מנהג-בית-הרב להדליק לשבת תשובה 'תשובה ליכט'
מנהג-בית-הרב להדליק לשבת תשובה 'תשובה ליכט' (='נר תשובה'). נר זה היו קולעים מפתילות, פתילה לכל אחד ואחד מבני הבית, כך מובא בסה"ש תש"ד. אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע סיפר שהניחו גם עבורו פתילה בילדותו. את ה"נר תשובה" דייקו לעשותם משעווה. כשהתקינו את הפתילות בנר, היו קוראים בשם מי שבעבורו מכינים את הפתילה. הרבי אמר כי: "מנהג חב"ד להדליק שלושה נרות-תשובה" ('התוועדויות' תשמ"ב ח"א עמ' 67).
(יום שישי, ה' תשרי )תגובות לכתבה
אין כרגע תגובות לכתבה זו