומשפחת ר' יוסף יצחק נוטיק מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
י"ח כסלו ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן הת' נתנאל יוחננוב מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שרה יעקובוב מאופקים
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב חשוון ה׳תשע״ט
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל ענגעל ממלבורן אוסטרליה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ציפורה אלפרוביץ' מקרית מלאכי. ולהורים: ר' מרדכי ואלישבע ענגעל ור' מאיר ובתיה אלפרוביץ'.
הוספת איחול
0 איחולים
י' אב ה׳תשע״ח
מזל טוב לת' ישראל שניאור זלמן ארבוב מתל אביב לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג ציפורה יעקובוב מקרית מלאכי. ולהורים: הרב פנחס ואסתר ארבוב תל אביב והרב אליהו ויפה יעקובוב מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב תמוז ה׳תשע״ח
מזל טוב לחתן הת' קותי רדזינר מקרית מלאכי, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אמונה כהן מקרני-שומרון. ולהורים: ר' אבישי וחגית רדזינר - קרית מלאכי והשליח הרב יצחק יהונתן הכהן ושרה כהן - קרני שומרון
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג ניסן ה׳תשע״ח
מזל טוב לחתן הת' אברהם יוסף שוואב, צפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקי תעיזי, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ח' אב ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' דובי אלפרוביץ' לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מנוחי הלפרין. ולהורים: הרב יקותיאל ורוחה אלפרוביץ' קרית מלאכי והרב יעקב ודישקה הלפרין ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ' תמוז ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' לוי יצחק יעקובוב מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רינת אברמצ'ייב
הוספת איחול
0 איחולים
ו' אייר ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל זהר לבואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקה ברכה ישראלי. ולהוריהם: הרב יוסף יצחק ורחל זהר קרית מלאכי, הרב שמשון וזוהר ישראלי קרית גת
הוספת איחול
0 איחולים
י"ג ניסן ה׳תשע״ז
מזל טוב לת' משה זאב ליפשיץ לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מוסי זלמנוב. ולהורים: ר' ישראל ורעייתו ליפשיץ רמת גן, ר' יוסף יצחק ורעייתו זלמנוב צפת. ולזקניהם: הרב מרדכי אלטיין ניו יורק, הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ה' ניסן ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' לוי פורסט מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג זיסי-נעמי ולנר מכפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אדר ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' נתן ברוך לייב כץ צפת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב״ג חיה מושקא זהר קרית מלאכי. ולהורים: ר' משה ורעייתו כץ, ר' מנחם ורעייתו זהר
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א אדר ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת' דוד זלובין מקייב לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג חנה טולסטיך מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז שבט ה׳תשע״ז
מזל טוב לחתן הת’ יוסי גלנט מירושלים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב”ג נחמי בניטה מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ח' תשרי ה׳תשע״ז
מזל טוב לת' שלמה אביחי מעטוף מקריית מלאכי, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג עם סיוון בן משה ממרכז שפירא. ולהוריהם הגב' אהובה מעטוף נחלת הר חב"ד מקרית מלאכי, והרב עופר וויולה בן משה ממרכז שפירא.
הוספת איחול
0 איחולים
י"א סיון ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' שלמה אשר סויסה מניצני עוז, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג אסתר הדסה איזיקוביץ מקרית מלאכי. ולהוריהם: הרב מיכאל וחנה סויסה, ר' ישעיהו ורות איזיקוביץ
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז אדר ב ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן ישראל לבקיבקר לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חוי הרצוג. ולהורים: ר' יוסף יצחק ורעייתו לבקיבקר צפת, ר' ישראל ורעייתו הרצוג נחלת הר חב"ד, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג אדר א ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' יוסף קפלן מפלורידה, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג פרידי טייכמן קרית מלאכי. ולהוריהם : משפחת קפלן פלורידה, הרב שמואל ורבקה טייכמן קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד שבט ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' שלום גליצינשטיין ממעלה אפרים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג תמי וילהלם מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד שבט ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' שלום גליצינשטיין ממעלה אפרים לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג תמי וילהלם מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ג' טבת ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' מאיר ריבקין לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חני גולדברג. ולהורים: נפתלי ודפנה ריבקין בני ברק יונתן ולאה גולדברג קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה כסלו ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן התמים מנחם מענדל הלפרין מקרית מלאכי, לבואו בקשרי שידוכין עם הכלה יוכבד חפר מכפר חב"ד. ולהוריהם: הרב יצחק מאיר ושרה הלפרין, הרב מנחם מענדל ולאה חפר.
הוספת איחול
0 איחולים
י"ד כסלו ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' ישראל גולדיאן מראשון לציון לרגל בואו בקישרי השידוכין עב"ג דבורה לאה תמר חלילי מנחלת-הר-חב"ד קרית מלאכי. ולהוריהם: הרב אמיר ועדנה גולדיאן והרב יהודה וחנה חלילי
הוספת איחול
0 איחולים
ה' כסלו ה׳תשע״ו
מזל טוב לחתן הת' מענדי כהן מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקי שוויכה מקרית מלאכי. ולהוריהם: הרב הרצל ואבישג כהן כפר חב"ד, הרב יעקב ושטערנא שרה שוויכה נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח אב ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת׳ מיכאל מיכאלשוילי, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג לאה מיכאלשוילי, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי. ולהוריהם ר׳ שבתאי ודבורה מיכאלשוילי ור׳ שבתאי ופנינה מיכאלשוילי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה אב ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' משה לאופר מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלכה מנדלזון ביתר עילית, ולהורים: ר' שמואל לאופר ומשפ' קרית מלאכי, ר' שמואל גדליה מנדלזון ומשפ' ביתר עילית
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט תמוז ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' מענדי פלדמן מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיהלה וילהלם מנתניה. ולהוריהם: ר' אברהם וחנה פלדמן, קרית מלאכי, ר' צבי ורבקה וילהלם, נתניה.
הוספת איחול
0 איחולים
ו' תמוז ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' אבי בורגן מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג לאה ליפסקר מקרית מלאכי. ולהוריהם: מרת גיטה בורגן, כפר חב"ד. ר' יוסף יצחק ויפה ליפסקר, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ל' סיון ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' מנדי לרנר מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מירי מארק מכפר חב"ד. ולהורים: משפחת ר' בועז לרנר, משפחת ר' מאיר שלמה מארק כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז סיון ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' שמואל הרוש, עכו לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג דבורה לאה גבאי, קרית מלאכי. ולהוריהם ר' אברהם ואליס הרוש, עכו. ר' דוד ודליה גבאי, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו אייר ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' מענדי כץ מקדימה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חוי וילהלם מקרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
י"ב אייר ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' יוסף רוזנברג, מנחלת הר-חב"ד קרית מלאכי, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב''ג טובה-יפה ברכה הרשקוביץ מביתר עילית. ולהוריהם: ר' ישראל וגנסיה רוזנברג ור' מאיר יחיאל ודיצה הרשקוביץ.
הוספת איחול
0 איחולים
ז' שבט ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל פלג לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הודיה זולדן. להורים: ר' טוביה פלג קרית מלאכי ר' דב וארזה זולדן – זכרון יעקב.
הוספת איחול
0 איחולים
א' טבת ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן מנחם לוין מקרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רבקי סול מקונטיקט ארה"ב, ולהורים ר' שמואל ואילה לוין מקרית מלאכי ור' חיים ויעל סול מקונטיקט
הוספת איחול
0 איחולים
ד' תשרי ה׳תשע״ה
מזל טוב לחתן הת' חיים דוד לנדא בני ברק לרגל בואשו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא מישולבין נחלת הר חב"ד. ולהורים: הרב שלמה זלמן לנדא ורעייתו, ר' שלום בער ורעייתו מישולובין. ולזקניהם: משפחת הרב משה יהודא ליב לנדא - רב אב"ד דבני ברק, משפחת ר' מיכאל מישולובין - משפיע אנ"ש בקרית מלאכי, משפחת ר' שלמה אהרן העניג - ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח אב ה׳תשע״ד
מזל טוב לחתן משה מאיר קורנט לבואו בקשרי שידוכין עב"ג רחלי חסקינד. ולהוריהם: הרב אברהם אבא ורעיתו קורנט קרית מלאכי, ר' אלתר דובער ורעיתו חסקינד ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י"א ניסן ה׳תשע״ד
מזל טוב לחתן הת׳ שעיה דובוב ירושלים לרגל בואו בקשר השידוכין עב״ג רבקה עידה קרית מלאכי. ולהורים: ר׳ משה ודבורה דובוב ירושלים, ור׳ יחזקאל ולאה עידה קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ב' ניסן ה׳תשע״ד
מזל טוב לתמים נתנאל בן יוסף מגדל העמק לרגל בואו בקשרי שידוכין עב"ג חסי פיקל קרית מלאכי ולהוריהם: ר' אבינועם ודבורה בן יוסף מגדל העמק ור' אריה ומלכה פיקל קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ט' כסלו ה׳תשע״ד
מזל טוב להחתן הת' מנחם מענדל וילהלם מקראון הייטס לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג רחלי סגל מנחלת הר חב"ד קרית מלאכי. ולהורים: ר' יצחק ובתיה וילהלם מקראון הייטס, ר' קלמן הלוי ונחמה סגל נחלת הר חב"ד קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב אלול ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' שמואל חזקיה מילאנו איטליה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה פזילוב קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו אלול ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל שי' קוט, נוה יעקב ירושלים, לבואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא תחי' וועג, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי. ולהורים: ר' שמואל קוט, ור' שלמה וועג
הוספת איחול
0 איחולים
ה' אלול ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן אברהם מנחם מענדל מיכאלשווילי לוד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא גבריאלוב נחלת הר חב"ד קרית מלאכי. ולהוריהם: בן ציון ואסתר מיכאלשווילי לוד, ור' ציון וצוריה גבריאלוב נחלת הר חב"ד קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
א' אלול ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן התמים שניאור זלמן וועג, נחלת הר חב"ד, קרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה רבקה שטיינברג רמת שלמה, ירושלים. ולהורים: ר' שלמה ואיילה וועג, קרית מלאכי, ור' יעקב וחנה שטיינברג רמת שלמה, ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ג' תמוז ה׳תשע״ג
מזל טוב לחתן הת' מנדי אביוב ,קרית מלאכי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב''ג מושקא שוקרון מצפת. ולהורים: ר' יהודה אביוב, ק. מלאכי ומשפחת שוקרון צפת.
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
כ"ה אייר
מזל טוב לר' יעקב ושני קלויזנר מציריך שוויץ להולדת הבת. ולזקניהם: הרב ישכר דוד ויהודית קלויזנר, נחלת הר חב"ד קרית מלאכי. הרב משה ויהודית רפופורט, ציריך שוויץ.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט ניסן
ר' נחמן ורוחי סגל
מנחלת הר חב"ד קרית מלאכי להולדת הבן
ולהוריהם: ר' דוד ורחל סגל שבי שומרון
ור' אברהם יצחק ויהודית ברקו נחלת הר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה ניסן

מזל טוב לר' מענדל וחני מוסקוביץ (חרקוב) להולדת הבן. ולזקניהם: ר' משה ומרים מוסקוביץ (חרקוב), ר' זלמן ולאה וולף (קרית מלאכי).

הוספת איחול
0 איחולים
ב' טבת
משפחת הרה"ח סעדיה ונורית הלל
מקרית מלאכי להולדת הבת חיה דינה
ולהוריהם: הרה"ח עמנואל ושרית הלל
והרה"ח שמעיה ואורה מפעי
הוספת איחול
0 איחולים
ח' כסלו

מזל טוב לשליח הרב שלום ותמי גליצנשטיין (לאוס) להולדת הבת. ולהוריהם: הרב מנחם ורעיתו גליצנשטיין (מעלה אפרים) והרב אליהו ורעיתו וילהלם (קרית מלאכי)

הוספת איחול
0 איחולים
ד' כסלו

מזל טוב לר' יוסף יצחק ורבקה קדוש מקרית מלאכי, להולדת הבת רחל לאה. ולהוריהם: ר' אברהם ויפה קדוש, כפר חב"ד. ר' משה ויפה בניטה. 

הוספת איחול
0 איחולים
כ"ו חשוון
ר' יוסף יצחק וחנה אסולין
מנחלת הר חב"ד להולדת הבן
ולהוריהם: הרב אליהו ונחמה מרים אסולין מחדרה
והרב יניב ויעל עזריאל מקרית מלאכי
1
הוספת איחול
1 איחולים
1.
מזל טוב מזל טוב
ד' כסלו
כ' חשוון
ר' דניאל וחני חממי
מקרית מלאכי להולדת הבן
ולהוריהם: הרב מרדכי חממי
והרב נבות מיארה
הוספת איחול
0 איחולים
ו' חשוון

מזל טוב לר' יוסף וטובה רוזנברג (ביתר עילית) להולדת הבן. ולזקניהם: ר' ישראל וגנסיה רוזנברג (קרית מלאכי), ר' מאיר יחיאל ודיצה הרשקוביץ  (ביתר עילית)

הוספת איחול
0 איחולים
ג' תשרי
לאריה ופניני בורגן (קרית מלאכי) להולדת הבת. ולזקניהם: הרה"ח בן ציון ורחל בורגן (כפר חב"ד), והרה"ח יצחק יעקב ואסתר רוזנשיין (ירושלים)
הוספת איחול
0 איחולים
ב' תשרי
מזל טוב להרב יקותיאל אפרים ורעיתו רדזינר להולדת הבת . ולהוריהם: משפ' הרב אבישי רדזינר (קרית מלאכי) ומשפח' הרב יצחק יהונתן כהן (קרני שומרון)
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ז אלול ה׳תשע״ט
ר' מנחם ומאשי שייקביץ
מלוד להולדת הבן
ולהוריהם: ר' אליעזר ודובא שייקביץ ( קרית מלאכי)
ור' דוד וחנה בועז ( גבעת זאב)
הוספת איחול
0 איחולים
ו' אלול ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' מענדי ומושקא נוטיק מלוד להולדת הבת. ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ואהובה נוטיק, קרית מלאכי ור' דוד וחנה אסתר אופנר, לוד
הוספת איחול
0 איחולים
ב' אלול ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' מענדי ומושקא נוטיק מלוד להולדת הבת. ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ואהובה נוטיק, קרית מלאכי ור' דוד וחנה אסתר אופנר, לוד
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו אב ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' לוי וגולדי וילהלם מקרית מלאכי להולדת הבת אסתר. ולהוריהם: ר' אליהו ורעייתו וילהלם, נחלת הר חב"ד. ר' דובי ותמר חסקינד, נווה יעקב - ירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א סיון ה׳תשע״ט
מזל טוב להרה"ח יעקב וזוגתו מושי בליז'ינסקי קרית מלאכי להולדת הבן, ומשנה מזל טוב לזקניהם משפחת בליז'ינסקי קרית מלאכי ור' משה ולאה שניאור כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
ז' אייר ה׳תשע״ט
מזל טוב לשלוחים ר' יוסף ורעייתו מוסי טייטלבוים, חמלניצקי, אוקראינה, להולדת הבן. ולהוריהם: ר' אריה וציפורה טייטלבוים, ירושלים. ר' משה הלוי ושרה הבר, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג ניסן ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' מענדי ומנוחי שוחט מקרית מלאכי להולדת הבן. ולזקניהם: ר' מנחם ישראל שוחט, ירושלים, ר' חיים שטיינר קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב אדר א ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' מוישי וחיה פרידמן מראשון לציון להולדת הבת. ולזקניהם: ר' יצחק מאיר וחוה סוסובר ראשון לציון ור' יוסף יצחק ומרים פרידמן קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"א שבט ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' ישראל וחוי בלויא ביתר עילית להולדת הבן. ולזקניהם: ר' מנחם ורבקה בלוי קרית מלאכי, ר' צבי ושרה משי זהב ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
י"ט טבת ה׳תשע״ט
מזל טוב לשמוליק ומלכי חזן להולדת הבת. ולזקניהם; ר' חיים מאיר וחוה חזן, קרית מלאכי. ור' יעקב וצילה יהודה, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ז טבת ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' מענדי ורחלי מעטוף מלוד להולדת הבן. ולהוריהם ר' משה בצלאל ומירב מעטוף מקרית מלאכי ור' רחמים ושושנה חמד מלוד
הוספת איחול
0 איחולים
ט"ו טבת ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' מוטי ובסי הרצוג, קרית מלאכי, להולדת הבן. ולהורים: ר' ישראל וחני הרצוג, ר' שלום וחני גרינוולד
הוספת איחול
0 איחולים
א' כסלו ה׳תשע״ט
מזל טוב לר' איציק ואסתי בלוי מקרית גת להולדת התאומים. ולזקניהם: הרב מנחם ורבקה בלוי קרית מלאכי, והרב צבי ושרה משי זהב ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ב' חשוון ה׳תשע״ט
מזל טוב להר' יוסף חנינא וחני ביינדמן מביתר עילית להולדת הבן. ולהורים: ר' ירמיהו ביינדמן ירושלים ור' ישראל ומירי הלפרין כפר חב"ד, ולזקניהם: הגב' רבקה הלפרין כפר חב"ד ור' פתחיה וטובה ליפסקר קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג אלול ה׳תשע״ח
מזל טוב למענדי ומרים ליסון מכפר חב"ד להולדת הבת. ולסבים: ר' יוסף יצחק וצפורה ליסון מקרית מלאכי ור' יוסף ונחמה שטרסברג מכפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אב ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' אהרון ושטרני זנו לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: משפחת בוארון, כפר חב"ד משפחת זנו, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז תמוז ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' יוסף וטובה רוזנברג – ביתר עילית להולדת הבת חנה. ולזקניהם: ר' ישראל וגנסיה רוזנברג – קרית מלאכי. מאיר יחיאל ודיצה הרשקוביץ – ביתר עילית.
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ג תמוז ה׳תשע״ח
מזל טוב למרדכי ואתי קורן (קוסאשוילי) לוד להולדת הבת. ולזקניהם משפחת קוסאשוילי לוד ומשפחת טטרואשוילי נחלת הר-חב"ד קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח ניסן ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' ישי ולאה יעקובוב מכפר חב"ד להולדת התאומות. ולהוריהם: ר' משה חיים ושרה יעקובוב, קרית מלאכי. ר' תנחום ואסתר פינסון, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ה ניסן ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' אליעזר ואסתר זוננפלד מאלעד להולדת הבת. ולזקניהם: הרב שמעון וחנה זוננפלד קרית מלאכי, והרב שמעון ולאה אייזנבך, אילת
הוספת איחול
0 איחולים
ז' ניסן ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' שימי ולייקי אורנשטיין מחדרה להולדת הבת. ולהוריהם: הרב יעקב והדסה אורנשטיין מקרית מלאכי והרב שמואל ורבקה ליפש מאשדוד
הוספת איחול
0 איחולים
ה' ניסן ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' מני וזלדי יוזביץ כפר חב"ד להולדת הבן. ולהוריהם: הרב יוסף ורבקה יוזביץ קרית מלאכי והרב יעקב ונחמה כהנא כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
י"א אדר ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' נחום ומושקא מרכוס קרית מלאכי לרגל הולדת הבן. להוריהם: ר' יהושע ומלכה מרכוס בית עלית, ר' יצחק וחיה אקסלרוד קרית מלאכי. לזקניהם: ר' צבי ומרים מרכוס ירושלים, אברהם ואסתר סלוין בני ברק, הרב גדליה וצפורה אקסלרוד חיפה
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט טבת ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' נתי ופייגי פריז מקרית מלאכי להולדת הבת
הוספת איחול
0 איחולים
ה' טבת ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' מוישי ומלכה לאופר ביתר עילית להולדת הבן. ולזקניהם: הרב שמואל וחני לאופר קרית מלאכי, הרב שמואל גדליה וחיה רחל מנדלזון ביתר עילית, הרב יעקב יהושע לאופר בני ברק, הרב מנחם ורבקה בלוי קרית מלאכי, גב' מנדלזון ביתר עילית
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ח חשוון ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' מענדי ומושקא נוטיק להולדת הבן. ולהוריהם: ר' יוסף יצחק ואהובה נוטיק, קרית מלאכי ור' דוד וחנה אסתר אופנר, לוד
הוספת איחול
0 איחולים
י"ח חשוון ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' יוסף יצחק ורבקה קדוש לרגל הולדת בתם חנה. ולהוריהם: משה ויפה בניטה קרית מלאכי, אברהם ויפה קדוש כפ"ח
הוספת איחול
0 איחולים
ו' תשרי ה׳תשע״ח
מזל טוב לר' אשר ולאה ישראלי – קרית גת, להולדת הבת חנה הודיה. ולזקניהם: הרב שמשון וזוהר ישראלי – קרית גת, מרת רבקה ברכה בלוי – נחלת הר חב"ד קרית מלאכי.
הוספת איחול
0 איחולים
י' אב ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' יוסף ובילא הולצברג מקרית מלאכי לרגל הולדת הבת. ולסבים: ר' יצחק יעקב ורחל הולצברג נחלת הר חב״ד קרית מלאכי, ר' צבי ושרה רבקה משי-זהב ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
ב' אב ה׳תשע״ז
מזל טוב לשליח הרב מנחם מענדל ורעייתו ברכה אליאס נאות אפקה א ת״א לרגל הולדת הבת. ולזקניהם: הרב אליהו ורעייתו ניצה אליאס מגדל העמק והרב יעקב ורעייתו רבקה זנו קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
א' סיון ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' אליעזר ויוכי חזן מלוד להולדת הבת. ולהוריהם השליח הרב אברהם וסימה חזן לוד ולר' אברהם ושושנה הגר קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ז אייר ה׳תשע״ז
מזל טוב להרב יוסף חנינא וחני ביינדמן ביתר עילית להולדת הבן. ולסבים ישראל ומרים הלפרין כפר חב"ד ומשפחת ביינדמן ירושלים, ולזקניהם, הרב אהרן ורבקה הלפרין כפר חב"ד, הרב פתחיה וטובה ליפסקר קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ' ניסן ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' ישראל וחוי בלויא ביתר עילית להולדת הבת. ולזקניהם הרב מנחם ורבקה בלוי קרית מלאכי, הרב צבי ושרה רבקה משי זהב ירושלים
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אדר ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' חוני וחשי רייצעס, אלעד להולדת התאומים. ולזקניהם: הרב יעקב וברכה רייצעס, יסוד המעלה. הרב שניאור זלמן ואסתר ירוסלבסקי, אלעד. הרב יצחק יהודה ורעייתו ירוסלבסקי, קרית מלאכי. הרב בן ציון ורעייתו וישצקי, כפר חב"ד. גב׳ רבקה בן שחר, כפר חב"ד
הוספת איחול
0 איחולים
א' שבט ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' אדם ורחל בראון מכפר חב"ד להולדת הבן. ולסבים: ר' בן ציון ורחל בראון, ברלין, ור' אברהם וחוה מיכאלשוילי, קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ב חשוון ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' משה ופריידי קמינצקי נחלת הר חב"ד להולדת הבת. ולהורים: ר' יוסף יצחק ובתיה קמינצקי כפר חב"ד ור' אברהם ושושנה הגר קרית מלאכי
הוספת איחול
0 איחולים
א' חשוון ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' נתי ומירי בלוי להולדת הבת. ולזקניהם: ר' מנחם ורבקה בלוי קרית מלאכי, ור' מרדכי ואלישבע מישולבין ביתר עילית
הוספת איחול
0 איחולים
ט' תשרי ה׳תשע״ז
מזל טוב לר' אברמי ומלכי אלפרוביץ כפר חב"ד לרגל הולדת הבת. לסבים ר' זלמן וגיטה רודרמן כפר חב"ד ויקותיאל ורחל אלפרוביץ קרית מלאכי. ולסבים יואל ובלה ניימרק - לוד ואלפרוביץ בני ברק
הוספת איחול
0 איחולים
כ"ט אלול ה׳תשע״ו
מזל טוב לר' למוישי ומלכה לאופר ביתר עילית להולדת הבת. ולזקניהם ר' שמוליק לאופר קרית מלאכי, ר' שמואל מנדלזון ביתר עילית, ר' יעקב יהושע לאופר בני ברק, ר' מנחם בלוי קרית מלאכי, גב' מנדלזון ביתר עילית, גב' מרטון ירושלים.
הוספת איחול
0 איחולים
טען עוד
הכי נצפים
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
היום לפני
העלאת תמונה
x
גרור תמונה לכאן
או
העלה תמונה
ביטול
תייג
טוען תמונות...
שגיאה!
  אישור
  מעלה תמונות...
  התמונות הועלו בהצלחה
  ויפורסמו לאחר אישורן
  התמונות תויגו בהצלחה
  ויוצגו במערכת התמונות
  המשך
  מתוך
  x
  תודה שנרשמת!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  עדכון הנתונים נשמר בהצלחה!
  מבטיחים לשלוח רק את הדברים הכי מעניינים :)
  x
  קיבלנו את בקשתך, לא נשלח יותר הודעות...
  באפשרותך תמיד להתחבר חזרה ולהינות מהעדכונים המעניינים ביותר.