כשהרב אשכנזי שאל האם לתקן את ספר התורה ששלח הריי"צ
"הספר-תורה שכ"ק אדמו"ר הריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א שלח לכפר-חב"ד עם ייסודו, הנה מרוב יושנו, הוכהה מראית הכתב. ישנם החוששים, שעל-ידי העברת קולמוס, תשתנה צורת הכתיבה. אשר על כן, באנו בשאלה אם לעשות כן". בפנים: מכתבו המלא של הגרמ"ש אשכנזי • לסיפור המלא
(יום רביעי, ב' סיון תשע''ח)
בקשר להכנסת ספר התורה ששיגר הרבי הריי"צ לכפר-חב"ד, המתקיימת בימים אלה ברוב פאר והדר - לאחר שהספר תוקן על-ידי סופרים יראי שמיים מהכפר, מפרסם COL לראשונה, העתק שרשם המרא דאתרא של כפר-חב"ד, הגרמ"ש אשכנזי ע"ה, מהפתק עימו נכנס ליחידות בחודש סיוון תשל"ז.

צילום ההעתק, שהתקבל מארכיון הספר "הרב אשכנזי", מגלה על שורת עניינים הנוגעים לכפר, ששאל הרב אשכנזי את הרבי באותה יחידות. אחד מהם נוגע לספר התורה ששלח הרבי הריי"ץ לכפר-חב"ד.

וכך כתב הרב אשכנזי:

הספר-תורה שכ"ק אדמו"ר הריי"ץ זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א שלח לכפר-חב"ד עם ייסודו, הנה מרוב יושנו, הוכהה מראית הכתב, וכן קפצו הרבה אותיות.

לפני כמה חודשים, לקחוהו לסופר בירושלים, ותיקנו בהרבה מקומות, והדבר עלה כ-4,000 לירות. מכל מקום, לאחר התיקון, טוענים עדיין הסופרים, שמראית הכתב "בלייך" [חיוור], והעצה לזה, העברת קולמוס על כל הספר-תורה, והדבר יעלה עוד כ-10,000 לירות, אך ישנם החוששים, שעל-ידי העברת קולמוס, תשתנה צורת הכתיבה. אשר על כן, באנו בשאלה אם לעשות כן.


תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו