זכרון להולכים: נכד הצמח צדק שנפטר שבועיים לאחר הסבא
היום, כ"ד ניסן חל יום היארצייט של הרב מרדכי שניאור זלמן שניאורסאהן ע"ה כיהן כרב באוורוטש וחיבר את קונטרס שם הגדולים על שולחן ערוך אדמו"ר הזקן וכן ספר בשם "הערות וחידושים". ר' שניאור זלמן מרדכי היה בנו של האדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון (בן אדמו"ר הצמח צדק) מאוורוטש, בן אדמו"ר הצמח צדק והיה גם אח של הרבנית שטערנא שרה אשת אדמו"ר הרש"ב. בגיל שבע עשרה כבר נתמנה לרב העיר ז'יטומיר. בכ"ד ניסן תרכ"ו נפטר בהיותו צעיר ואביו עוד בחיים. היה זה כשבועיים לאחר פטירת סבו אדמו"ר הצמח צדק.
(יום חמישי, כ''ד ניסן תשע''ז)

מראה של חלק מבית החיים כיום
מראה של חלק מבית החיים כיום

תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו