קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|"תומכי תמימים" ווארשא, מחלקת "מכינה" ● תצלומים נדירים
(יום שלישי, ב' אדר תשע''א)
בשנת תרצ"ב נוסדה בישיבת תומכי תמימים בווארשא, מחלקת "מכינה", עבור התלמידים הצעירים יותר ● במסגרת "רשימת התמימים", הרב שלום-בער לוין מגיש תצלום מה"מכינה", לצד רשימת תלמידי הכתה הגבוהה במכינה בחורף תרצ"ג, בכתב-ידו של ראש הישיבה ה"ר יהודה עבער ● הגולשים מתבקשים לזהות את המצולמים ולהרחיב על פרטיהם ● וגם: פרק שביעי ב"רשימת התמימים", אותיות צ-ק. בין השמות: צוקר, צוקרמן, צימרמן, ציפל, קארפ, קגן, קובלסקי, קוטלרסקי, קוטנר, קויפמן, קופרמן, קליינמן, קמינצקי, קפלן לסיפור המלא

פרויקט מיוחד ב-COL: "רשימת התמימים". כל הכתבות במדור אחד! >>>

מאת הרב שלום-בער לוין

בשנת תרצ"ב נוסדה בישיבת תומכי תמימים בווארשא, מחלקת "מכינה", עבור התלמידים הצעירים יותר.

עד עתה היו בישיבה ב' שיעורים, לתלמידים בגיל 14-17, וה"אולם" למבוגרים יותר הלומדים בפני עצמם. כעת נוספה גם "מכינה" לתלמידים בגיל בר מצוה או פחות.

הידיעה הראשונה שהגיעה לידינו מהתייסדות המכינה היא, בדיווח שכתב ראש הישיבה ה"ר יהודה עבער אל רבינו, ביום א' כ"ח מ"ח תרצ"ב:
על דבר התייסדות המכינה, הנה ביום א' וירא כבר הותחל הלימוד בפועל בע"ה, לעת עתה ישנם רק י'-י"א. הסיבה למיעוט התלמידים – מפני שנודע הדבר באיחור זמן ביותר, אשר כבר הסתדר כל אחד באיזה אופן שהוא. יתכן שיתוספו עוד איזה תלמידים, אך אם בהזמן הזה יהי' הענין בפועל, יש לקוות שעל הזמן החדש הבע"ל בוודאי יתוספו הרבה תלמידים בע"ה.

בתחלת תרצ"ג התקבל ה"ר שניאור זלמן גורארי' למגיד שיעור בכתה העליונה של המכינה. וכך כתב הר"י עבער לרבינו, בז' מ"ח תרצ"ג:
בדזיקא סדרתי אשר עם הקטנה ילמוד ה' משה מאירוביץ ... וה' זלמן גורארי' שי' ילמוד עם הגדולה. בב' הכתות של דזיקא כבר ישנם בערך נ' בע"ה.

והכוונה היא לבית הכנסת אגודת חב"ד ברחוב דזיקא מספר 8, שבה התקיימה המכינה.

בכמה מקורות נזכרת המכינה בבית-הכנסת אגודת חב"ד ברחוב זאמענהאף מספר 8. ואפשר שהיא כתובת אחת, שהיו לה שני שמות: א) דזיקא. ב) זאמענהאף.

כשהתחיל ה"ר זלמן גורארי' ללמד במכינה, הצטלם יחד עם התלמידים.


 בתחתית הכתבה: תצלום מוגדל וברור

אין תאריך רשום בתמונה, אמנם לפי השוואת תמונת פניו בתמונה הזאת, לתמונת פניו בתמונות נוספות, נראה שהיא לערך משנת תרצ"ג, בהיותו בן 21.

הגיעה לידינו גם רשימת תלמידי הכתה הגבוהה במכינה בחורף תרצ"ג, בכתב-ידו של ראש הישיבה ה"ר יהודה עבער.

 בתחתית הכתבה: תצלום מוגדל וברור

בכל אחד מהתלמידים רשום שמו, שם משפחתו, עירו, שנותיו, ומתי נתקבל למכינה.
יש אם כן מקום לומר, שתמונת 28 התלמידים שבתמונה הזאת, נכללים בה 25 התלמידים הרשומים ברשימה שלפנינו.

היחיד שאני מכיר מתוך הרשימה הזאת הוא ה"ר משה בייטש, שהי' אז בן 14. האם אפשר למצוא אותו כאן בתמונה? את זה אשאיר לנכדיו, שכבר הגיבו בכמה תגובות שבסדרה הזאת.

אולי אפשר להכיר כאן עוד מישהו בתמונה?

● ● ●

נעבור כעת להמשך רשימת התמימים פרק שביעי, שכולל את התלמידים המתחילים באותיות צ-ק:

צאלקע, צבי מרדכי
ב"ר אברהם, מאסטראלענקא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

צאפאן, יעקב
מפאצאנוב. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

צווערין, ישעי'
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

צווערנבוים, חיים אשר
מסאבילאוו. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

צולאנג, אביגדור
ב"ר אשר, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

צונץ, גדול (דוד ידידי')
ב"ר שלמה, מאטוואצק. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ג. אח"כ למד בתורת אמת ירושלים, ואח"כ התיישב בנ.י. והי' שו"ב ומלמד. נפטר בשנת תשמ"ו.

צוקר, דובער
ב"ר יעקב יהושע, מאפאצנע-ראדאמסקי. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צב (שיעורים), תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

צוקרמן, שמחה בונם
מוויזשעגראד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

ציגלר, דובער
ב"ר חנוך העניך, מאפאצנע. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צב (שיעורים). תרצ"ג-ד (אולם).

ציגנבק, יצחק אלי'
ב"ר קאפיל, מווארשא. נולד בשנת תרס"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ד. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

ציוויאק, יהודה ליב
ב"ר ברוך, מווישקאוו. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

ציטרין, בנימין אהרן
ב"ר שמעון, מווארשא. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

ציטרינבוים, אלתר
מפאצאנוב. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (שיעורים).

צייקובסקי, יעקב שלום
מפינטשעוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ד (שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקיעלץ, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

צילעך, שלמה
ב"ר שמאי, מווארשא-אטוואצק. נולד בשנת תרס"ד. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ה. בשנים תרפ"ו-ז עסק בניהול הסניף באטוואצק. כשעברה הישיבה לאטוואצק, הוא שימש בה כמנהל המטבח. כשהתחילה המלחמה הי' באטוואצק, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

צימלך, ישראל נפתלי
ב"ר מרדכי יוסף, מווארשא. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

צימרמן, צבי
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

ציפל, אברהם אבא
ב"ר אלי', מחעלם. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

ציפל, זאב
ב"ר אלי, מחעלם. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ה.

ציפל, שלמה
ב"ר אלי', מחעלם. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז.

צעדער, יהודה
ב"ר מרדכי, מביעלצעוו. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

צעלניקר, העשל
מלאדז. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג-ד.

קאגוט, אברהם
משעניצע. נולד בשנת תרפ"ז. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

קאגוט, אהרן משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קאגוט, חיים שלמה
ב"ר שלום, מווארשא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ט-צא (שיעורים), תרצ"א (קיץ) – תרצ"ה (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קאלאדיצקי, יונה זאב
מבריסק. למד בתו"ת בשנים תרפ"ב (חרסון), תרפ"ג-ה (ווארשא). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

קאלאדני, יצחק
ב"ר שמואל מיכל. נולד בשנת תרע"ח. מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסעו ללמוד בתו"ת באטוואצק באלול תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י.

קאלושינר, יהושע
מקאלושין. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג-ד (שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם).

קאלושינר, שמעון
מקאלושין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

קאמהאנד, ברוך יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

קאמיץ, מרדכי
מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ג (לאדז), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד ווארשא).

קאנאל, משה נטע
ב"ר מענדל, מבוסק. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

קאנאפניצקי, דוד
ב"ר אברהם, מקליאביצק. נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

קאנאפניצקי, יהודה ארי'
ב"ר אברהם, מקליאביצק. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

קאניקער, יחזקאל
מסראצק. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ד.

קאנסקר, יהודה בן ציון
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ו-ח.

קאפאטע, שמעון ליב
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קאצי, אלי'
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"ו. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קארפ, חיים צבי
ב"ר אברהם נח, מסצובנא. נולד בשנת תרפ"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. אח"כ התיישב בבני ברק.

קגן, יוסף אברהם
ב"ר סענדר, מרעציצע. נולד בשנת תרס"ח. בשנת תרפ"ב הבריח את הגבול מרוסיא לפולין. למד בתו"ת בווארשא, בשנים תרפ"ח-ט. אח"כ הי' מזכיר הישיבה בשנת תרצ"ג-ח. בשנת תרצ"ו יסד את "קופת בחורים". בראשית תרצ"ט התיישב בלונדון, ושם חי כל ימיו. שמו המקורי הי' יוסף אברהם פרידמן, בפולין השתמש בניירות הרשמיים בשם אלתר קגן, ונקרא בשם יוסף אברהם קגן. ובמשך תקופה, כנראה, גם בשם נחום ארי' שיינבערג. נפטר בשנת תשל"ז.

קובאץ, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

קובאץ, יצחק
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

קובלסקי, שלום דובער
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ח. אח"כ התיישב בנ.י. נפטר בשנת תשס"ז.

קוואשא, אברהם
ב"ר אהרן, מקאמיניץ פולדסק. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרפ"ח-צא (וויטבסק), תרצ"ב (גרוזיא), תרצ"ג-ד (ווארשא, שיעורים), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ט (ווארשא-אטוואצק, אולם). בשנים ת"ש-תש"א, עסק כרב מתמחה בריגא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה, בגלל עברו הרוסי לא יכל לנסוע דרך רוסיא יפאן, ונשאר בריגא.

קוויאטעק, דוד מרדכי
ב"ר יעקב יצחק, מלאמיאנקע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

קוזלוביץ, אלי'
מדאקשיץ. למד בתו"ת בווילנא. ע"פ ס' התמימים.

קוטלרסקי, בן ציון
ב"ר יעקב דוד, מגלוסק. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא.

קוטלרסקי, יוסף צבי
ב"ר יעקב דוד, מגלוסק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ה-ח (ווארשא-אטוואצק), [בשנת תרצ"ט נלקח לצבא, וכשהתחילה המלחמה ברח], ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת. אח"כ התיישב בנ.י. ועסק כל ימיו במשרד בתו"ת. נפטר בשנת תשס"ט.

קוטנר, יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ, אולם).

קוטנר, מרדכי מענדל
ב"ר שמעון, מבלאשקי. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

קויפמן, ישראל
ב"ר מרדכי, מווישקאוו. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

קופל, אברהם יעקב
ב"ר משה צבי, מאיוואנסק-קעליעצקי. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ.

קופלאל, אפרים
כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קופרמן, אפרים פישל
ב"ר יצחק, מסאבעליאוו. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קופרמן, ישראל
מסאבעליאוו. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

קופרשטוך, חיים שלמה
בה"ר מנחם מענדל. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תר"צ-תרצ"ב. בשנת תרצ"ה עלו לארה"ק והתיישבו בחיפה.

קורמן, יצחק
מלאמאז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בלאמאז, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קורמן, צבי ליב
ב"ר שמואל שמחה, מקניעוושעוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

קורנבליט, אברהם יצחק
ב"ר משה חיים, מחעלם. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בקאוועל בשנת תרצ"ב. בשנים תרצ"ז-ט הי' ממנהלי תו"ת בחעלם. אחרי המלחמה התיישב בארה"ב, ועבד במשרד תו"ת בנ.י. נפטר בשנת תנש"א.

קורנבליט, מרדכי צבי
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קורנבליט, מתתי'
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

קורנבליט, ראובן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קורס, דובער
מלטביא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קזיניץ, זאלקא
מדאקשיץ. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בשנים תרח"צ (אטוואצק), ת"ש (ווילנא). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קזיניץ, ליב
למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

קזלוביץ, חיים טובי'
מסוויר. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנים תרצ"ז-ט (אטוואצק), ת"ש (ווילנא). כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קינדרייך, אשר
ב"ר חיים יעקב, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ה (שיעורים).

קירזנר, יהודה ארי'
מקינצק. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קירשנבוים, יעקב משה
ב"ר מנחם, מריקע. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ) – תרצ"ז (שיעורים), תרח"צ (אולם).

קירשנצווייג, אברהם אבא
ב"ר צבי, מטומאשוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (לאדז), תרצ"ו-ח (אולם באטוואצק). כשהתחילה המלחמה הי' בטומאשוב, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קלוגר, יעקב
ב"ר דוד, מחעלם. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קלורינפלד, ישראל אברהם
מאדימנא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

קליאר, דובער
מדיסנא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

קליגסברג, משה דוד
בה"ר יעקב יצחק, מקאלאשין. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

קליין, פנחס
מראדזין. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה. בשנים תרצ"ז-ט הי' ר"מ בסניף בחעלם. כשהתחילה המלחמה הי' בראדזין, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה. עבר את מאורעות המלחמה וניצל. אח"כ הי' שו"ב במונטריאל.

קליינהנדלר, אברהם יעקב
מחעלם. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה. אח"כ התיישב בארה"ק.

קליינמן, יהושע חיים
ב"ר שלמה יצחק, מקאלושין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

קליינמן, שמחה בונים
מליפנער. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קלינגל, דוד
ב"ר שמואל יוסף, מחעלם. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קלעפפיש, אליעזר
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ו (מכינה), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (שיעורים). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קלעפפיש, יצחק מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

קלעפפיש, מנחם
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד.

קמינסקי, יצחק דוד
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

קמינצקי, יוסף
בהרב מבאדסלוב. למד בתו"ת בווילנא.

קמינקובסקי, שמואל פנחס
מוואלאמין. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (שיעורים), תרצ"ז (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בוואלאמין, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קמץ, אברהם
ממלאווא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קמץ, מרדכי
ב"ר חיים, מקינצק. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

קניגסמן, שמואל מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

קנריק, יוסף
נולד בשנת תר"פ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קנריק, ישראל אלי'
נולד בשנת תרע"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קסטנברג, אברהם אהרן
ב"ר משה, מפראגא שאצל ווארשא. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קפילוביץ, אברהם
ב"ר אשר, ממיעכוב. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

קפילוביץ, אברהם העניך
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קפילוביץ, אברהם העניך
מווארשא. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב-ג. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קפילוביץ, יצחק
מדאלהינוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צ"א.

קפילוביץ, יצחק
נולד בשנת תרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קפילוביץ, ישראל
מסמארגאן. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-תרצ"א.

קפילוביץ, מנחם מענדל
ע"פ ס' התולדות.

קפילוביץ, שלמה זלמן
מווארשא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (בחורף במכינה, ובקיץ בשיעורים).

קפלושניק, אברהם יעקב
ב"ר צבי מנחם, מלאדז. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

קפלן, יצחק
מוויאזין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרצ"ב (באראנאוויץ), תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג (שיעורים), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (אולם).

קפלר, אלי' חיים
מיאנוב. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

קצוביץ, צבי
ב"ר מטות, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז (עם הפסקה באמצע).

קראמניקוב, אברהם
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קראנזיק, שלמה יואל
ב"ר יוסף שלום, מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ.

קרביץ, אברהם
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קרהימסקי, דובער
מלטביא. נולד בשנת תרפ"ג. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קרונגולד, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

קרונטשעק, משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

קרוננברג, נחמן
נולד בשנת תר"פ. כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

קריבוס, ישעי'
ב"ר דובער, מקאליש. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

קריגסר, משה
מחעלם. ע"פ ס' התמימים.

קריושע, חיים
מופיע בתמונת התלמידים משנת תרצ"ז.

קרייבוים, אפרים
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ד-ה.

קרייקר, אלעזר
ב"ר שניאור זלמן, מחעלם. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

קרייקרמן, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרס"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"א-ד. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

קרינפלד, יעקב יוסף
למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

קרישעק, אברהם משה
ב"ר יצחק, מוויעלין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

קרליץ, שמרי'
מווילנא. נולד בשנת תרע"ט. למד בווילנא בשנת תרצ"א.

קרמר, ארי' ליב
ב"ר מיכאל, מחעלם. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ד (ווארשא, שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם, ווארשא-אטוואצק), תרצ"ט (מנהל הסניף בקאלושין), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ב הגיע למונטריאל, שם יסדו תו"ת, שהוא עמד בראשה כל ימיו. נפטר בשנת תש"ס.

קרנז'יק, שלמה יואל
ב"ר יוסף שלום, מווארשא. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תר"צ-צא.

קרעפס, שמואל צבי
ב"ר יהושע, מדאבראמיל (גאליציא). נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 1
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 2
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 3
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 4
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה 5
התיעוד נחשף: כך נמלטו ה"תמימים" מפולין לווילנא
פרסום ראשון: תמונה נוספת מ"תומכי תמימים" בסין
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה

מזהים את המצולמים? יש לכם פרטים נוספים? בואו להגיב
מזהים את המצולמים? יש לכם פרטים נוספים? בואו להגיב| הסר תמונה


| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. כמה הערות
(2011-03-08 18:33:54)
ציפל זאב, נולד תרס"ה. על פי דף עד שמילא אחיו.
מילא גם על אחיו שלמה, אך לא מילא על אברהם אבא, וכנראה ששרד.
קופרשטוך חיים שלמה, נפטר בתשנ"ט וטמון בהר הזיתים.
קרליץ שמריה מוילנה. אולי בנו של ר' מאיר [אחי החזון איש] שגר בוילנה, והיה חתן החשק שלמה.
קלעפפיש יצחק מרדכי. היה בן ר' זלמן. דף שמוצא ע"י אחיו
2. תגובת הרב לוין
(2011-03-08 20:38:01)
תודה על האינפורמציה.
3. קפילביץ'
(2011-03-08 21:32:05)
ככל הנראה, חלק ממשפחת קפילביץ' הם בניו של ר' משה ארי' לייב קפילביץ' הי"ד, שהי' חתנו של הרב בערל משה שמוטקין ז"ל. ע"פ המתועד ביד ושם ע"י ר' יודל שמוטקין ז"ל, לרמ"ל הנ"ל הי' בן בשם "אברהם חנוך" שנולד ב-1912, וכמו"כ בן בשם "יצחק שלום" שנולד ב-1914. וייתכן שהתאריכים באחד מן המקומות אינו מדוייק.
4. תגובת הרב לוין
(2011-03-08 23:20:27)
אחרי מסירת רשימה זו, עודכנו פרטי בני משפחת קפילביץ, ע"פ דפי עד ושם ועל פי ידיעות בני המשפחה.
בכל אופן תודה.
5. קרמר
(2011-03-09 10:41:38)
6. קרמר
(2011-03-09 10:42:22)
הרב אריה לייב ב"ר יצחק מיכל ז"ל
7. תגובת הרב לוין:
(2011-03-09 15:56:13)
תודה על התיקון, והסיבה שכתבתי רק שם אביו מיכאל, כי ברשימת התלמידים בישיבה של שנת תרצ"א, רשום אודותיו:
לייבול ב"ר מעכול קראמער, עירו - חעלעם, שנותיו - שבט צ"א י"ג, מתי בא - אייר צ"א כת א', מהות אביו - מחסידי גור.
8. ר' יוסף קוטנר ז"ל
(2011-03-10 01:18:03)
בן ר' שרגא למל וגולדע קוטנר, משפחה של חסידי גור מוורשא.
ברח מהגרמנים לרוסיה, שם שהה בזמן השואה.
התחתן עם שושנה רייזל ע"ה לבית שטרן מהעיירה וישקוב.
עלה לארץ בשנת תש"ט והתגורר רוב שנותיו בבני ברק ונמנה על ותיקי מתפללי שטיבל גור
ובשנים האחרונות בעיר רחובות.

אביה של מרת נחמה שחר
חמיו של הרב אלימלך שחר
מנכ"ל מוסדות חב"ד רחובות.

סבא של:
אורי שחר - דימונה. רותי פריימן - זכרון יעקב. רפאל שחר - ביתר עילית. מני שחר - נה"ח. איציק שחר - איווה. שמוליק שחר - נה"ח. שניאור שחר - צפת. חני קעניג- רחובות. ביילי בוטמן - כרכור. חיה סגל- צפת. רחלי שחר - רחובות. ישראל שחר - רחובות.

יש לו עוד 3 בנות מהציבור הדתי לאומי:
אשת הרב צבי שינובר מישיבת נחלים.
אשת הרב יהושע ויצמן ר"י ההסדר במעלות.
ואשת הרב אייזנטל רב היישוב חיספין בגולן.

יבלחט"א.

ר' יוסף ע"ה
היה יהודי ירא שמיים שקבע עיתים לתורה בכל יום באדיקות רבה ובכל מחיר, גם כשעבד קשה לפרנסתו וגם בשנותיו האחרונות כשלא היה בקו הבריאות.
נפטר בג' אייר תשס"ב.
ת.נ.צ.ב.ה.

נ.ב.
כמדומני שנולד בתרע"ז, אבדוק במסמכים.
האם יש אצלכם ברשימות עוד פרטים עליו?
9. תגובת הרב לוין:
(2011-03-10 02:17:00)
ברשימת התלמידים מחורף תרצ"ה רשום עליו: יוסף קונטער, עירו - ווארשא, שנותיו - י"ז, נתקבל לישיבה - חורף רצ"ד.
ברשימת תלמידי האולם של קיץ תרצ"ה רשום עליו: יוסף קוטנער, עירו - ווארשא, שנותיו - י"ז, נתקבל להאולם - חורף רצ"ה.

בקשתינו לברר: אם אמנם נולד בתרע"ז. מה שם אביו. אם יש תמונה ממנו בצעירותו.
ותודה מראש.
10. המשך:
(2011-03-10 02:22:06)
וע"פ דבריך תקנתי:
ב"ר שרגא לעמל, מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ, אולם). בעת המלחמה ברח לרוסיא. אח"כ עלה לארה"ק והתיישב בבני ברק. נפטר בשנת תשס"ב.
11. קצוביץ צבי - ורשה בן למשפחת קצוביץ מתיתיהו ושרה לאה מורשה ולימים היה חתנו של רבי פנחס מלוביצקי , אדמור"ר מלכוביץ בארה"ב
(2011-03-14 19:13:30)
ברשימה מופיע השם קצוביץ צבי. ידוע לנו כי צבי קצוביץ אחיו של קצוביץ אליעזר (לייזער) מוורשא בנו של מתיתיהו ושרה לאה מוורשא. לימים הפך קצוביץ צבי להיות אב בית דין באנטובקה ליד רווענא . יליד 1898 לפי העדות שנמסר ביד ושם . צבי היה ראש אבות בתי דין והיה נשוי ל בלומה נכדתו של האדמו"ר מסלונים.
שושלת סלונים . אשמח לקבל מידע האם אכן הכוונה לאותו צבי.
12. תגובת הרב לוין:
(2011-03-14 19:55:47)
צבי קצוביץ שביד ושם שציינת, נולד בשנת תרנ"ח. וא"כ הי' מבוגר בהרבה מהאפשרות ללמוד בישיבת תומכי תמימים שנוסדה בשנת תרפ"א.
צבי קצוביץ שברשימת התמימים נולד בשנת עת"ר, ולמד בתומכי תמימים בווארשא בשנים תרפ"ד-ז.

ומה ששאלת אם יש עוד פרטים - אעתיק בזה מהרשום אודותיו ברשימת התלמידים משנת תרפ"ז:
צבי ב"ר מטות קאצאוויטש, ווארשא מוראנאווסקא 44. בא לפני שנים אחדים, והפסיק, והי' בבאראנאוויטש זמן ידוע, וחזר ובא בחורף פ"ז. בן י"ז. אביו סנדלר, מתפלל פראנצישקאנער 30. אחיו שנים גדולים סנדלרים, וא' קטן.

ועדיין לא ירדתי לסוף דבריך, שנראה שאתה מדבר בשני אנשים בשם זה, האחד נספה בשואה, והשני הי' לימים חתנו של האדמו"ר מלכוביץ בארה"ב.
או שלא הבנתי דבריך.
בכל אופן, אקוה שתוכל להבהיר לפנינו, אם צבי בן מתתיהו קצוביץ שרד את השואה, אם התיישב בארה"ב, ומתי נפטר.
13. צבי קצוביץ -
(2011-04-04 22:08:59)
ערב טוב, ראשית אני ציפורה קצוביץ בתו של אליעזר קצוביץ אחיו של צבי קצוביץ מוורשא. רציתי לציין כי כל הפרטים שהוספת בתגובתך לגבי צבי ב"ר מטות מורשא אכן תואמים לכל הפרטים שידועים לי על פי דברים שנאמרו בחייו של אבי אליעזר. כמו כן, התאריך שצויין ביד ושם בעדות שנמסרה על ידי מכר שהכיר את צבי לדעתי טעות.
לפי כל הפרטים שהצלבתי ביד ושם וביומן החיים שכבת אבי אליעזר אכן מתחברים במדוייק לכך שמדובר באותו אח בשם צבי (הרשל ) קצוביץ .
במשפחת קצוביץ מטות (מתיתיהו ) היו 5 נפשות , 4 בנים ובת אחת . היה להם בית חרושת לעורות והיו מייצרים שם נעליים ותיקים לפי דברי אבי. כתובת מגוריו צבי ואבי אליעזר היו בווארשה ברחוב מוראנווסקיה 44.
אבי אליעזר אחיו של צבי סיפר תמיד כי אחיו היה רב גדול שנספה ביחד עם משפחתו בשואה . ועל כך יש תעוד מכמה אנשים ביד ושם. צבי בן מתיתיהו קצוביץ לא שרד את השואה .
מי שהיה בארה"ב זה חמו .
14. קצוביץ צבי - וארשה
(2011-04-05 04:05:43)
הרב לוין לילה טוב , צבי קצוביץ בודאות היה אחיו של אבי אליעזר קצוביץ ובנו של מתיתיהו ושרה לאה .
צבי על פי עדויות לא שרד את השואה. התיעוד שציינת לעיל מתוך הכתוב ברשימת התלמידיםמשנת תרפ"ז תואם ב100%- לפרטים שאבא שלי אליעזר ז"ל כתב על גבי תמונה שנמצאת בביתנו בישראל. כתובת מגורי משפחת קצוביץ היתה מוראנווסק 44 . כמו כן אבי אליעזר אחיו של צבי היה בן הזקונים בתוך משפחת קצוביץ . סבא שלי מתיתיהו קצוביץ , היה סנדלר בעל מפעל לייצור תיקים ונעליים כמו כן 2 האחים הגדולים אלתר ולייבל היו גם כנראה סנדלרים. היתה להם גם אחות אחת שנספתה בשואה ביחד עם סבתא שלנו .

ידוע לנו כי מתיתיהו קצוביץ נפטר בתמוז 1938 וכנראה קבור בבית הקברות היהודי בורשא. את הפרטים אני הוצאתי מתוך יומן חיים שמצוי בבית שלי בירושלים.

צבי לא שרד את השואה הוא , אשתו ו-2 בנותיו נספו בשואה (זאת מתוך עדות ביד ושם). העדות נמסרה על ידי 2 אנשים שונים שאנו אישית לא מכירים.

אודה לך באם תסביר לי למה הכוונה מתפלל פראנצישקאנער 30. האם הכוונה למקום , כתובת או למשהו אחר.
מאוד חשוב לי ולבני משפחתי שבישראל.

לגבי שאלתך האם צבי התיישב בארה"ב ? לא
אני ציינתי כי צבי קצוביץ התחתן עם נכדתו של הרב מסלונים המוגדר כ"דביר שמואל".

אודה על כל מידע חדש בנוגע למשפחת אבי קצוביץ מתיתיהו ושרה לאה מורשה.
15. צבי קצוביץ בן מתיהו ושרה לאה מוורשא
(2011-04-27 17:31:40)
להלן הפרטים המדוייקים לגבי צבי קצוביץ ז"ל שננספה בשואה.
העדות שנמסרה ביד ושם לגבי צבי קצוביץ כפי הנראה נכונה ב99.9% למעט תאריך הלידה . העדות נמסרה על יד ניצול שואה שעלה לארץ ישראל ומסר את עדותו בנוגע לצבי בשנת 1957.
לפי 2 עדויות שנמסרו במוזיאון יד ושם לגבי צבי קצוביץ : רשום שהיה נשוי לבלומה נכדתו של הרב סלונים הראשון ולהם היו שתי בנות כולם נספו בשואה (צבי , בלומה ו- 2 הבנות בנות הארבע והשנתיים.) צבי שימש כאב בתי דין באנטנווקיה לאחר שחמו האדמור מלכוביץ עבר לארה"ב.

חשוב לי לציין ולהבהיר שגם אבא שלי אליעזר קצוביץ (ז"ל) היה אחיו הקטן של צבי (כפי שרשמת בתגובתך מיום 14.3.2011. ציינת א' קטן.
כמו כן , לצבי היו שני אחים גדולים סנדלרים וגם אביו היה סנדלר . (לסבי מתיתיהו קצוביץ ולשאר בני המשפחה היה בית חרושת לנעליים ומלא עורות - הדברים ידועים לנו מסיפוריו לא אבא שלי אליעזר. אבא סיפר כי הגרמנים נכנסו לבית החרושת ולקחו את כל הסחורה ).
בימים אלו אני עובדת על תרגום יומן החיים שאבי אליעזר קצוביץ כתב בארץ ישראל . (היומן כתוב באידיש) .

חשוב לציין כי לצבי קצוביץ היתה גם אחות . הם היו 4 בנים ובת אחת.

לדבריך צבי קצוביץ לא שרד את השואה אלא מת על קידוש השם ביחד עם אשתו בלומה לבית מלכוביץ ו-2 בנותיו הקטנות (פריידה קצוביץ בת ה-4 ובת השנתיים איני יודעת את שמה).

לשם הבהרה נוספת : התכוונתי לציין כי צבי קצוביץ תפס את מקום חמו בקהילה באנטנווקיה שליד רוונא כאשר האדמו"ר מלכוביץ נסע לארה"ב לעמוד בראש קהילת מלכוביץ בארה"ב . דרך אגב יש תעוד לדברים גם באתר באינטרנט - אתר המדבר על רבנים ואדמורים בחו"ל.

אני ציפורה בת רחל ואליעזר קצוביץ נולדתי בישראל ולי יש שתי אחיות. שרה לאה קליגר לבית קצוביץ
ורבקה צביה , השם צביה ניתן לאחותי על שם צבי ז"ל אחיו של אבי.
16. צבי קצוביץ ז"ל
(2011-04-27 17:39:56)
נ.ב.
בלומה אשתו של צבי היתה בתו של ר' פנחס מלוביצקי ולאה בתו של רבי שמואל מסלונים הראשון.

בנוסף אודה לך באם תבהיר לי למה הכוונה : " אביו היה מתפלל פראנצישקאנער 30 " .

בתודה רבה וכל טוב , ציפי קצוביץ אדרעי
17. תגובת הרב לוין
(2011-04-27 18:55:14)
א) תודה על האינפורמציה המפורטת.
ב) פראנצישקאנער 30, הי' בית הכנסת החב"די בווארשא. ורוצים לומר בזה שאביו קשור לתנועת חב"ד ומתפלל בבית הכנסת שלה.
ג) הזכרת את תמונתו של צבי. האם תוכלו לסרוק אותה, ולשלוח אותה לספריה:
library@chabad.org
שאז תוכל גם התמונה להיכנס לספר "תולדות חב"ד בפולין, ליטא ולטביא", שעומדים עתה בשלבים האחרונים של מסירתו לדפוס. ותודה מראש.
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:
© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן