יצר הרע מפריע? יגעת ומצאת • כתי"ק
ולכתבו שהיצה"ר מונע, הרי אצל כאו"א ישנו, ובכ"ז נצטווינו מהשם לקיים מצותיו, והבטיחנו יגעת ומצאת • לצילום ותמליל מלא
(יום רביעי, י' אייר )

כמענתי מאז - יהודי מקבל ברכות השם בהמצטרך לו (ולאלו שמבקש עבורם) - עי"ז שמקיים רצון ומצוות השם (כבשו"ע).

ולכתבו שהיצה"ר מונע, הרי אצל כאו"א ישנו, ובכ"ז נצטווינו מהשם לקיים מצותיו, והבטיחנו יגעת ומצאת.


תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו