הקמפיין ממשיך
מרשת הכוללים מרכז חמ"ש - בראשות הגה"ח ר' יוסף יצחק אופן נמסר: עקב פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' מאיר אופן ע"ה, היום ד' שבט, אנחנו מאריכים את הקמפיין ביום נוסף, ומקדישים את הקמפיין לע"נ  אנו קוראים בזאת לכל אלו מאנ"ש שטרם הספיקו לתרום, להצטרף למהפכה הגדולה שמתחוללת בכל ערב, בכל רחבי ארצנו הקדושה, של לימוד חסידות באופן פנימי, ובאופן של 'חוצה' שאין למעלה הימנו  ע"י סיוע של ממש לרשת הכוללים. ויה"ר שנזכה במהרה ל'הקיצו ורננו שוכני עפר' והוא בתוכם, ויקויים הבטחת משיח צדקנו - קאתי מר דא מלכא משיחא, בעגלא דידן, נאו! אמן  לתרומה מקוונת
(יום חמישי, ד' שבט )תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו