קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|


"תומכי תמימים", סין: בואו להנציח את הסבא בקליק אחד ● מיוחד
(יום ראשון, ט''ז אדר תשע''א)
הפרויקט ההיסטורי של זיהוי רשימת תלמידי התמימים שלמדו בתקופה שלפני המלחמה מעוררת הדים בקהילות אנ"ש בעולם ● גולשים מרחבי העולם מנסים כל העת לסייע בפרטים נוספים על אותם 'תמימים', קרובי משפחתם ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח העולמית ומי שמרכז את הרשימה בשיתוף עם COL, מגיש: פרק ג' של "רשימת התמימים" - הפעם אות פ' ● מה עליכם לעשות? להשלים את הפרטים הידועים לכם על השמות ● בין-יתר השמות: פאטיס, פארמאן, פארמאנסקי, פוטליק, פוקס, פיזוב, פייגין, פילר, פינקלשטיין, פיקרסקי, פישר, פישמן, פלדמן, פליישמן, פלס, פרוימן, פרידמן, פריימן, פרלמן לסיפור המלא 

 "רשימת התמימים": כתבה קודמת
נחשפו סיפוריהם של שניים מ"רשימת התמימים": סיקור, גלריה 

מאת הרב שלום-בער לוין

בעת סיום מלחמת העולם השניה, בשלהי שנת תש"ה, נשארו 27 מהתלמידים הניצולים בשנגהאי. נמשך הדבר עד עשרה חדשים - עד שהצליחו לסדר להם ויזות אמריקאיות, והובאו סוכ"ס לארה"ב בתחלת חודש תמוז תש"ו. הם הגיעו בספינת מלחמה, אל חוף ס. פרנציסקו, ומשם ברכבת – אל ניו-יורק.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה


לפני היציאה משנגהאי הצטלמו כל התלמידים יחד, בתמונה המוצגת כאן, שהיא התמונה האחרונה שלפני הנסיעה.עם הגיעם לארה"ב, הורה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לערוך להם קבלת פנים חגיגית בחוף המערבי של ארה"ב, באמצע דרכם בשיקגו, ובהגיעם לניו-יורק ולצורך ארגון קבלת הפנים שלהם, שלח אליהם את ה"ר משה יצחק העכט, ויבדלח"ט ה"ר יוסף שי' וויינברג.

מיד כשהגיעו התלמידים, הם חולקו לשלושה קבוצות: א) לקבוצה אחת אורגנה מסיבת קבלת פנים בס. פרנציסקו. ב) קבוצה שניה נסעה עם הרמ"י העכט ללוס אנג'לס, שם אורגנה להם מסיבת קבלת פנים באולם של בית האבות ברחוב ס. בוילי 325. יו"ר המסיבה מר הערי אלטמן, והמנחה – מר יוסף פרידמן. ג) קבוצה שלישית נסעה עם הר"י וויינברג לסיאטל וואשינגטון. אל תחנת הרכבת הגיע לקבלם הרב שפירא מסיאטל.

לפנינו תמונת הרב שפירא מסיאטל בא לקבל את קבוצת התלמידים, בראשות הר"י וויינברג, שלוחץ את ידי הרב שפירא.מי שמצליח לזהות את תמונת התלמידים העומדים, מתבקש לעשות זאת באמצעות התגובות כאן.

● ● ●

וכעת ניתן כאן את המשך רשימת התלמידים – אות פ:


פאטיס, בנימין
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פאסטאג, יחזקאל
למד בתו"ת בחמעלניק, וניצל ממאורעות המלחמה.

פאסטוביץ, משה
ב"ר יהודה זאב, מווארשא. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פארמאן, מאיר שלום
מקאלאשין. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

פארמאנסקי, אברהם מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ, שיעורים).

פארמאנסקי, שמואל יעקב
ברא"א, מסאקאלאוו. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (שיעורים).

פודלוביץ, ישראל משה
מצעכאנאוו. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.
 
פוטוצקי, אהרן
נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
פוטוצקי, בנציון
נולד בשנת תרע"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פוטליק, יעקב יהושע
ב"ר יחזקאל, מווארשא. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-ז.

פוטליק, מרדכי
ב"ר יחזקאל, מווארשא. נולד לפני תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בין השנים תרפ"ב-ד. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

פוטליק, שניאור זלמן אהרן
ב"ר יחזקאל, מווארשא. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-צא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פוטרמן, אברהם יוסף
מראדום. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פוטרמן, פסח
ב"ר חיים, מבעלזיץ. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

פולקינפלד, יעקב ארי'
ב"ר שמואל גרשון, מריקא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צב (שיעורים), תרצ"ג-ה (אולם). אח"כ שימש ר"מ במכינה בווארשא, משגיח בשיעורים באטוואצק, ור"מ בסניף בחעלם. כשהתחילה המלחמה הי' בגניווישעוו, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

פוקין, ברך
ב"ר דוד שלמה, מבילדזוהי. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בשנים תר"צ (ווילנא), תרצ"א-ה (ווארשא, אולם).

פוקס, ישעי' נטע
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

פוקס, שלום דובער
ב"ר אברהם יהודה, מבענדקאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בלאדז, ואח"כ בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרח"צ (אולם).

פוקס, שמואל צבי הירש
מדיסנא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ד-ה (ווילנא), תרצ"ו-ז (אטוואצק, שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, והי' ר"מ בתו"ת בנ.י. נפטר בשנת תשס"ט.

פורטוביץ, יוסף
מווישקוב. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ו (ווארשא, שיעורים), תרצ"ו (קיץ) תרצ"ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, ואח"כ הי' רב ושו"ב בראזעל נ.דז.

פורטוביץ, משה
למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

פיאסעק, אלתר
ב"ר אבא, מפאצאנאוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בפאצאנאוו, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.
 
פיזוב, אברהם
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פייגין, שמואל ליב
בה"ר יחזקאל, המזכיר. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרצ"ט (אולם), ת"ש (דאנקרא), תש"א (ריגא).

פייגנבוים, משה פנחס
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

פייגנבוים, משה שלמה
מקאמינקא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

פייטלוביץ, ישראל מאיר
ב"ר אלחנן יצחק, מקינצק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

פיינטוך, צבי
מדרילטש. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

פייערשטיין, אייזיק
ב"ר משה, מווארשא. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

פילמן, שמשון
מוולאדאווא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בוולאדאווא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

פילר, פייוויש
מאסטראוו (ווישקאוו). נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

פינקוביץ, יצחק
מריגא. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

פינקוביץ, פייוול
מריגא. נולד בשנת תרע"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פינקוסעביץ, קלמן
ב"ר יצחק, מטומאשוב. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צא (שיעורים), תרצ"א (קיץ, אולם).

פינקלשטיין, יצחק
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פינקלשטיין, שמחה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

פיקרסקי, זלמן
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (אולם).

פיקרסקי, משה
ב"ר אברהם, מקאלושין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

פירשט, דוד
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

פישביין, צבי
מלוקאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

פישמן, פנחס נתן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

פישר, מרדכי
מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

פלדברג, אליעזר
ב"ר יחזקאל, מוואלאמין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"א-ד.

פלדברג, יעקב יצחק
ב"ר יחזקאל, מוואלאמין. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פלדמן, ישראל עזריאל
מרוזאן. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה. ואח"כ בביתו. כשהתחילה המלחמה ברח לרוסיא, ואחרי תום המלחמה יצא מרוסיא, התיישב במחנה שטייער שבאוסטריא, שם התמנה לרב אב"ד' ובמשך תקופה ניהל שם מחלקת תו"ת. בקיץ תש"ט הגיע לארה"ב, והתקבל לרב בביהכ"נ אגודת אחים במילוואקי.

פלדמן, פסח
ב"ר שמעון, ממיעכוב-לובעל. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ז-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

פלידרבוים, חיים ברוך
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

פליישמן, צבי יצחק
מרעמבערטוב. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

פלינקר, ליב
ב"ר יוסף נחמי', מווארשא. נולד בשנים תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ב-ד.

פלס, אברהם
ב"ר יעקב יהודה, מווישעגראד. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פלעשר, שלום מאיר
ב"ר לוי יצחק, מלאדז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

פלץ, אבא מיכאל
נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פומרנץ, יהודה ארי' ליב
ב"ר דוד, מזוואלין. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

פסאבקי, אלי'
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פעדער, משה
מלאדז. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בשנים תרצ"ז-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

פראבסט, חיים ליב
מלאדז. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ט (ווארשא-אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב.

פראמיצקי, ישראל נפתלי
ב"ר ישעי', מווארשא. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

פראס, זעליג
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פראשקר, יעקב דוד
מקינצק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

פראשקר, משה
מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ, ווארשא).

פרבשטיין, שלמה
מקאמענציק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.
 
פרגר, ישעי' ליב
נולד בשנת תרע"ט. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פרגר, מנחם נחום
ב"ר משה יצחק, מבריסק. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרח"צ-צט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב. נפטר בשנת תשמ"א.

פרגר, מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ו-ח.

פרוימן, משה
מזשעליכאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

פרומר, ישראל משה
ב"ר אלעזר, מפאריסאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

פרידברג, חיים
למד בתו"ת בשנת תרפ"ז.

פרידמן, יוסף
מדאלהינוב. ע"פ ס' התמימים.

פרידמן, יעקב
ב"ר ברוך (המשפיע), מפאלעניץ (אטוואצק). נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ד-ו (שיעורים), תרצ"ו (קיץ) – תרצ"ט (אולם). כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

פרידמן, מאיר
מפאסטוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

פרידמן, צבי
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

פרידמן, שמואל
מדזיאבקא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

פריידין, צבי
בה"ר שמואל, רבה של פליסא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרפ"ח-צא.

פריידנרייך, יוסף
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

פריידקין, אברהם
ע"פ ס' התמימים.

פרייטאג, אלי'
ב"ר אברהם, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

פרייטאג, פנחס אהרן
ב"ר אברהם, מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ג-ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

פריימן, נח
ב"ר יהושע, מוואלאמין. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז (שיעורים), תרצ"א (אולם).

פרלמוטר, אברהם חיים
מצעכנאוו. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

פרלמן, מנחם
מפאלעניץ. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

פרלמן, רפאל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ, שיעורים).

פרנקרייך, אנשיל
מיאנוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

פרצוביץ, נחום
ב"ר ארי' צבי. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנים תרצ"ד-ה. אח"כ ר"י בישיבת מיר. נפטר בשנת תשמ"ז.

פרצוביץ, שלמה
נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

פרשקר, יעקב דוד
מקינסק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (ווארשא).

פרשקר, משה
ב"ר ירוחם צבי, מקינסק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (ווארשא).

פשבזיבע, חיים מאיר
ב"ר אהרן אלעזר, מלאדז. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

פשמיסלובסקי, משה בונם
מבעלכטאוו. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנים תר"צ-צד. אח"כ התיישב בתל-אביב.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
תמונות נדירות > "תומכי תמימים" בסין, למטה: קבלת פנים בארה"ב. בפנים: הסבר מפורט
תמונות נדירות > "תומכי תמימים" בסין, למטה: קבלת פנים בארה"ב. בפנים: הסבר מפורט| הסר תמונה


| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. הערות
(2011-02-20 17:32:34)
פוטליק מרדכי. יליד תרנ"ד, נספה בשואה.
אחיו, פוטליק שניאור זלמן אהרן (יליד 1896, ולא תרע"א). נספה בשואה. דף עד ביד ושם שמולא ע"י בן דודו יהודה שמוטקין.
פוטרמן פסח, יליד תרע"ה לפי דף העד ביד ושם. נספה בשואה.
אחיו, פוטרמן אברהם יוסף (להוסיף, ב"ר חיים וכו) יליד תרפ"א ולא תרפ"ג לפי דף העד, נספה בשואה.
פינקלשטיין שמחה. יש ב1920 דף עד שמולא על ידי בן דודו. נספה.
פישמן פנחס. יליד 1920. נספה.
פרלמוטר אברהם חיים, נספה בשואה.2. שם העומדים בתמונה
(2011-02-20 19:54:08)
משמאל לימין- הרב חיים מאיר בוקעיט, הרב משה חיים סאפאצקינסקי, (לא נודע לי) אח"כ- הרב שלמה האכלער, הרב שמואל דוד רייטשיק (לא נודע לי) הרב יוסף הלוי וויינבערג
3. מענה הרב לוין
(2011-02-20 20:28:44)
תודה מקרב לב על ההשלמות והתיקונים; ובפרטיות אודות אלו שהזכרת:
א) בקשר למרדכי פוטליק, נכון שנספה בשואה, וכך הוא גם ברוב התלמידים שנזכרים ברשימה זו - חוץ מאלו שנתפרש אחרת. ולכן מובן שלא נתפרש בכל אחד לחוד שנספה בשואה. וזהו המענה גם לשאר השמות שהזכרת שניספו בשואה: שמחה פינקלשטיין, פנחס פישמן, אברהם חיים פרלמוטר.
ב) בקשר לזלמן אהרן פוטליק, נרשם אצלו ברשימת תלמידי הישיבה משנת תרפ"ה: "זלמן אהרן ב"ר יחזקאל ז"ל פוטליק. בא חורף פ"ו, בן י"ז – טבת פ"ו", והיינו שנולד בחודש טבת תרס"ט. וברשימת תלמידי הישיבה משנת תרצ"א: "שניאור זלמן אהרן ב"ר יחזקאל ז"ל פוטליק. עירו ווארשא. שנותיו כ"א שנה".
ג) בקשר לפסח פוטרמן, נרשם עליו ברשימת תלמידי הישיבה משנת תרפ"ו: "פסח ב"ר חיים פוטערמאן, בעלזיץ. בן י"ד – אדר פ"ו". והיינו שנולד באדר תער"ב.
ד) בקשר לאברהם יוסף פוטרמן, רשום עליו ברשימת תלמידי הישיבה בווילנא משנת ת"ש: "פוטערמאן אברהם יוסף, ראדאם, בן י"ט". לכן כתבתי שנולד בשנת תרפ"א. ולא ידעתי אם הוא אחיו של פסח, שהרי נרשמו שתי עיירות נפרדות במקום מגורם. וכעת תקנתי, ותודה.
4. הערות
(2011-02-21 01:18:25)
פלס אברהם [שמעון] בן ר' יעקב יהודה. ניצל וגר בתל אביב. מלא דפי יד ושם על משפחתו.
פייטלוביץ אלחנן יצחק. יש יליד תרס"ד ולו בת אחת – פרימעט.
פיאסעק אלתר בן אבא. בדף על ידי בת דודו כתוב שנולד תרע"ד. נספה. נשוי.

5. הרה"ח שמואל-דוד רייטשיק
(2011-02-21 02:09:43)
עומד רביעי מימין...
6. תגובת הרב לוין
(2011-02-21 02:11:10)
שוב תודה על הערותיך המועילות, ובפרטיות:
א) בקשר לאברהם פלס, תודה על הבירור.
ב) בקשר לאלחנן יצחק פייטלוביץ, כנראה הוא אחר.
ג) בקשר לאלתר פיאסעק, רשום ברשימת תלמידי תרפ"ו: "אלתר ב"ר אבא פיאסעק, פאצאנאוו. בא חורף פ"ו, בן ט"ז – אלול פ"ו". הרי שהוא נולד בשנת עת"ר.
7. שני משמאל נראה לי בארענשטיין
(2011-02-21 08:33:42)
8. תגובת הרב לוין
(2011-02-21 21:55:47)
בסוף קבלתי אימייל מאחד הגולשים, בו כותב לי:
שמונת האנשים הנראים בתמונה הזאת, מימין לשמאל: הרב שפירא מסיאטל, ה"ר יוסף וויינברג, ה"ר משה רובין, ה"ר שמואל דוד רייטשיק, ה"ר שלמה הוכלר, ה"ר פסח רבינוביץ, ה"ר משה חיים סאפאטשיצנסקי שי', ה"ר חיים מאיר בוקיעט.
9. heorah
(2011-02-22 05:36:43)
it would be very inportant that in the new sefer that your printing "on toldos chabad in polin lita and latvia" their should be a chapter on the Yeshiva in Koba and Shanchai because this is a chapter in history that we be forgoten espesially when others gave out their history and chabad was hardly mentioned I wont to give you a little sugestion why dont you speah to for example on the top row of the picture in Shanchai so un middle the third per son is reb Shi,on Goldman who lives in Crown Heights on the next row in middle is Reb Mordchai Brisky who also lives in Crown Heights I could go through with you the row of people that are sitting
10. לתמונה השניה
(2011-02-22 06:45:44)
11. הערה לתמונה השניה
(2011-02-22 07:23:10)
העומדים בשורה הא': השלישי מימין ר' שמעון גאלדמאן שי' מנ. י. ולידו ר' יהושע בראנשטיין ז"ל מנ. י.
העומדים בשורה הב': הראשון מימין הוא ר' שלמה האכלער מטורונטו? הרביעי ר' מרדכי הכהן בריסקי שי' מנ. י.
העומדים בשורה הג': השלישי מימין ר' ? לוריא שי' ממונטריאל, ולידו הרביעי ר' ? סאפאטשקינסקי שי' ממונטריאל, ולדידו החמישי ר' פנחס בלאט שי' מנ. י.
היושבים: הראשון ר' שמואל פוקס ז"ל מנ. י., השני ר' גרשון? חאנאוויטש שי', השלישי ר' יוסף בארענשטיין ז"ל ממוטריאל, הרביעי הרב אברהם יצחק גארפינקל שי' מנ. י., החמישי הרב משה ליס ז"ל מנ. י., השישי הרב שמואל דוד הלוי רייטשיק ז"ל מלוס אנגעלעס, האחרון הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל מנ. י.

בכלל כשמוציאים בעתיד הקרוב ספר "תולדות חב"ד בפולין ליטא ולטביא", הי' כדאי לכלול גם פרק אודות הישיבות בקובא ושנחאיי, היות שלאחרונה יצאו כמה ספרים מאנשים אחרים וחב"ד כמעט בכלל לא נזכר שמה, וכדאי שתקופה זו לא תשכח מפי זרעך. תודה מראש
12. תגובת הרב לוין
(2011-02-22 20:48:47)
א) ברור שיהי' בספר פרק מיוחד על יפאן שנגהאי, ולא רק פרק אחד אלא כמה פרקים, על פי מסמכים חדשים שמתפרסמים כאן לראשונה.

ב) עד כמה שהצלחנו לברר אודות הנראים בתמונה הזאת:
יושבים מימין: ה"ר חיים צבי זאק; ה"ר גרשון חנוביץ; ה"ר יוסף בארנשטיין; ה"ר אברהם יצחק גארפינקל; ה"ר אלי' משה ליס; ה"ר שמואל דוד רייטשיק ; ה"ר חיים מאיר בוקיעט.
עומדים מימין – שורה א: ה"ר משה פעדער; ה"ר אברהם צבי לנדא; ה"ר מרדכי לוריא; ה"ר משה חיים סאפאטשינסקי; ה"ר פסח רבינוביץ; ה"ר פנחס בלאט; ה"ר ישראל דוד רוזנברג; ?; ה"ר ישראל חנוביץ.
שורה ב: ה"ר שמואל צבי פוקס; ה"ר יחזקאל דערען; ה"ר יוסף פורטוביץ; ה"ר מרדכי בריסקי; ה"ר משה רובין; ה"ר חיים ליב פראבטס; ה"ר שלמה האכלערער.
שורה ג: שנים מילדי העיר; ה"ר שמעון גולדמן; ה"ר יהושע ברונשטיין; א' מילדי העיר.
13. סג"ל לנדא - פאלמאן
(2011-02-23 07:13:08)
סג"ל הוא ראשי תיבות של "סגולה לויה", המשפחה הם צאצאים של הרב יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה" מפראג, ומיוחסת משבט לוי
פאלמאן - הוא שם משפחת סבתו, היה על הדרכון ושאר דפים חוקיים
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן