זכרון להולכים: הרב אהרן אליעזר צייטלין ע"ה
היום, ב' מר חשוון חל יום היארצייט של הרב אהרן אליעזר צייטלין ע"ה, משלוחי הרבי לארץ הקודש, ממשפיעי אנ"ש בצפת ויו"ר רשת גני חב"ד בצפת. בצעירותו למד בישיבות תומכי תמימים מונטריאול, ובתשל"ה נשלח על ידי הרבי עם קבוצת בחורים לאוסטרליה, ובשנת תשל"ו נבחר על-ידי הרבי להיות מקבוצת השלוחים שנשלחה לצפת. היה מביא ל-770 קבוצה ממקורביו מצפת וקירב עשרות חסידים לרבי. לאחר מכן עמד בראש קבוצת הבנות מארץ הקודש הנוסעות מידי שנה בכ"ב שבט לרבי. נפטר בב' חשון תשע"ו והוא בן 62.
(יום חמישי, ב' חשוון )תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו