דעת הרבי: חזית דתית טכנית - חובה • להורדה
במכתבו מיום ב' דראש-חודש אלול תשכ"ה כותב הרבי: "מכתבי בנוגע לבעיית הקמת חזית דתית טכנית נשלח, ופשוט שניתן לפרסום". וכדברי הרבי במכתבו: "יהי רצון אשר סוף כל סוף נזכה אשר תורתנו תורת אמת, אשר תורה אחת היא, תקרב את הלבבות דגוי אחד בארץ לה' אלקינו ה' אחד ויהיו כולם בדעה אחת (מבלי הצבעה הניתנה לדעת בשר-ודם) לעשות רצונו בלבב שלם" • להורדה
(יום שני, ו' אדר )

להורדה - לחצו כאן>>>תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו