קבע כעמוד הבית
|
הוספה למועדפים
|
פרסם אצלנו
|
צור קשר
|אולי סבא שלך ברשימה? בקליק אחד תוכל להנציח אותו ● מיוחד
(יום שלישי, ד' אדר תשע''א)
הפרויקט ההיסטורי של זיהוי רשימת תלמידי התמימים שלמדו בתקופה שלפני המלחמה עוררה הדים בקהילות אנ"ש בעולם ● מאז פרסום הכתבה הראשונה, זרמו למערכת תגובות רבות מגולשים שניסו לסייע בפרטים נוספים על אותם 'תמימים', קרובי משפחתם ● הרב שלום-בער לוין, מנהל ספריית אגו"ח העולמית ומי שמרכז את הרשימה בשיתוף עם COL, מגיש: פרק ד' של "רשימת התמימים" - הפעם אותיות כ'-מ' ● מה עליכם לעשות? להשלים את הפרטים הידועים לכם על השמות ● בין-יתר השמות: כהן, כץ, לויטין, לוין, לוריא, ליברמן, ליס, ליפשיץ, לנדא, מינצברג, מושקוביץ, ליכטנשטיין, לייבוביץ ועוד לסיפור המלא 

 רשימת התמימים: פרויקט מיוחד ב-COL
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה ראשונה
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה שניה
בואו לשחזר את פאזל "תומכי-תמימים" - רשימה שלישית
מרכיבים את "רשימת התמימים": זיהוי ראשוני לתמונה
התעלומה נפתרה: מה עומד מאחורי התמונה? - מיוחד
 סקירה מיוחדת: רבותינו נשיאנו ביקשו לערוך את הרשימה
מאת הרב שלום-בער לוין

רשימה נוספת של תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" בפולין, ליטא ולטביא – אותיות כ-מ.

בתור פתיח ניתנות בזה שתי תמונות של תלמידי הישיבה הצעירים. בפעם הקודמת ניתנה תמונת קבוצה מתלמידי הישיבה, שרק חלק מהם הצלחנו לזהות.

הפעם ניתנות כאן שתי תמונות של קבוצות תלמידים צעירים מזוהים. שלושה מהם שרדו את המלחמה, ומפורסמים ביותר. ואחד מהם חי אתנו, יאריך לו השי"ת ימיו ושנותיו בנעימים:

א) קבוצת תלמידים צעירים בווארשא – בשנת תרפ"ה:
ה"ר אברהם חיים האזענשפראנג מפולטיסק, ה"ר משה קלמן עטקעס, ה"ר ישראל יצחק באטשאן מארץ ישראל, ה"ר מרדכי מענטליק מווארשא, ה"ר מרדכי צבי עטקעס.

ב) קבוצת תלמידים צעירים באטוואצק – ח"י טבת תרצ"ו:
עומדים מימין לשמאל: ה"ר נטע דענדעראוויטש מריקא וה"ר אברהם יצחק גארפינקעל מווארשא.

היושבים: ה"ר משה בייטש מסוויעריש וה"ר משה רודניער מקראסנע

וכאן רשימת התלמידים – אותיות כ-מ.

כהן, אליעזר
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

כהן, יעקב יוסף
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בווארשא בשנת תרצ"ד (מכינה), תרצ"ה (שיעורים).

כהן, יצחק
ב"ר אברהם, מטומאשוב. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

כהן, יצחק מאיר
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ה.
 
כהן, ישראל
ב"ר רפאל, מריגא. נולד בשנת תרפ"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

כהן, פייוול
מלאדז. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

כהן, צבי הירש
ב"ר רפאל, מריגא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בשנים ת"ש (ליווענהאף), תש"א (ריגא). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

כהן, שלום
ב"ר רפאל, מריגא. נולד בשנת תרפ"ד. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

כהן, שמואל חיים
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א.

כוואט, משה
מווישקוב. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

כטשניק, משה אהרן
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

כלופיצקי, ישעי'
מטשענסטכוב. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

כעלניקר, שלום
ב"ר יחיאל מאיר, מווארשא. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ה.

כפתור, אפרים אליעזר
מווארשא. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ב-ו.

כץ, ברוך
מווילנא. נולד בשנת תרפ"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנת ת"ש. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

כץ, גוטמן
מדאלהינוב. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צא.

כץ, דוד
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

כץ, יהושע ברוך
ב"ר אברהם מרדכי, מקינסק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

כץ, יוסף
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

כץ, יעקב
נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

כץ, משה
מדובענקא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ה-ז (מכינה), תרח"צ (שיעורים).

כץ, משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ד-ה.

כץ, משה פנחס
ב"ר אברהם מרדכי, מקינסק. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בשנים תרפ"ה-תרצ"ב. בשנת תר"צ נבחן וקיבל סמיכה מכמה רבנים. בשנים תרצ"ג-ח עבד במשרד הישיבה, ובניהול המכינה בווארשא. אחרי חתונתו נסע בשנת תרצ"ט לארה"ב והתיישב בנוארק, ואח"כ בנ.י. שם עבד כל ימיו במשרד הישיבה תו"ת, והי' גבאי ביהכ"נ ב-770. נפטר בשנת תשמ"ו.

כץ, פייוויש
ב"ר יוסף, מווליאן. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ (שיעורים), תר"צ (קיץ) – תרצ"א (אולם).

כץ, שמואל דובער
ב"ר חיים מנחם, מחעלם. נולד בשנת תרס"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ז.

כרפס, יוסף
נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ו.

כשר, שמעון מנשה
ב"ר אשר, מזשארנוב-ראדאמסק. נולד בשעת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ.

לאנדשטיין, יהודה מאיר
ב"ר אברהם מרדכי, ממאלינעץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

לאפקא, פרץ
נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

לברטובסקי, דוד
ב"ר זאוול, מווארשא. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

לברפרב, ישעי'
נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

לדרהנדלר, שמואל משה
ב"ר אלימלך, מריקא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ד-ו (שיעורים), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (אולם). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

לדרייך, אלימלך
ב"ר אשר, מלובלין. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

לובלינסקי, אלי'
ב"ר נתן דוד, מקינסק. נולד בשנת תער"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ח (שיעורים), תרפ"ט-צד (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקינסק, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

לובלינסקי, יוסף
ע"פ ס' התמימים.

לודין, יהושע
מלובלין. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ה. כשהתחילה המלחמה הי' בלובלין, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

לווינגר, זאב
ב"ר לוי גדיל, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

לווינגר, מאיר חיים
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

לויטין, שלום
ב"ר שמואל, מראקשיק. נולד בתרפ"ב. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

לוין, אלימלך
נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

לוין, יעקב
ב"ר ליב מאיר, מברסלב (הליטאית). נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרפ"ח-ט. כשהתחילה המלחמה גויס לצבא הפולני, ונפל בשבי הרוסים. אחרי המלחמה התיישב בארה"ק.

לוין, ליב
מגערמאנאוויץ. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

לוין, נחום
מדיסנא. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

לוינגר, זאב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ד.

לוינשטיין, אלחנן
מכמעלניק. נודל בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"א-ג.

לוריא, מרדכי
ב"ר מנחם מאיר, מווילנא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בשנים תר"צ-צד (ווילנא), תרצ"ה-ו (ווארשא-אטוואצק, שיעורים), תרצ"ז-ט (אולם), ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בתש"ו הגיע לארה"ב, והתיישב במונטריאל.

ליאס, אייזיק
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

ליאקס, צבי
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

ליבמן, אלי' יעקב
ב"ר אברהם, ממארד-שעדלעצקי. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ח-צ.

ליבמן, יעקב שלמה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

ליבסקינד, משה
ב"ר אשר יצחק, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

ליברמן, יעקב
מחמעלניק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בחמעלניק, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

ליברמן, נח יצחק
מחעלם. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ו (שיעורים), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בחעלם, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

ליווי, דובער
ב"ר חיים אליעזר. מקבוצת תלמידי אחי תמימים בנ.י. שנסע ללמוד בתו"ת באטוואצק בשנת תרצ"ט, וכשהתחילה המלחמה נסעו לריגא והמשיכו לימודיהם עד חוהמ"ס, שאז נסעו לשטוקהולם, ומשם חזרה לנ.י. מייסד ארגון הכשרות אוקיי. נפטר בשנת תשמ"ז.

ליטעראט, אלי' צבי
מלאמאז (פראגא; וויסניץ; טארגובעק). נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ה-ח (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

לייבוביץ, אברהם
מקאמיניץ (נכד הג"ר ברוך בער). נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

לייבוביץ, יהושע
מקאמיניץ (נכד הג"ר ברוך בער). נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווילנא בשנת ת"ש.

ליינר, מרדכי יוסף
ב"ר חנינא דוד, מטאמאשוב. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ז.

לייפר, דוד
משידלאווצע. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"א.

לייקין, בן ציון שלמה
ע"פ ס' התמימים.

ליכטנשטיין, ישראל (דוד)
מקינסק. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד (מכינה), תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקינסק, ורשום בין התלמידים למשלוח
עזרה.

ליכטנשטיין, ישראל דוד
מדעמבלין. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ו-ח.

ליכטנשטיין, מרדכי
מקינסק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ד.

ליכטנשטיין, משה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

ליס, אלי' משה
ב"ר אהרן אליעזר, מדלוגא-סיאדלא. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ג-צא. בשנים תרצ"ב-ט, הי' ר"מ ומשפיע לתלמידים הצעירים. במשך תקופה היה משגיח ומגיד שיעור בסניף בלאדז. בשנת ת"ש ברח בגפו לווילנא, ולא הצליח להביא אליו את זוגתו ובניו. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב, ונסע עם שאר התלמידים ליפאן-שנגהאי, שם ניהל את התלמוד תורה. בתש"ו הגיע לארה"ב, והי' כל ימיו משגיח בתו"ת. נפטר בשנת תשמ"ח.

ליס, יצחק מענדל
ב"ר חיים מאיר, מווישקאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ג-ה (מכינה), תרצ"ה (קיץ) – תרצ"ז (שיעורים), תרח"צ-ט (אולם), ת"ש (ווילנא). בעת המלחמה ברח עם המשפחה לרוסיא. אחרי המלחמה יצא מרוסיא, ואח"כ הגיע לארה"ק, והי' מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד, ובמשך תקופה – ראש הועד. נפטר בשנת תשס"ה.

ליס, ישכר דובער
מפורסאוו. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג-ה (שיעורים).

ליף, חיים
נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

ליפל, חיים שמואל
מקראסאוו (ווארשא). נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ב (מכינה), תרצ"ב (קיץ) – תרצ"ג (שיעורים).

ליפסון, אברהם
משעפס. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"א. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

ליפשיץ, ארי'
ב"ר ירחמיאל, מוולאהן. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז.

ליפשיץ, ישראל משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

ליפשיץ, ליב
מקינצק. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ו (מכינה), תרצ"ז-ח (שיעורים). כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, והוא בין הרשומים לשמלוח עזרה.

ליפשיץ, מאיר ליב
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג.

לנדא (פאלמאן, סגל), אברהם צבי
ב"ר יהודה, מצאנז. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בשנים ת"ש (ווילנא), תש"א (יפאן), תש"ב-ו (שנגהאי). בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה. בשנת תש"ו הגיע לארה"ב, והתיישב בנ.י.

לנדא, יצחק
מגארוואלין. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

לנדא, צבי
מגארוואלין. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ו-ח (שיעורים).

לנדוי, יחזקאל
מדוכינקא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

לסקי, מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרח"צ.

לסקר, יצחק מענדל
מווארשא. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

לעווקאוו, מרדכי ידידי'
מסמארגאן. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"א.

לרמן, יונה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ה.

מאבער, חיים מענדל
ממאדליבאז. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ד.

מאגער, שלמה חיים
למד בתו"ת בווארשא. ואח"כ הי' ר"מ בסניף חעלם, בשנים תרצ"ו-ז.

מאיעבסקי, שבתי
ב"ר משה, מזיטל. נולד בשנת תרד"ע. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ב. אח"כ התיישב בבני ברק, ארה"ק.

מאירוביץ, יצחק
ב"ר דוד, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ג-ה.

מאירוביץ, משה
ב"ר מרדכי, מווארשא. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

מאנגרטן, יעקב קאפיל
ב"ר יחיאל משה, מפאצאנאוו. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז. כשהתחילה המלחמה הי' בין הרשומים למשלוח עזרה.

מאנדל, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מאנדל, משה אהרן
מדובנקא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ד-ה.

מאנדל, פרץ
ע"פ ס' התמימים.

מאנדלמילך, נטע
מטארלאוו (ווארשא). נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ה (מכינה), תרצ"ו-ח (שיעורים). כשהתחילה המלחמה השתדל לברוח מפולין לווילנא, ולא הצליח.

מאנדרי, יהודה ליב
ב"ר יצחק, מווישקאוו. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

מאנדרי, ישעי'
מווישקאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ.

מאנעלי, אברהם
ב"ר זאב, מקינצק. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בשנים תרצ"א-ב (לאדז), תרצ"ד (ווארשא, אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקינצק, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

מאנעלי, נחמן
מלאדז. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח. כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו.

מארגעל, יוסף אליעזר
ב"ר אברהם זאב, משערפעץ (מלאווא פלעצקער). נולד בשנת תרס"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרפ"ו.

מארגעל, משה אהרן
ב"ר אברהם זאב, משערפעץ (מלאווא פלעצקער). נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-ז. בשנים תרצ"ב-ט יסד וניהל את הסניף בפאצאנוב. כשהתחילה המלחמה הי' בפאצאנאוו, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

מארקעס, משה אלי'
ברד"צ, מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ב-ג.

מגידסון, יעקב הירש
ב"ר ישראל, מלטביא. נולד בשנת תרפ"ז. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

מובשוביץ, ארי'
נ
ולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

מוסטוביץ, יחזקאל
מאטוואצק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטווצק בשנת תרח"צ.

מוסמן, יעקב יהושע
מקאזמיר. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ד-ו (שיעורים), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (אולם). כשהתחילה המלחמה הי' בקאזמיר, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

מוסקין, חיים
נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

מורגנשטרן, ישראל
מבעלזיץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מורגנשטרן, מענדל
ב"ר יוסף אהרן, מלוקאוו. נולד בשנת תרפ"ה. למד בתו"ת בווארשא בשנת תר"צ.

מושעל, מנחם מענדל
ב"ר נתנאל, מיאנעוו. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בלאדז בשנת תרצ"ב.

מושקוביץ, דוד
מראציאנז. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת באטוואצק בשנת תרח"צ. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

מושקוביץ, שלמה
ב"ר מנחם, מזארנוב. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בלאדז בשנים תרצ"א-ב.

מידובניק, זאב
מליקוויץ (ווארשא). נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מידער, אליעזר גרשון
מסערצאק. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרצ"ה.

מיימון, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

מיינהמר, משה בונם
מיאדעווע. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ה.

מייסטר, יהושע דוד
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בשנת תרצ"ה.

מילברג, ישראל
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מילברג, משה
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מיליקובסקי, יצחק
נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

מיליקובסקי, פנחס
נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווילנא בשנת תרצ"ו.

מילנר, אהרן
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

מילר, חיים
ממינסק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

מילר, יעקב שמחה
ב"ר חנוך העניך, מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ג-ד (מכינה), תרצ"ד (קיץ) – תרצ"ה (שיעורים).

מילר, יצחק צבי
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח.

מילשטיין, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרע"ו. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ד.

מינדלין, שניאור זלמן
מגערמאנאוויץ. נולד בשנת תרע"ה. למד בתו"ת בשנים תרפ"ט-צא (ווילנא), תרצ"ב-ה (אולם). בין השנים תרצ"ו-ז הי' משגיח בסניף בווילנא. אח"כ נלקח לצבא ונפל במלחמה.
 
מינץ, ליב
ב"ר פנחס, מקאוונא. נולד בשנת תר"פ. בשלהי שנת ת"ש למד בתו"ת בווילנא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.
 
מינץ, משה נחום
ב"ר פנחס, מקאוונא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

מינצברג, ירחמיאל
משעננא (לאדז). נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ג (מכינה), תרצ"ג (קיץ) – תרצ"ד (שיעורים).

מינצברג, שלמה
משעננא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ב-ג.

מינקובסקי, קלמן
ב"ר שמואל צבי, מפיעטקאוויץ שאצל חמעלניק. נולד בשנת תרע"א. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ו-צא. אח"כ הי' משגיח בסניף בלאדז. כשהתחילה המלחמה השתדלו להביאו מפולין לווילנא, ולא הצליחו. אח"כ הי' בלאדז, והוא בין הרשומים למשלוח עזרה.

מיסטפליג, בן ציון
ב"ר צבי, מחעלם. נולד בשנת עת"ר. למד בתו"ת בשנת תרפ"ה. בשנת תרצ"ו הי' בין מייסדי הישיבה תו"ת בחעלם.

מלוטיק, יעקב
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ב (מכינה), תרצ"ג-ה (שיעורים), תרצ"ה (קיץ) – תרח"צ (אולם).

מלוטיק, יעקב
מפאריסאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מלינורזביץ, ליב
מווישקאוו. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ז (מכינה), תרח"צ (שיעורים).

מלינורזביץ, משה
מווישקאוו. נולד בשנת תרע"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרצ"ב-ד (שיעורים), תרצ"ה (אולם).

מלינעק, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תרפ"א. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מנדלבוים, בנימין
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מנדלבוים, יצחק ארי'
ב"ר יהושע, ממאציעוו שאצל קאוועל. נולד בשנת תרס"ז. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ו. בשנת תרצ"א הי' משפיע ומשגיח בשיעורים בווארשא. בקיץ תרצ"א נשלח לתת שיעורי דא"ח בקראקא. בשנת תרצ"ב ניהל את הסניף בלאדז. בשנת תרצ"ה נתמנה לרב קהלת חב"ד בגלובאקא. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב.

מסינגר, שלמה
מהולסענקא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנת תרח"צ.

מעהר, זלמן ליב
מקינסק. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ה.

מעהר, שלמה
מחעלם. נולד בשנת תרפ"ב. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.

מעלער, פתחי'
ב"ר אברהם, מחעלם. נולד בשנת תרס"ח. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ד-ה, תרפ"ז. בקיץ תרצ"א נשלח על ידי רבינו לבקר בישיבות שבלבוב וסמוכותיה. בשנת תרצ"ו הי' ר"מ בסניף בחעלם, ואח"כ יסד את הסניף בלענטשנא. כשהתחילה המלחמה הי' בחעלם, ורשום בין מקבלי משלוח עזרה.

מענטליק, מרדכי
ב"ר פנחס, מווארשא. נולד בשנת תרע"ג. למד בתו"ת בווארשא בשנים תרפ"ה-ז (שיעורים), תרפ"ז (קיץ) – תרצ"ד (אולם). בשנים תרצ"ה-ח הי' ר"מ במכינה בווארשא. בשנת תרח"צ התחתן. בשלהי תרצ"ט נסע לארה"ב, והתיישב בנוארק, ואח"כ בנ.י. שם הי' ר"מ ראשי בתו"ת כל ימיו. מחב"ס אמרי מרדכי. נפטר בשנת תשמ"ח.

מרדקוביץ, אלחנן
מסטופניץ. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת בווארשא-אטוואצק בשנים תרצ"ה-ו (מכינה), תרצ"ו (קיץ) – תרח"צ (שיעורים).

מרנש, שמחה בונם
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ד. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח.
 
מרקוביץ, אבא
מלטביא. נולד בתרפ"ה. בשנת תש"א סודרה לו ויזה לארה"ב בתור תלמיד הישיבה.

מרקוביץ, יעקב ליב
מווארשא. נולד בשנת תר"פ. למד בתו"ת באטוואצק בשנים תרצ"ז-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

מרקוביץ, פנחס מרדכי
מווארשא. נולד בשנת תרפ"ג. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנים תרצ"ז-ח. כשהתחילה המלחמה הי' בווארשא, ורשום בין התלמידים למשלוח עזרה.

מרקוס, משה
מווארשא. נולד בשנת תרע"ט. למד בתו"ת בווארשא (מכינה) בשנת תרצ"ג.

מרקמן, ירמי'
מדאלהינוב. נולד בשנת תרע"ז. למד בתו"ת בווילנא בשנים תר"צ-צא.

תמונות נדירות של בחורים מ"תומכי תמימים" בפולין. בפנים: הסברים מדוייקים, ושמות המצולמים
תמונות נדירות של בחורים מ"תומכי תמימים" בפולין. בפנים: הסברים מדוייקים, ושמות המצולמים| הסר תמונה


| הסר תמונה
הדפסה |
שלח לחבר:  שמך: אימייל הנמען:
תגובות
הוספת תגובה
כותרת:

תגובה:


1. סבי הרב "אריה לייב רבזין "למד בתו"ת ליובאוויטש לפני המלחמה בזמן שהאדמו"ר הריי"צ היה המנהל פועל ועליו אמר שהוא מקבל אותו לדורות לישיבה
(2011-02-08 19:47:15)
ועלה לארץ וגר בשיכון בירושלים פורסמה כתבה בכפ"ח לאחר פטירתו אנא תעשו עם זה משהו אני יודע שיש תמונה שלו בין בחורי הישיבה
2. מצאתי את סבא שלי - תגובה לפרק שני
(2011-02-08 20:57:04)
כולי נרגשת, מצאתי את שמו של סבא שלי זאב מאיר גמיינר, הוא עלה לארץ ב-1923 עם אשתו גולדה וחמשת ילדיהם ביניהם אבי מרדכי ששינה את שם משפחתו לבן זאב.
http://www.col.org.il/חדשות_חבד_רשימת_התמימים_פרק_שני_בואו_להשלים_פרטים_פרויקט_59614.html
3. מאיר זאב גמיינר
(2011-02-08 21:03:21)
אם באמת הכוונה לשנת 1923, הרי שלא מדובר באותו אדם, שהרי מאיר זאב גמיינר שברשימה למד בתומכי תמימים בווארשא בשנים 1932-1935. ואולי אחיין? או שהשנה שהזכרת אינה מדוייקת.
4. גם אני מצאתי!!!!!!!
(2011-02-08 22:07:56)
אני מצאתי את סבי, הרב אריה קרמר בתמונה שבכתבה השלישית (כתוב את שמו)
5. הזיידע ר' משה בייטש
(2011-02-08 22:45:37)
בתמונה הראשונה, יושב ראשון מצד ימין ר' משה בייטש. גדלנו על התמונה הזאת!
6. ר' משה בייטש יושב מימין
(2011-02-09 02:29:20)
בפארק בפולין

גם אנחנו גדלנו על התמונה הזו..

מדהים
7. ר' משה בייטש
(2011-02-09 15:58:26)
מעבר לתמונה הזאת נכתב, שבה מופיע ר' משה בייטש וחבריו, נאמר:
לזכרון רעים תמונת חברים ... נעשה בעיר אטוואצק בשנת תרצ"ו לפ"ק, בחורף בחו' טבת יום ששי בשבת.

פרטי לימודי ר' משה בייטש בישיבה, רשומים בפרק הראשון דלעיל.
אמנם לא נכתבה שנת פטירתו.
אולי יוכלו הנכדים להשלים פרט זה לרשימה.
כמו כן שאר הנכדים של הנזכרים ברשימות אלו, אם רואים חסר איזה פרט עיקרי, בודאי ישלימוהו.
בתודה מראש
שלום דובער לוין


© 2019 COL תקשורת - כל הזכויות שמורות אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ואמיתותן