קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|'עצת ידיד' ● אנשי מקצוע חב"דיים מייעצים
(יום חמישי, י''א אדר תשע''ז)
מרכז התקשורת החב"די COL וארגון 'ידידים מבינים' מבית כולל חב"ד וקרן מרומים, מציגים פינת אירוח שבועית, בה נארח ונייעץ בכל שבוע ייעוץ מקצועי בתחומים שונים בהם אנו נתקלים מידי יום בחיינו ● השבוע: איך מנהלים את תוכנית החיסכון לכל ילד, שהושק בינואר 2017 על ידי הביטוח הלאומי? מגזין שישי לטור המלא
מאת: מערכת ידידים מבינים

ניהול שוטף של תוכנית החיסכון

מהי תכנית חיסכון לכל ילד?

בינואר 2017 הביטוח הלאומי פתח תכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18. בתכנית החיסכון מופקדים 50 ₪ בחודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון ייעודי על שם הילד, בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים. ההורים יוכלו גם להוסיף לחיסכון של כל ילד 50 ₪ נוספים מקצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון ל- 100 ₪ בחודש. תכנית החיסכון תאפשר לילד להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי, שייפתח בפניו הזדמנויות חדשות.

בנוסף, יופקדו בתכנית תשלומים רטרואקטיבית עבור החודשים מאי 2015 ועד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות של הילד לקצבת ילדים בחודשים אלה. בסה"כ 900 שקלים כתשלומי עבר.

הסכום הרטרואקטיבי שמגיע לילד יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים . בשנת 2017 יופקדו שני תשלומים: בינואר 2017 - יופקדו 100 ש"ח. בפברואר 2017 - יופקדו 400 ש"ח. על תשלום היתרה – 400 שקלים נוספים, המוסד לביטוח לאומי יודיע בהמשך הדרך.

אם אינך יודע היכן מופקדים כספי החיסכון של ילדיי, עליך להתקשר למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי 2637* או 02-5393700, ונציגי המוקד יעדכנו אותך באיזה גוף מופקדים כספי החיסכון.

גם אם מלאו לבנך 18 שנים באוגוסט 2015 תיפתח עבורו תכנית חיסכון. בחיסכון יופקדו 50 ₪ עבור כל חודש שבו שולמה עבורו קצבת ילדים, ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו לך 18 שנה, ובנוסף יופקד לחיסכון שלך מענק בסך 500 ₪.

אם לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון שלך מענק נוסף בסך 500 ₪. מגיל 21 יוכל הבן למשוך את כספי החיסכון בכל עת, ללא אישור ההורים.

מי קובע היכן ינוהל החיסכון?

ההורה יכול לבחור בתקופת הבחירה את הגוף שינהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) ואת מסלול ההשקעה של החיסכון. בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק הינה מבין רשימת הקופות או הבנקים, שנבחרו על ידי משרד האוצר. את רשימת הקופות והבנקים תוכל למצוא באתר חיסכון לכל ילד.

אם ההורה לא יחליט בפרק זמן זה, יפתח הביטוח הלאומי לילד תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק, בהתאם למסלול ברירת מחדל.

כיצד אני בוחר בגוף הפיננסי?

תוכל לבחור עד 1.6.2017 באיזה גוף לנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק) ובאיזה מסלול חיסכון באתר חיסכון לכל ילד או באתר הביטוח הלאומי.
איך אני יודע כמה כסף נצבר לילד בתוכנית?

קופת הגמל או הבנק שבהם ינוהל החיסכון של הילדים, ישלחו לך מדי שנה, עד ה-1 במרס, דיווח על מצב החיסכון בחשבונו של כל ילד. תוכל גם לעקוב אחרי מצב החיסכון באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את החיסכון.

לילדי מלאו 18, מה קורה עם החיסכון שלו?

כשימלאו לילדך 18 יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית החיסכון שלו מענק בסך 500 ₪, וההפקדות החודשיות לחיסכון יופסקו. הילד יוכל למשוך את הכספים מתכנית החיסכון באישור ההורה באמצעות פנייה לגוף שמנהל את החיסכון (קופת גמל להשקעה או בנק).
שים לב, אם הילד לא ימשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪ לחיסכון.

מי משלם את דמי הניהול על החיסכון?

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 יגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

מידי חודש מקוזזת לי קצבת הילדים, כיוון שיש לי חוב במחלקת הגבייה. האם החוב יקוזז גם מכספי תכנית החיסכון?

ההפקדה החודשית לחיסכון בסך 50 ₪ לא ניתנת להפחתה או לקיזוז, אולם הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים בשל חוב לביטוח הלאומי, לא יוכל לבצע הפקדה נוספת ולהגדיל את החיסכון ב- 50 ₪, אם לא הסדיר את החוב. להסדרת החוב יש לפנות למוקד הטלפוני 2637* או 02-5393700

האם אפשר להמשיך את תכנית החיסכון של הילד עד לפנסיה?
אם בחרתם לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה, וכספי החיסכון נשארו בקופת הגמל עד הגיע הילד לגיל פרישה, הילד יוכל לבחור לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

האם אפשר למשוך את הכסף במקרה של פטירת ילד?

הורים לילד שנפטר ושולמה עבורו קצבת ילדים, זכאים להמשך תשלום קצבת הילדים בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים. בתקופה זו הביטוח הלאומי ימשיך להפקיד כספים לתוכנית החיסכון. לאחר 3 חודשים תופסק קצבת הילדים ויופסקו ההפקדות החודשיות לתוכנית החיסכון, וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

באילו מוסדות פיננסיים אני יכול להפקיד את כספי החיסכון?

תוכל לבחור לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר.

מה קורה אם לא בחרתי בגוף שינהל את החיסכון של ילדיי?

אם לא בחרת בגוף חוסך במהלך תקופת הבחירה, אל דאגה. תיפתח לילדיך תכנית חיסכון באופן אקראי בקופת גמל או בבנק מבין רשימת הגופים שנבחרו על ידי משרד האוצר, בהתאם למסלול ברירת מחדל.

האם להפקיד את הכספים בקופת גמל להשקעה או בבנק?

קופת גמל להשקעה - הכסף שיופקד בקופת גמל להשקעה ייחסך במסלול השקעה שתבחרו, בכל אחת מהקופות שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. תוכלו לבחור להשקיע את כספי החיסכון באחד מ-5 מסלולי השקעה שיציעו קופות הגמל ולעבור ממסלול השקעה אחד לאחר בכל עת. בכל מסלול קיימת מדיניות השקעה שונה לגבי אופן השקעת הכסף, אשר משתנה בהתאם לרמת הסיכון במסלול. חשוב לציין, כי בכל אחת מן הקופות קיימת תכנית חיסכון הלכה, ולה יש היתר הלכתי להפעלתה.

בנק - הכסף שיופקד בבנק ייחסך במסלול חיסכון בהתאם לריביות שיוצעו על ידי כל אחד מהבנקים שנבחרו על ידי משרד האוצר לניהול כספי החיסכון ארוך הטווח. בכל אחד מהבנקים תוכל לבחור לחסוך את כספי החיסכון באחד מ-3 המסלולים שמציע כל בנק, בשני סוגים של חסכונות: חיסכון ללא תחנות יציאה, או בחיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים. הורה שבחר במסלול עם תחנת יציאה יוכל לשנות את מסלול החיסכון בכל תחנת יציאה כאמור.

אילו מסלולי חיסכון יש בבנק?

בבנק קיימים לבחירתך 3 מסלולים:
מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה.
מסלול עם ריבית משתנה (פריים).
מסלול עם ריבית קבועה שצמודה למדד המחירים לצרכן.
בכל אחד משלושת מסלולי החיסכון תוכל לבחור בתכנית חיסכון ללא תחנות יציאה או בתכנית חיסכון עם תחנת יציאה בכל 5 שנים.

ברצוני להעביר את סכום החיסכון לגוף פיננסי אחר. האם זה אפשרי?

אם החיסכון מנוהל בקופת גמל תוכל להעביר את כספי החיסכון בכל שלב של החיסכון לקופת גמל אחרת אך לא לבנק. אם החיסכון מנוהל בבנק לא תוכל להעביר את כספי החיסכון לבנק אחר או לקופת גמל.

סכום החיסכון מנוהל בקופת גמל להשקעה ואני מעוניין להעביר אותו לקופה אחרת. למי עליי לפנות?

יש לפנות לקופת הגמל שאליה אתם מעוניינים להעביר את החיסכון. לפני גיל 18 השינוי יעשה על ידי ההורה. אחרי גיל 18 רק הילד יכול לשנות את מסלול ההשקעה.

הפקדה נוספת לתכנית החיסכון

איך אני יכול להגדיל את סכום החיסכון של ילדיי?

ביטוח לאומי מפקיד לחיסכון 50 ₪ בכל חודש, וההורים יכולים להוסיף לחסכון סכום נוסף של 50 ₪ מקצבת הילדים המשולמת להם. את ההוספה יש לבצע באתר הביטוח הלאומי. לא ניתן לחסוך לילד את כל סכום קצבת הילדים או להוסיף כספים באופן עצמאי. ניתן להוסיף לחיסכון רק 50 ₪ מהקצבה החודשית. בכל שלב ניתן תוכל לבצע הפקדה נוספת של 50 ₪, באתר הביטוח הלאומי, וההפקדה תבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת את הבקשה. את ההפקדה הנוספת תוכל לבטל בכל שלב, באתר הביטוח הלאומי, והביטול יבוצע בחודש שלאחר החודש שבו הגשת הבקשה לביטול.

מתי ואיך ניתן למשוך את החיסכון?

את כספי החיסכון הילד יוכל למשוך החל מגיל 18, למעט במקרים חריגים שבהם ניתן למשוך את הכסף גם לפני הגיעו לגיל 18.

כדי למשוך את כספי החיסכון עליכם לפנות לקופת הגמל להשקעה או לבנק שמנהלים את כספי החיסכון, ולחתום על טופס בקשה למשיכת כספים. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של הגוף שמנהל את כספי החיסכון או באתר הביטוח לאומי.

הילד הגיע לגיל 18 וברצוני למשוך את כספי החיסכון מה עליי לעשות?

כשימלאו לילדך 18 יופקד לך בחיסכון מענק בסך 500 ₪, ותוכל למשוך את כספי החיסכון. המשיכה תתבצע מול הגוף החוסך. תוכל למצוא את טופס הבקשה למשיכת כספים באתר הביטוח לאומי או באתר האינטרנט של הגוף החוסך שמנהל את כספי החיסכון שלך (קופת גמל להשקעה או הבנק).
שים לב! אם תחליט לא תמשוך את כספי החיסכון עד גיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לתכנית מענק נוסף בסכום של 500 ₪ .

נקלעתי למצב כלכלי קשה ואני זקוק לכסף, האם אוכל למשוך את כספי החיסכון של ילדיי?

תכנית החיסכון היא על שם הילדים. לא ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני שהילדים יגיעו לגיל 18. מגיל 18 עד גיל 21 יוכל הילד למשוך את כספי החיסכון באישורך.

יש לי ילד נכה, ויש לי הוצאות רפואיות רבות. האם אני יכול למשוך את כספי החיסכון?

תוכל למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר שהבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו. בעת משיכת כספי החיסכון בשל סיבה רפואית, יופקד לחיסכון המענק של גיל 18 בסך 500 ₪ (למרות שהילד עדיין לא הגיע לגיל 18). לאחר משיכת הכספים תחודש ההפקדה החודשית לתוכנית החיסכון.

בעל מקצוע! אם אתה חושב שגם אתה יכול לתרום מידיעותיך לציבור, אנא חייג: 0545-959-344
או כתוב מייל: yedidimmevinim@gmail.com

צילום אילוסטרציה: COL
צילום אילוסטרציה: COL

הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


אין כרגע תגובות לכתבה זו


© 2018 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן